handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for May, 2007

Antwerpen-Centraal heeft winkelcentrum

Posted by marcho on 21st May 2007

Het vernieuwde Antwerpse Centraal Station heeft voortaan ook een eigen winkelcentrum. Daarmee wil de NMBS zijn grote stations een nieuw karakter bieden. Het zullen in de toekomst niet langer plekken zijn waar men enkel op de trein wacht, maar waar men die tijd nuttig kan besteden. In Antwerpen moet deze realisatie trouwens ook opnieuw contact leggen tussen twee stadswijken die door de sporen decennia van elkaar waren gescheiden.

winkelventrale1.jpg
Op het straatniveau heeft NMBS-vastgoeddochter Eurostation een passage gecreëerd met een zestigtal winkels. Gehoopt wordt dat dit shoppencentrum meer passage zal genereren en extra geld opbrengen, terwijl ook de service aan de reiziger en de bezoeker wordt uitgebreid. Eurostation zegt bijzonder goede ervaringen te hebben in Brussel-Zuid, waar een volwaardig shoppingcentrum werd gerealiseerd.

Het nieuwe winkelcentrum biedt de bezoeker een uitgebreid assortiment goederen. Naast de traditionele krantenwinkel en de koffiebar, is er ook een vestiging van de supermarktketen Spar. Daarnaast werd echter ook ruimte gemaakt voor de diamantwinkels die zich vroeger aan de straatzijde onder de gewelven van de verhoogde spoorwegbedding bevonden. De NMBS hoopt dat deze winkeltjes een toeristische attractie worden.

Opmerkelijk is ook dat het winkelcentrum de verbinding moet vormen tussen wijken die door de sporen meer dan honderd jaar lang van elkaar werden afgesneden. Voortaan moet het winkelcentrum zorgen voor een passage tussen de Diamantwijk en de Kievitwijk, maar moet ook een verbinding leggen tussen de Plantin en Moretuslei en de De Keyserlei. De ingang voor de Kievitwijk wordt eind dit jaar geopend.

Posted in openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Moskou vernielt historische architectuur

Posted by marcho on 20th May 2007

In Moskou zijn de voorbije vijf jaar meer dan duizend historisch belangrijke gebouwen gesloopt. Dat blijkt uit een rapport van de Moscow Architecture Preservation Society. De oude gebouwen moeten plaats maken voor flats, villa’s en parkeergarages. De conservationisten willen hun rapport binnenkort voorleggen aan de Russische president
Vladimir Poetin.

Onder de vernielde gebouwen bevonden zich volgens het rapport ongeveer 200 officieel beschermde monumenten. Rusland heeft volgens de opstellers goede wetten voor monumentenzorg, maar door corruptie en laksheid worden die niet nageleefd. “Daardoor loopt het aangezicht van het historische Moskou, dat negen eeuwen architectuur herbergt, ernstige schade op,” voeren ze aan.

De Moscow Architecture Preservation Society voert aan dat het stedelijke milieu van Moskou dagelijks verandert. Er wordt daarbij gesproken over een bijzonder kritische situatie. Door de economische groei van Rusland kent Moskou een echte bouwwoede, waarbij de prijzen vergelijkbaar worden met Tokyo en New York. Een aantal van die projecten worden gerealiseerd op braakliggend terrein, maar andere gaan ten koste van historische sites.

Het meest tragische voorbeeld daarvan is het Hotel Moskva, dat wereldwijd bekend was als het beeldmerk van de Stolichnaya vodka. Het gebouw werd echter helemaal afgebroken om plaats te maken voor een nieuw project, dat weliswaar een replica zou hebben van de gevel van het historische gebouw. Hetzelfde gebeurde met de Voyentorg-supermarkt, één van de bekendste Art Nouveau-gebouwen van Moskou.

Op deze manier wordt volgens conservationisten een kunstmatige stad gecreëerd, vergelijkbaar met Disneyland of de Russische Potemkin-dorpen. Volgens de overheid verkeerden de gebouwen door een jarenlange Sovjet-verwaarlozing echter in bijzonder slechte staat en konden ze ook niet hersteld worden. Volgens hen blijft het historisch erfgoed van Moskou door de replica’s bovendien bewaard.

Posted in architectuur, monumentenzorg | No Comments »

Retrospectieve Eero Saarinen

Posted by marcho on 20th May 2007

In het Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA) in Brussel loopt tot 7 oktober een retrospectieve van Eero Saarinen, één van de belangrijkste, maar ook meest controversiële architecten van de twintigste eeuw. De retrospectieve biedt een overzicht van de gebouwen, meubels en kunstwerken die de Finse architect van 1930 tot 1960 heeft ontworpen.

Eero Saarinen bouwde in 1956 onder meer het General Motors Technical Centrer in een voorstad van Detroit. Daarmee haalde de Finse architect de voorpagina van Time Magazine. Ook andere grote bedrijven vroegen hem hun nieuwe vestigingen te ontwerpen, waaronder de televisiezender CBS, de telefoonmaatschappij Bell en computerbedrijf IBM. Meestal ging het om bedrijven die zich na de tweede wereldoorlog de top van de spitstechnologie uitmaakten.

Als architect was Saarinen vooral nieuwsgierig naar het gebruik van nieuwe technieken en materialen. Voor General Motors was hij onder meer de eerste die de ramen van de bedrijfsgebouwen in rubberen hechtingen vatte, zoals dat ook bij auto’s het geval was. De bedrijfsgebouwen werden ook opgetrokken in de trendy kleuren van de toenmalige auto’s. Het project kostte General Motors een bedrag van 100 miljoen dollar.

Saarinen vertrok bij zijn ontwerpen steeds van het programma van de opdrachtgever, die door de architect dan ook als een medeschepper werd beschouwd. Aan dat programma paste de architect de stijl, de materialen en de vormgeving aan. Critici stelden dan ook vaak dat het oeuvre van Saarinen niet consistent en consequent was. Saarinen begaf zich trouwens slechts heel zelden op de markt van de privéhuizen.

Tot de belangrijkste realisaties van Saarinen behoren het Jefferson National Expansion Memorial in Saint Louis en de luchthaventerminals van Washington en New York. Daarnaast ontwierp hij ook veel ambassades en kanselarijen van de Verenigde Staten in het buitenland. Saarinen overleed in 1961 op amper 51-jarige leeftijd. Meer informatie over Saarinen is te verkrijgen op de websites www.civa.be en www.eerosaarinen.net.

Posted in architectuur | No Comments »

Nieuwe toekomst voor L’Ouate

Posted by marcho on 20th May 2007

De voormalige textielfabriek L’Ouate in Herzele krijgt een nieuwe toekomst. Deze zomer start de aannemer met de verbouwing van het complex, dat omgevormd zal worden tot een polyvalent centrum. Er komen onder meer ruimtes voor bibliotheek, fuifzaal, concertzaaltje, lokalen voor de muziekschool en het verenigingsleven en woongelegenheid voor zes gezinnen. Na realisatie kan de gemeente Herzele het complex leasen of kopen.

De textielfabriek L’Ouate heeft generaties Herzelenaars werk verschaft. Na de stopzetting van de activiteiten bleef de toekomst van het complex lang in het ongewisse. Het dossier voor een nieuwe invulling werd opgestart in 2001, maar werd met diverse tegenslagen geconfronteerd. Onder meer lieten de toelagen voor afbraak van de oude panden en instandhouding van de originele fabrieksstructuur op zich wachten.

In november vorig jaar werd de opdracht toegewezen aan het aannemingsbedrijf Moens, maar een concurrerende aannemer ging in beroep tegen de procedure. De Raad van State verwierf echter de klacht, waarna de opdracht definitief kon worden toegewezen. Het complex zou begin 2009 in gebruik genomen kunnen worden. Met de realisatie van het project is een bedrag van 3,5 miljoen euro gemoeid.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Sociale woningen boven Leuvense winkels

Posted by marcho on 20th May 2007

Het stadsbestuur van Leuven wil de leegstaande ruimtes boven winkelpanden als sociale woning verhuren. Daarmee wil de stad het wonen boven winkels aantrekkelijker maken. Voor het project werd een bedrag van 60.000 euro uitgetrokken. Het Leuvense stadsbestuur probeert al enkele jaren met allerlei premies en een leegstandsbelasting wonen boven winkels te promoten. Dat leverde tot nu toe echter weinig succes op.

Veel bovenverdiepingen in het commerciële hart van Leuven staan leeg en verkommeren, terwijl er tegelijkertijd een nijpend tekort is aan betaalbare woningen, koten, studio’s en appartementen. Vele eigenaars zijn blijkbaar niet bereid om de nodige middelen te investeren om de panden om te toveren tot bewoonbare leefruimtes. Blijkbaar brengen de handelspanden op de gelijkvloerse verdieping genoeg op.

Sinds het Leuvense stadsbestuur in 2005 met zijn project startte, zijn er slechts 91 woningen bijgekomen, waaronder 43 koten. Het sociale verhuurkantoor Spit krijgt nu van het Leuvense stadsbestuur extra subsidies als het eigenaars ervan kan overtuigen de ruimtes boven winkels als sociale woning te verhuren. Het stadsbestuur heeft daar tot 10.000 euro per woning voor over. Spit krijgt daarvoor ook al subsidies van het Vlaamse Gewest en het provinciebestuur.

Als het project zijn vruchten afwerpt, behoort een uitbreiding ervan in de toekomst tot de mogelijkheden. Daarnaast werd het premieverdrag voor kleine zelfstandigen verhoogd van 25 euro tot 40 euro per vierkante meter. Daarmee wil de stad vooral kleine eigenaars aanmoedigen. Er werd dan ook een maximum van 10.000 euro per woning voorzien. De premies gelden voorlopig nog steeds alleen voor het kernwinkelgebied.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Gerechtsdeurwaarders met plan tegen armoede

Posted by marcho on 20th May 2007

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGW) en de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) willen de structurele armoede in België doorbreken. Daarvoor wordt gewerkt aan een concreet actieplan, dat volgens de twee organisaties absolute prioriteit zal krijgen en aan de volgende regering zal voorgelegd worden. Onder meer wordt er gewerkt aan een gecentraliseerd bestand.

Centraal in het project staat de oprichting van een Centraal Elektronisch Bestand van Beslagberichten. Daarvoor werd een technische en budgettaire structuur voor uitgewerkt. Ook willen beide organisaties dat de volgende regering de nodige maatregelen nemen om de deurwaarders de wettelijke middelen te verschaffen om op een duidelijke en efficiënte manier de integriteit en kwaliteit van het gerechtsdeurwaardersambt te garanderen.

Gesteld wordt dat de gerechtsdeurwaarders zich meer dan ook bewust zijn van hun sociale bemiddelingsrol als aanspreekpunt in eerste lijn tussen schuldeisers en debiteurs om de rechtzoekende burgers meer rechtszekerheid en houvast te bieden. De NKGW verenigt alle gerechtsdeurwaarders van België. De CVG verenigt voornamelijk Vlaamse gerechtsdeurwaarders.

Posted in diversen | No Comments »

Limburg heeft Steunpunt Duurzaam Wonen

Posted by marcho on 20th May 2007

In Limburg is gestart met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen. Het project is een initiatief van het Limburgse provinciebestuur, de Bond Beter Leefmilieu en het Centrum Duurzaam Bouwen in Zolder en wil gemeenten en verbouwers ondersteuning bieden. Daarbij zullen bouwexperts de voorgelegde plannen beoordelen, onder meer op het vlak van het gebruik van duurzaam materiaal.

Gemeenten en privé-instanties kunnen bouwvoorstellen indienen die door het steunpunt beoordeeld worden. Het Steunpunt wil bij elk project advies op maat verlenen. Afhankelijk van de deelnemende partijen wordt bekeken wat haalbaar is. Daarbij wordt opgemerkt dat het advies per project en gemeente perfect kan verschillen. Vooral wordt gekeken naar isolatie, ventilatie, gebruik van hemelwater, duurzame materialen en mogelijke subsidies.

Om de Limburgse gemeenten bij te staan heeft het Steunpunt Duurzaam Wonen op vraag van de provincie, een draaiboek ontworpen met tips, richtlijnen en adviezen. Aan de hand van deze handleiding kan elke gemeente een duurzaam bouwbeleid uitwerken. Het steunpunt is gevestigd in het Centrum Duurzaam Bouwen op het mijnterrein van Zolder. Meer informatie kan verkregen worden op de website www.dubolimburg.be.

Posted in duurzame technologie | No Comments »

Robbrecht & Daem renoveren Boekentoren

Posted by marcho on 20th May 2007

De verbouwing van de Boekentoren, de universiteitsbibliotheek van Gent, is toegewezen aan de architecten Robbrecht & Daem. Dat heeft een jury onder voorzitterschap van Vlaams bouwmeester Marcel Smets beslist. De renovatie moet het monument de tijd laten trotseren, maar tegelijkertijd ook de bibliotheek geschikt maken voor eigentijds gebruik. De werken zullen in 2010 van start gaan.

De Boekentoren werd in de eerste helft van de voorbije eeuw gebouwd door architect Henry Van de Velde. De renovatie van de toren en de leeszaal wordt het belangrijkste element van de verbouwingen die Robbrecht & Daem hebben uitgetekend. De leeszaal krijgt een milieuvriendelijke klimaatregeling, terwijl de toren – waar twee miljoen boeken worden bewaard – binnenin een nieuwe wand krijgt.

Naast het Gentse bureau Robbrecht & Daem waren ook Stéphane Beel Architecten (Gent), Driesen-Meersman-Thomaes Architecten (Antwerpen) en LIN Gesellschaft von Architekten (Berlijn) kandidaat voor de verbouwing. De kosten van de werken worden geraamd op 42 miljoen euro. Daarvoor sluit de universiteit een lening af van 30 miljoen euro. Voor het restauratiegedeelte zullen subsidies van de stad en het Vlaams gewest ter beschikking worden gesteld.

Posted in architectuur, monumentenzorg | No Comments »

WDP investeert in groene energie

Posted by marcho on 20th May 2007

De vastgoedbevak Warehouses De Pauw (WDP), die zich toelegt op logistiek en semi-industrieel vastgoed, gaat de volgende twee jaar 45 miljoen miljoen investeren in zonne-energie. De daken van een aantal sites zullen daarbij uitgerust worden met zonnepanelen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 100.000 vierkante meter. WDP hoopt later dit jaar de overeenkomsten met de beheerders van de distributienetwerken te kunnen afronden.

Met een piekvermogen van tien megawattuur wordt het nieuwe project van WDP het grootste zonnestroompark van België. WDP stelt 850.000 vierkante meter niet-rendabele daken te bezitten. Het bedrijf zegt dat vastgoedgedeelte nu te willen rendabliseren. Voor de aankoop van de panelen en de plaatsing denkt WDP aan een joint venture met een energieleverancier, waarin WDP een belang van 80 procent zou nemen.

Zodra de panelen geplaatst zijn, worden ze verhuurd aan de energieleverancier. De bedrijven in de magazijnen krijgen rechtstreeks groene stroom. Het surplus aan productie vloeit naar het netwerk van de leverancier. Deze investeringen moeten volgens WDP de volgende twintig jaar voor bijkomende inkomsten zorgen. Het totaal investeringen voor dit en volgend jaar stijgt daarbij tot bijna 150 miljoen euro en een totale oppervlakte van 217.000 vierkante meter.

Posted in energie | No Comments »

Artexis wint gevecht rond Flanders Expo

Posted by marcho on 20th May 2007

De Brusselse vakbeursuitbater Artexis en de Franse groep GLEvents hebben een einde gemaakt aan hun gevecht rond de overname van Flanders Expo in Gent. Daarbij werd overeen gekomen dat Artexis het minderheidspakket van GLEvents bij Flanders Expo overneemt. Artexis had al een meerderheid verworven in Flanders Expo, maar GLEvents heeft lange tijd gepoogd die transactie tegen te houden.

Artexis wou voor het beheer van het Gentse expocomplex een nieuw bedrijf oprichten, in samenwerking met het stadsbestuur van Gent, de Internationale Jaarbeurs voor Vlaanderen en het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Minderheidsaandeelhouder GLEvents probeerde die transactie echter tegen te houden. De Franse groep heeft zijn verzet nu opgegeven en verkoopt zijn aandelenpakket aan Artexis.

Flanders Expo zal in een nieuwe maatschappij ingebracht worden waarin Artexis ook zijn Belgische vakbeursactiviteiten van Artexis Exhibitions en de vennootschap Mexico, uitbater van Antwerp Exo en Namen Expo, zal onderbrengen. Artexis heeft ook bekend gemaakt in ruil voor de toegeving door GLEvents zelf niet meer te protesteren tegen de toekenning van het beheerscontract voor het Brusselse Congrespaleis aan de Franse groep.

Posted in immobiliën | No Comments »