handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for December, 2007

Nieuwe torenspits voor Antwerpen-Centraal

Posted by marcho on 19th December 2007

Donderdag 20 december krijgt de stationskoepel van Antwerpen-Centraal een nieuwe torenspits. Een uitzonderlijk lange kraan zal de piek van het Astridplein over het dak 75 meter omhoog tillen. Ondertussen is de nieuwe marmeren vloer in de stationshal klaar en dus kunnen vanaf morgenvoormiddag alle toegangen tot de stationshal terug definitief open. Het ultieme renovatieproject voor het stationsgebouw Antwerpen-Centraal dat vanaf midden mei startte, zal midden 2009 volledig klaar zijn. De NMBS-Holding duidde haar studiebureau Eurostation aan als bouwheer voor het project dat ruim 6 miljoen euro zal kosten.

Tijdens de eerste renovatiefase komt de stationskoepel aan de beurt. Omdat de buitenzijde moeilijk bereikbaar is om lekken in het leien dak te herstellen, wordt een dakbedekking in roodkoper gelegd. Tijdens een inspectie bleek dat de torenspits ernstig aangetast is door corrosie en aan vervanging toe. De aannemers Van Laere en Verstraete&Vanhecke hebben een nieuwe monumentale kopie gemaakt. Nu moet de piek op de 75 meter hoge stationskoepel worden getild. Er bleek geen hoogtewerker in België beschikbaar die hoog genoeg is en ver genoeg over de koepel kan reiken om deze klus te klaren.

Daarom laat de aannemer een speciale kraan aanrukken op het Astridplein die de piek niet alleen 100 meter hoog kan tillen maar bovendien met een kraanbalk 40 meter over het stationsdak kan zwenken. De 7, 5 meter hoge torenspits krijgt een fraaie mantel van vergulde blaadjes. Dit is de monumentale bekroning van het hoogste gedeelte van de stationskoepel dat als een lantaarn op de Middenstatie staat. Ondertussen krijgt de binnenzijde van de stationskoepel eveneens een grondige opfrisbeurt.

De muren worden gereinigd door het aanbrengen van een pasta die de vervuiling opslorpt. Na twee dagen kan de vuilafzetting worden afgeveld zonder de stenen te beschadigen. Tegen de zomer 2008 kan het stalen werkplatform dat sinds 1999 de lichtinval in de stationshal belemmert, worden weggenomen. Beneden in de hal is de nieuwe marmeren vloer teruggelegd volgens het oorspronkelijke kleurenpatroon. Het mooie vloermotief geeft mee glans aan het waardevolle historische patrimonium van de Antwerpse spoorwegkathedraal. De stationsingangen aan het Astridplein en De Keyserlei kunnen na deze werkzaamheden vanaf terug open.

Begin november werd gestart met de renovatie van de buitengevels. Gedurende 9 maanden worden de nodige herstellingen op een stelling uitgevoerd aan de gevel Astridplein. In 2005 werden de buitengevels van het gebouw gecontroleerd en het onderhoudswerk in kaart gebracht. Er zal onder meer gebruik worden gemaakt van de consolidatietechniek waarbij scheuren in de natuurstenen worden gehecht met een roestvrij stalen staaf die verankerd wordt met epoxyhars. Na de renovatie van de gevel aan het Astridplein, komen de gevels van De Keyserlei en de Zoo aan de beurt.

Het station werd in 1975 beschermd als monument. Vanaf toen levert de spoorwegmaatschappij continue inspanningen om het monument te restaureren. De restauratie van de spoorhal boven de perrons startte in 1992 en was klaar bij de start van de bouw van de noord-zuidverbinding in 1998. De Antwerpse Spoorwegkathedraal werd in 1899 gebouwd met poreuze natuursteen wat de gevels onderhoudsintensief maakt. In 1993 gebeurde een grondige restauratie- en opfrisbeurt die 185 miljoen Belgische frank kostte. Daarbij werd de vuilafzetting van 85 jaar in de grote hal en op de buitengevels De Keyserlei en Astridplein weggepoetst met een speciale gevelgumming.

Posted in architectuur | No Comments »

Waalse bouwsector kent sterke groei

Posted by marcho on 18th December 2007

De bouwsector in Wallonië kent een sterke groei. Nieuwbouw groeide er vorig jaar met 9,8 procent, renovatie met 9 procent. Voor het vierde jaar op rij breekt de bouw in Wallonië daarmee records. Dat blijkt uit cijfers van de Waalse Confederatie Bouw, die stelt dat de groei van de sector in Wallonië hoger ligt dan in Vlaanderen. Ook op het vlak van renovaties is Wallonië aan een inhaalbeweging bezig.

De bouw vormt volgens de confederatie de motor van de Waalse economische groei. Op drie jaar tijd zijn er binnen de sector 7.000 banen gecreëerd. Volgens Francis Carnoy, de algemeen directeur van de Confédération de la Construction Wallonne (CCW) is die snelle groei te danken aan de sterkere demografische groei in Wallonië en aan het feit dat de grondprijzen er ook minder hoog liggen.

Bovendien is Wallonië aan een inhaalbeweging bezig op het vlak van renovatie. De meeste woningen dateren van voor 1960, maar tot 2003 nam Wallonië maar 29 procent van alle Belgische renovatieprojecten voor zijn rekening. Inmiddels is dat gestegen tot 34 procent. Carnoy verwacht dat tegen 2015 nog eens 400.000 woningen verbouwd zullen worden. De confederatie rekent ook op 100.000 nieuwe woningen tegen 2015. Daar is er een trend naar kleinere woningen en meer nieuwbouwappartementen.

Posted in bouw | No Comments »

Inbraakbeveiliging van A tot Z

Posted by marcho on 17th December 2007

Het magazine ‘Casa – ik ga bouwen’ bracht een handige pocket uit met anti-inbraaktips. Elke bezoeker van Batibouw krijgt zo’n pocket mee naar huis. Met het boekje geeft ‘Casa’ een nieuw instrument in handen voor bouwers en verbouwers. Bij elke uitgave van het magazine zal een pocket zitten met een volledig en onafhankelijk, niet-commercieel overzicht met alle informatie rond één bepaald thema. Het eerste nummer zal tips bevat over inbraakbeveiliging bij privé-woningen.

In België vinden jaarlijks zo’n 80.000 inbraken of pogingen tot inbraak plaats. Dat is één om de 6.5 minuten. Slachtoffers vinden geforceerde ramen en deuren terug, zijn waardevolle bezittingen kwijt en klagen over een inbreuk op de privacy. De meeste inbraken zouden gepleegd worden door amateurdieven en zijn met enkele eenvoudige tips te weren.

In de gids staan cijfers en feiten, worden daderprofielen geschetst en staan vooral tips om inbraken te voorkomen. Ingesloten zit een vragenlijst, waarmee de lezer zelf zijn risico’s kan inschatten. Daarnaast zijn er ook nuttige adressen, een lexicon en is er ruimte voor eigen notities voorzien. Het magazine en de gids zijn verkrijgbaar in de betere dagbladhandel. En op Batibouw. (LD)

Posted in bouw, diversen, wonen | No Comments »

Boom werkt aan openlucht winkelpark

Posted by marcho on 16th December 2007

Het gemeentebestuur van Boom heeft de plannen voor het winkelpark De Klamp langs de A12 bekend gemaakt. Er zal plaats zijn voor winkels, kantoren en woningen. Het winkelpark krijgt volgens Patrick Marnef, de burgemeester van Boom, een heel origineel concept. Onder meer in winkelvolumes is er een duidelijk verschil met andere projecten. De winkels zouden in 2010 hun deuren kunnen openen.

Op dezelfde oppervlakte waar in De Klamp vijf units gepland zijn, liggen volgens Conix Architects, de ontwikkelaar van De Klamp, in het Wijnegem Shopping Center vijftig winkelfilialen. De ruimtes binnen De Klamp zijn volgens het architectenbureau te vergelijken met de grotere baanwinkels. Er wordt ook gezorgd voor de nodige groenvoorzieningen. Op de daken van de winkels wordt een park aangelegd.

De Klamp heeft verschillende functies. Naast een winkelruimte van 40.000 vierkante meter is er een oppervlakte van 5.000 vierkante meter gereserveerd voor kantoren en 3.000 vierkante meter voor woningen en een vrijetijdsfunctie. Het is nog niet duidelijk welke winkels zich zullen vestigen in De Klamp. Hiervoor moeten de ontwikkelaars het ambitieuze masterplan afwachten.

Posted in stedenbouw | No Comments »

België probleemkind elektriciteitproductie

Posted by marcho on 15th December 2007

België zag zijn productietekort om pieken in het elektriciteitsverbruik op te vangen, het voorbije jaar toenemen. Dat blijkt uit een energierapport van de adviesgroep Cap Gemini. België is volgens de onderzoekers aan het uitgroeien tot één van de zorgenkinderen van Europa op het vlak van elektriciteitproductie. Europa zelf is volgens Cap Gemini goed op weg om steeds afhankelijker te worden van Russisch gas.

Het rapport stelt dat door een uitbreiding van de normen voor de specifieke piekproductie en het zachte weer van de voorbije zomer de Europese reserve om verbruikspieken op te vangen, is toegenomen van minder dan 5 procent twee jaar geleden tot 6,7 procent vorig jaar. België wordt volgens Cap Gemini echter geconfronteerd met een productietekort van iets meer dan 10 procent.

Cap Gemini stelt verder dat de huidige investeringen in nieuwe elektriciteitsproductie in Europa niet te rijmen zijn met de koolstofdioxide-reductie. Vorig jaar was 81 procent van de investeringen immers bestemd voor de bouw van steenkool- en vooral gasgestookte installaties. Cap Gemini wijst erop dat almaar meer gascentrales garant staan voor hogere en sterk schommelende brandstofkosten en bijkomende uitstoot van broeikasgassen.

Verder wordt gewaarschuwd dat Europa met deze evolutie goed op weg is om almaar afhankelijker te worden van gasinvoer van buiten de Europese Unie, in het bijzonder vanuit Rusland.

Posted in energie | No Comments »

Topjaar voor immobiliën

Posted by marcho on 14th December 2007

Ondanks de tegenslagen op de Belgische kredietmarkten was het jaar 2007 een topjaar voor de niet-residentiële vastgoedmarkt. Tijdens dit jaar werd er voor een recordbedrag van 4.7 miljard euro geïnvesteerd in de sector. In 2006 bereikte de sector reeds een recordbedrag, 4.2 miljard euro, dat nu dus verhoogd werd. De verwachtingen voor het komende jaar worden minder mooi ingeschat. Volgens kenners kunnen liquiditeitsproblemen voor een beknotting van de investeringen zorgen.

Vooral de kantoorsector speelde een dominante rol. De sector zorgde voor 52 procent van het totaal aantal investeringen. Een toename in de verkoop in de hotelsector en de retail was ook duidelijk te merken. Toch daalde het aantal verhuurde vierkante kilometers tot 480.000. Dat betekent een fikse daling tegenover vorig jaar, toen bedroeg dat cijfer nog 592.500.

Er werd vooral verhuurd aan de bedrijfssector. De verschillende overheden huurden minder dan andere jaren. Vooral de Europese Unie wijzigde haar vraag naar kantoorruimte fel en huurde heel wat minder. Dat kan te verklaren zijn door de plannen die ontwikkeld worden voor de Europese wijk in Brussel. Vorig jaar was de Eu nog goed voor 11.5 procent van de markt, dit jaar telde ze slechts voor 1.5 procent mee. (LD)

Posted in immobiliën | No Comments »

Bouwmateriaal aanzienlijk duurder in 2008

Posted by marcho on 13th December 2007

Traditioneel stijgen elke 1e januari de prijzen van de bouwmaterialen. Deze keer werd echter aangekondigd dat heel wat meer materialen dan gewoonlijk drastisch duurder zullen worden. Bouwers en verbouwers zullen een verschil in hun portemonnee merkbaar voelen. De Bouwunie van het kmo-bouwbedrijf meldde dit vandaag.

Betonproducten zullen met 8 procent stijgen. Isolatie materiaal wordt gemiddeld 6 procent duurder. Basismaterialen als inox en staal stijgen in prijs met 5 procent, PVC 3 tot 4 procent. Voor deze cijfers baseerde Bouwunie zich op informatie van aangesloten aannemers.

Wie een bouw of verbouwing gepland heeft zal vanaf januari dus rekening moeten houden met de prijsstijging. Bouwbedrijven hebben volgens Bouwunie geen andere keuze dan de prijzen door te rekenen aan de klanten. Bouwers die al een contract met een aannemer getekend hebben, zullen waarschijnlijk ook de nieuwe prijs moeten betalen. De meeste contracten zijn immers voorzien van een prijsherzieningsformule.

Bouwunie wil waarschuwen dat de prijzen die in december gegeven worden, waarschijnlijk heel wat lager zullen liggen dan degene die aangerekend worden als in augustus de bouw begint. Voor de sector betekent dit een nieuwe financiële tegenslag. Eerder werd immers al aangekondigd dat ook de prijzen van de bouwgronden over tien jaar verdriedubbeld zullen zijn. (LD)

Posted in bouw | No Comments »

AG Vespa krijgt Prijs Bouwheer 2007

Posted by marcho on 12th December 2007

De Prijs Bouwheer 2007 werd binnengehaald door AG Vespa, het vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van de stad Antwerpen. De stad won de prijs in de categorie geïntegreerde opdracht voor haar beleid tegen verkrotting. De stad kocht sinds 2004 16 leegstaande en/of verwaarloosde panden op in moeilijke buurten. Na verbouwing of heropbouw verkocht de stad de huizen terug. Op die manier kan Antwerpen een concreet instrument in handen krijgen om de heropleving van de buurt te verconcretiseren en realiseren. AG Vespa deed een beroep op een pool van 10 jonge architecten voor de architecturale ingrepen in de gebouwen.

Andere laureaten voor de Prijs Bouwheer waren in de categorie nieuwbouw het Gemeentebestuur van Merksplas voor de bouw van een gemeenschapscentrum, in de categorie herbestemming won Antwerpen nog een prijs met de restauratie en renovatie van het Felixpakhuis tot het stadsarchief van de stad. Voorts ging een overwinning naar het stadsbestuur van Oostende voor het Maria Hendrikapark in de categorie publieke ruimte en als laatste kreeg ook de stad Gent een prijs in de categorie Kunst in opdracht voor het project Blinde Muren.

De Prijs Bouwheer 2007 wordt uitgegeven door de Vlaamse bouwmeester en wil voorbeeldig bouwmeesterschap bij overheidsopdrachten aanmoedigen en belonen.

Posted in architectuur, openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Zeldzame varens vertragen bouw in Nederland

Posted by marcho on 11th December 2007

Eind november werden op een bouwplaats in Terborg in Nederland zeldzame varens aangetroffen. Door die vondst moet het bouwproject voor 34 woningen en 4 winkels voor onbepaalde tijd worden stilgelegd. In Nederland is het verplicht een flora- en faunaonderozek te laten uitvoeren op een beoogde bouwplaats. De varen werd door een gespecialiseerd bureau op de muur van een te slopen pand ontdekt.

In Terborg ontstond grote onvrede over de vondst van de varens. De buurt staat al jaren leeg en verkrot langzaamaan. Bewoners waren dan ook gefrustreerd dat twee kleine plantjes nu de heropbouw van de buurt in het gedrang kunnen brengen.

In de daaropvolgende week werd het probleem echter vanzelf opgelost. De plantjes werden door een onbekende uit de muur getrokken. Mogelijke gaat het om een gefrustreerde bewoner of een helpend handje van de bouwmeester. Ondertussen kon dus verder gebouwd worden. Maar alsof de duivel zelf zich er mee moeide werd afgelopen vrijdag opnieuw een varen van dezelfde zeldzame soort ontdekt op een muur iets verderop. Het project moet dus weer uitgesteld worden. Henk Veerman, directeur van projectontwikkelaar WischWonen: ‘We hebben van het ministerie van Landbouw toestemming nodig om de Tongvaren uit het stuk muur te halen en elders weer terug te plaatsen. Het nieuwbouwproject zal minimaal drie maanden vertraging oplopen, wat een schadepost van tienduizenden euro’s betekent.’ (LD

Posted in bouw | No Comments »

Antwerpen krijgt steenkoolcentrale

Posted by marcho on 10th December 2007

Antwerpen krijgt een steenkoolcentrale. De Duitse energiegigant E.ON wil in de haven een geavanceerde energiecentrale bouwen met een capaciteit van 1.100 megawatt. Het gaat om een investering van liefst 1,5 miljard euro. De nodige vergunningen worden inmiddels aangevraagd. De elektriciteitscentrale komt op de terreinen van Bayer en Lanxess in de Antwerpse haven.

De steenkoolcentrale zou moeten instaan voor bijna tien procent van de Belgische stroomproductie. De twee chemiebedrijven zullen een deel van de geproduceerde elektriciteit afnemen. Maar de centrale moet volgens E.ON Kraftwerke, die de centrale zal bouwen, vooral dienen om aan de Belgische elektriciteitsvraag te voldoen. De centrale zou tegen 2015 volledig operationeel zijn.

Dat E.ON kiest voor een steenkoolcentrale is opmerkelijk omdat elektriciteitsopwekking uit steenkool erg veel koolstofdioxide oplevert. De centrale is volgens het Duitse energieconcern veel efficiënter dan de bestaande Belgische steenkoolcentrales en stoot een kwart minder koolstofdioxide uit. Bij de bouw van de installatie zal de inzet van nagenoeg 1.500 medewerkers vergen.

Posted in energie | No Comments »