handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Mobiel toilet is 35 jaar oud

Posted by marcho on March 9th, 2008

De in Duitsland gekazerneerde Amerikaanse soldaat Fred Edwards vond 35 jaar geleden het eerste mobiel toilet uit. Tijdens manoeuvres wilde Edwards niet langer met zijn wappenmakkers op de plank in het bos gaan zitten om zijn behoeften te doen. Daarop ontwikkelde hij wat later de Dixi zou worden. Op dit ogenblik worden 170.000 Dixi-toilethuisjes verhuurd in 31 landen.

In zijn garage ontwikkelde Fred Edwards een mobiele versie van het toilet. Het werd een urinoir en een valgat door planken omgeven, om zich van de buitenwereld te onttrekken. Zijn mobiel toilet had zo een enorm succes dat hij ontslag nam bij het leger en zich bezig hield met het ontwerpen van wc-eenheden. Als bedrijfsnaam koos Edwards voor de naam Dixi, die hem aan zijn Amerikaanse roots deed herinneren.

Fred Edwards had tien jaar lang het monopolie van zijn verschillende ontwerpen, tot Harald Muller uit Wiesbaden de Dixi imiteerde. Aangezien Muller geen plagiaat wenste te plegen, creëerde hij een zeszijdig designmodel dat de naam ‘Toi-Toi’ meekreeg. Gedurende vijftien jaar bekampten die twee concurrenten elkaar om de markt te behouden, tot het bedrijf Adco beide groepen fuseerde tot Dixi-Toi-Toi.

Het voorbije jaar realiseerde de Dixi-Toi-Toi een omzet van ongeveer 200 miljoen euro. Het bedrijf verhuurt momenteel 170.000 toilethuisjes met een all-in service in 31 landen. (HJL)