handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Waals logistiek vastgoed haalt goed rendement

Posted by marcho on March 12th, 2008

In Wallonië is bijna één miljoen vierkante meter beschikbaar voor investeringen in industrieel vastgoed. Dat blijkt uit een rapport van het immobiliënbedrijf Immoquest. Bovendien worden er volgens het rapport rendementen gehaald die vergelijkbaar zijn met de beste logistieke zones in de rest van België. Maar Immoquest stelt dat de Waalse subsidiëringspolitiek een rem zet op de ontwikkelingen, terwijl er ook een tekort zou zijn aan kwaliteitsgebouwen.

Het voorbije jaar zouden in Wallonië voor 170 miljoen euro investeringen zijn gebeurd in industrieel vastgoed. Bovendien zouden belangrijke institutionele investeerders grote belangstelling tonen in de Waalse vastgoedmarkt. De realisaties tonen volgens Immoquest aan dat de wil van de politieke overheden, de intercommunales en de privésector om de logistiek te ontwikkelen als prioriteit voor de economische herontwikkeling, zijn vruchten afwerpt.

Wel betreurt Immoquest het dat Wallonië geen steun geeft voor huurprojecten, maar alleen voor het aankopen van terreinen subsdies voorziet. Maar er stelt zich daarbij volgens het rapport een probleem om terreinen te vinden die door de bedrijven aangekocht kunnen worden. Daarnaast is er volgens Immoquest in Wallonië ook een tekort aan kwaliteitsgebouwen.

Posted in diversen | No Comments »

Batibouw lokt 350.000 bezoekers

Posted by marcho on March 11th, 2008

Ongeveer 350.000 mensen hebben dit jaar een bezoek gebracht aan de bouw- en verbouwbeurs Batibouw op de Heizel in Brussel. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen de beurs 361.644 geïnteresseerden lokte. De organisatoren zeggen tevreden te zijn met de hoge opkomst. Zij hadden dit jaar gerekend op 300.000 tot 350.000 bezoekers. Vooral tijdens het slotweekend was het zeer druk op de beurs.

Tijdens de beurs werden de Belgische baggerbedrijven Deme en Jan De Nul door de organisatoren bekroond met de ‘International Award’ voor hun internationale uitstraling. Beursorganisator Fisa stelt dat baggeraars Deme en Jan De Nul actief zijn op vijf continenten en de Belgische know-how al jaren internationaal uitdragen. Bij de innovatieve producten gingen de prijzen naar Inter-Beton en Renson.

De ‘Architecture Awards’ gingen naar het Detroitgebouw van bOb Van Reeth in Amsterdam, een nieuwbouwwoning van Sculp Architectes in de Antwerpse Huikstraat en architect Bruno Albert voor zijn project in de stadswijk Mosaeforum in Maastricht. Bij het cultureel erfgoed ging de prijs naar de renovatie van de Bozar in Brussel. Wegenbouwer Marcel Nijs uit Turnhout en villabouwer Kijk en Bouw uit Menen werden gelauwerd als snelst groeiende bedrijven.

Posted in bouw | No Comments »

Luchter behoort tot het verleden

Posted by marcho on March 10th, 2008

De periode van de traditionele luchter in het midden van de kamer is verleden tijd. Een geslaagd lichtplan houdt rekening met de esthetiek, de economie, de ergonomie en de ecologie. De hedendaagse woning beschikt over minder kamers, maar wel grotere
ruimten die in elkaar vloeien, gepaard gaande met grotere ramen die toelaten meer licht binnen te halen. Ook zijn er veel functie verschuivingen, de woonkamer is de centrale ontmoetingsplaats, de keuken gaat over in woonkamer.

De esthetiek van de lichtpunten wordt sterk op prijs gesteld, dankzij een enorme keuze en combinatiemogelijkheden. In een lichtplan worden al deze functionaliteiten en decoratieve aspecten in kaart gebracht. Economisch is een zaak van de geldbeugel, aandacht voor zuinige lichtbronnen wordt door de stijging van de elektriciteit sterk beinvloed, om die reden gebruik van spaarlampen, fluorecentielampen en als laatste snufje de LED-verlichting.

De dimmers worden meer toegepast voor sfeercreatie. Ergonomie staat ook centraal want het oog wenst comfort. De lichtpunten mogen niet verblinden of vervelende schaduwen veroorzaken. Bovendien moet ecologisch alles verantwoord zijn. In ruimtes waar het licht lang blijft branden, schakelt men de energiezuinige lampen in. Daar spaarlampen en fluorecentie verlichting zijn zuiniger dan de halogeenlampen en de ledjes geven minder afval. (HJL)

Posted in verlichting | No Comments »

Mobiel toilet is 35 jaar oud

Posted by marcho on March 9th, 2008

De in Duitsland gekazerneerde Amerikaanse soldaat Fred Edwards vond 35 jaar geleden het eerste mobiel toilet uit. Tijdens manoeuvres wilde Edwards niet langer met zijn wappenmakkers op de plank in het bos gaan zitten om zijn behoeften te doen. Daarop ontwikkelde hij wat later de Dixi zou worden. Op dit ogenblik worden 170.000 Dixi-toilethuisjes verhuurd in 31 landen.

In zijn garage ontwikkelde Fred Edwards een mobiele versie van het toilet. Het werd een urinoir en een valgat door planken omgeven, om zich van de buitenwereld te onttrekken. Zijn mobiel toilet had zo een enorm succes dat hij ontslag nam bij het leger en zich bezig hield met het ontwerpen van wc-eenheden. Als bedrijfsnaam koos Edwards voor de naam Dixi, die hem aan zijn Amerikaanse roots deed herinneren.

Fred Edwards had tien jaar lang het monopolie van zijn verschillende ontwerpen, tot Harald Muller uit Wiesbaden de Dixi imiteerde. Aangezien Muller geen plagiaat wenste te plegen, creëerde hij een zeszijdig designmodel dat de naam ‘Toi-Toi’ meekreeg. Gedurende vijftien jaar bekampten die twee concurrenten elkaar om de markt te behouden, tot het bedrijf Adco beide groepen fuseerde tot Dixi-Toi-Toi.

Het voorbije jaar realiseerde de Dixi-Toi-Toi een omzet van ongeveer 200 miljoen euro. Het bedrijf verhuurt momenteel 170.000 toilethuisjes met een all-in service in 31 landen. (HJL)

Posted in diversen | No Comments »

Atenor investeert in Centraal-Europa

Posted by marcho on March 8th, 2008

Vastgoedontwikkelaar Atenor mikt verder op de Centraal-Europese markt. In Hongarije en Roemenië worden projecten opgestart voor in totaal 90.000 vierkante meter. De twee dossiers vormen meteen 28 procent van de Atenor-projecten waar op dit ogenblik aan gewerkt wordt. De aankoop van beide sites zou nog dit jaar moeten afgerond worden. Nieuwe projecten in Centraal-Europe worden niet uitgesloten.

Atenor heeft nu tien projecten lopen met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante meter. Het jaar voordien had de vastgoedontwikkelaar zes projecten met een totale oppervlakte van 175.000 vierkante meter. Dit jaar verdwijnt het Pixel-project in Luxemburg uit de portefeuille, maar zal vervangen worden. Op termijn sluit Atenor zelfs niet uit te groeien tot twaalf of vijftien projecten.

In de Roemeense hoofdstad Boekarest wordt een terrein gekocht in de nieuwe zakenwijk Pipera. Daar komt een complex van kantoorgebouwen en winkels met een bovengrondse oppervlakte van meer dan 60.000 vierkante meter. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest wil Atenor een terrein verwerven langs de Vaci Ut, een belangrijke verkeersader met winkels en kantoren in het noorden van de stad. Daar moet een kantorencomplex van 30.000 vierkante meter komen.

Posted in immobiliën | No Comments »

Leasinvest blijft focussen op Belux-markt

Posted by marcho on March 7th, 2008

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate heeft over de eerste helft van zijn boekjaar een nettowinst geboekt van 15,5 miljoen euro. Dat is minder dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien, toen een nettowinst van 18 miljoen euro werd gerealiseerd, maar Leasinvest verkocht in het eerste kwartaal het Luxemburgse kantoorgebouw Aubépines. Daardoor daalde de waarde van de vastgoedportefeuille met ruim 4 miljoen euro tot 441,1 miljoen euro.

Dankzij een aantal projectontwikkelingen bleef de portefeuillewaarde stabiel. Ook de bezettingsgraad bleef stabiel op 97,74 procent. Leasinvest beheert 49 gebouwen waarvan 38 in België en 11 in Luxemburg. De vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate zal zich naar eigen zeggen blijven focussen op een verdere uitbreiding van haar vastgoed in deze regio’s, zowel in kantoren, logistiek als retail.

Voor het volledige boekjaar mikt de bevak op een even goed resultaat als in het vorige boekjaar. Dat zou mede het gevolg zijn van de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het Aubépines-gebouw in Luxemburg en de verwachte herwaarderingsmeerwaarde in het tweede semester op de voltooiing van de renovatie en uitbreiding van het CFM-gebouwencomplex, eveneens in Luxemburg.

Posted in immobiliën | No Comments »

Goedkopere huizen wegens vergrijzing

Posted by marcho on March 6th, 2008

Minder jongeren zijn op zoek naar een eigen woning, wat een einde zou kunnen maken aan de prijsstijgingen in de vastgoedsector. De demografische evolutie geeft de volgende jaren aan dat de babyboomers hun huis te koop zullen stellen. Daarnaast zijn er ook de overlijdens. Dat is een vaststelling van de studiedienst van ING. De onderzoekers geven toe dat het niet eenvoudig voorspellingen te maken, maar ze stippen aan dat de vastgoedmarkt evolueert niet altijd logisch evolueert.

Men waarschuwt wel dat de vastgoedmarkt binnen een decennium een compleet ander aspect kan vertonen. Gedurende de laatste jaren stegen de prijzen van de vastgoedsector in België met een niet gekend ritme. Sommige panden verdubbelden qua prijswaarde. Sedert vorig jaar is de rente intussen weer aan het stijgen en dat veroorzaakt een onzekere markt. ING waarschuwt dat de voorzetting van de gekende historische meerwaarde niet zeker is.

De studie van ING verwijst hier naar de demografische evolutie. De babyboomers die in jaren zeventig en tachtig massaal een eigendom wensten en ook aankochten, beginnen te vergrijzen en in de komende jaren hun eigendom wensen te verkopen. De jongere generatie heeft een andere visie op de vastgoedmarkt en wenst kleiner te wonen, daar er structureel een ander
gezinstype aan het ontstaan is. (HJL)

Posted in immobiliën | No Comments »

Bescherming voor villa architect Lucien Engels

Posted by marcho on March 5th, 2008

De modernistische villa van architect Lucien Engels mag rekenen op een positieve nota van het gemeentebestuur van Zemst om beschermd te worden. Deze villa is gesituëerd aan Populierendreef 6 in Elewijt. Minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, heeft de beslissing genomen dat er meer aandacht moet worden besteed aan bescherming van recente architectuur.

Om die reden heeft een werkgroep de beslissing genomen om gebouwen of woningen na de tweede wereldoorlog te selecteren die zij wensen te beschermen als monumen. Lucien Engels behoort tot de generatie van modernisten die na de tweede wereldoorlog waren afgestudeerd. Zijn woning, gebouwd in 1958, is een typisch voorbeeld van de naoorlogse modernistische villa binnen het architecturale gebeuren. Voor Engels was dit een orgelpunt uit zijn carrière.

Het gebouw vertoont strakke lijnen en maakt gebruik van de in 1958 moderne materialen, met
opmerkelijk veel glas. De woning met zijn omliggende tuin worden nu als monument voorgedragen Het schepencollege van Zemst heeft geen bezwaar dat deze villa op de ontwerplijst van te beschermen monumenten wordt geplaatst. Normaal vergt het één jaar wachttijd voor dat een beslissing wordt toegekend. (HJL)

Posted in architectuur | No Comments »

Kasteel Gors staat te koop

Posted by marcho on March 4th, 2008

In het Haspengouwse kastelendorp Gors-Opleeuw staat het bekendste en waardevolste kasteel te koop. Eigenaar Joris Dillen heeft de voorbije jaren zware renovaties uitgevoerd aan het kasteel Gors – ook wel eens ‘Beaufort’ genoemd – en is nu op zoek naar een nieuwe kasteelheer voor zijn domein. Gors-Opleeuw, deelgemeente van Borgloon, is de bezitter van vier kastelen.

Het kasteel van Gors was eeuwenlang de residentie van de Heren van Gorsleeuw. Het kasteel bevindt zich in omvangrijk en ommuurd park met een vijver uit de achttiende eeuw. Bepaalde kenmerken van de U-vormige grondvesten dateren van een zeventiende-eeuwse waterslot. Voorgevel en interieur zijn opgebouwd in Empirestijl. De achterzijde omvat nog een deel van
van het zeventiende-eeuwse renaissancekasteel.

De voorzijde omvat een prachtige zuilenportiek die als een kers op de taart afgewerkt is met een leien koepel . De marmeren ingangshal is meer dan indrukwekkend. Sedert 1986 is het kasteel geklasseerd. De oorspronkelijke kasteelhoeve werd in 1965 afgebroken, maar verderop opnieuw geconstrueerd naar de oude plannen. De oude hoeve is sinds 1986 beschermd.

Zakenman Joris Dillen zegt het kasteel van de eerste tot de laatste centimeter onder handen laten nemen te hebben. Het kasteel was volgens hem volledig vervallen en moesten er erg zware herstellingen doorgevoerd worden. Joris Dillen wenst nu echter zijn kasteeldomein te verkopen, aangezien hij zijn activiteiten heeft verlegd naar bedrijfsinvesteringen. (HJL)

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Pulhof wordt een innovatiehuis voor leefcultuur

Posted by marcho on March 3rd, 2008

De provincie Antwerpen erfde in 2003 het kasteel Pulhof in Wijnegem, gelegen in een park van 27 hectaren, met als voorwaarde het een culturele bestemming toe te kennen. Het provinciebestuur koos daarbij voor een tweeledige bestemming. Het kasteel met zijn erfgoedaspect zou gerespecteerd worden gezien zijn historisch rijk kader. De minder belangrijke ruimtes zouden een functionele omschrijving krijgen. Om die redenen krijgt het Landgoed Pulhof de nieuwe bestemming als innovatiehuis voor leefcultuur.

Zo zal de bezoeker een blik kunnen werpen op de leefcultuur van het midden van vorige eeuw. Binnen het landgoed worden ruimten gecreëerd voor bedrijven die actief zijn rond het thema leefcultuur. De gehele omschrijving van wonen in al zijn facetten zal er worden aangeboden. Het park kan open gesteld worden voor ontspanningsgebruik . Het poortgebouw krijgt een onthaalfunctie, terwijl er ook vergaderruimten voorzien zijn. Het kasteel zal worden benut voor culturele festiviteiten en als cultureel bedrijvencentrum.

De deputatie weet dat zij beperkt is in hun mogelijke creativiteit van dit domein. Bepaalde gebouwen hebben het statuut van beschermd monument, terwijl het hele domein in een natuurgebied ligt. Ook de beperking van openbaar vervoer en parkeerfaciliteiten zijn niet eenvoudig op te lossen. Toch zal er volgens de provincie een weloverwogen creativiteit nodig om zijn, zodat aan veel factoren het hoofd te bieden. (HJL)

Posted in monumentenzorg | No Comments »