handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Opschorting bouw coffeshops slechts een uitstel

Posted by marcho on March 14th, 2008

Een voorzieningenrechter heeft beslist om de bouwplannen voor drie coffeshops aan de Oosterweg in het Nederlandse Maastricht op te schorten. Volgens burgemeester Gerd Leers van Maastricht betekent dit uitstel, maar geen afstel. Maastricht gaat verder met haar plan om de coffeshops uit het centrum te verwijderen en laten verhuizen naar de rand van de stad. Gevolg is een nieuwe
aanvraag die de stad zal indienen voor de tijdelijke bouw van een tijdelijke vestiging.

Deze was en wordt terug voorzien aan de Oosterweg, in de omgeving van Eijsden, Voeren en Wezet. De stad Maastricht heeft zes weken de tijd om zijn motivatie op onderdelen verder te onderbouwen. Volgens de stad is dit geen moeilijke opdracht. Wanneer dat gebeurd is en de onderbouwing opnieuw is getoetst, kan de procedure voor de verplaatsing van drie coffeeshops naar het Ooster- en Kobbeweg volgens Leers voortgezet worden.

Volgens Leers is het goed dat de rechter deze zaak kritisch en zorgvuldig behandelt, want er staan grote belangen op het spel. Ook hoopt de burgemeester dat de inwoners van Maastricht van zich laten horen. Zij gaan immers gebukt onder de overlast en hij vindt het spijtig dat alleen de tegenstanders via allerlei acties in beeld komen. Met het huidige Nederlandse gedoogbeleid lukt het volgens hem nooit om de overlast volledig weg te nemen. De Belgische buurgemeenten van Maastricht vrezen dat zij door de verhuis een grotere overlast zouden krijgen. (HJL)