handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Pulhof wordt een innovatiehuis voor leefcultuur

Posted by marcho on March 3rd, 2008

De provincie Antwerpen erfde in 2003 het kasteel Pulhof in Wijnegem, gelegen in een park van 27 hectaren, met als voorwaarde het een culturele bestemming toe te kennen. Het provinciebestuur koos daarbij voor een tweeledige bestemming. Het kasteel met zijn erfgoedaspect zou gerespecteerd worden gezien zijn historisch rijk kader. De minder belangrijke ruimtes zouden een functionele omschrijving krijgen. Om die redenen krijgt het Landgoed Pulhof de nieuwe bestemming als innovatiehuis voor leefcultuur.

Zo zal de bezoeker een blik kunnen werpen op de leefcultuur van het midden van vorige eeuw. Binnen het landgoed worden ruimten gecreëerd voor bedrijven die actief zijn rond het thema leefcultuur. De gehele omschrijving van wonen in al zijn facetten zal er worden aangeboden. Het park kan open gesteld worden voor ontspanningsgebruik . Het poortgebouw krijgt een onthaalfunctie, terwijl er ook vergaderruimten voorzien zijn. Het kasteel zal worden benut voor culturele festiviteiten en als cultureel bedrijvencentrum.

De deputatie weet dat zij beperkt is in hun mogelijke creativiteit van dit domein. Bepaalde gebouwen hebben het statuut van beschermd monument, terwijl het hele domein in een natuurgebied ligt. Ook de beperking van openbaar vervoer en parkeerfaciliteiten zijn niet eenvoudig op te lossen. Toch zal er volgens de provincie een weloverwogen creativiteit nodig om zijn, zodat aan veel factoren het hoofd te bieden. (HJL)