handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for November, 2007

Aarschot werkt stadsbarrières weg

Posted by marcho on 30th November 2007

Het stadsbestuur van Aarschot werkt samen met de privé-partners Kumpen en The Lodge het stadsvernieuwingsproject ‘s Hertogenmolens en Amer. Daarmee wil het stadsbestuur de barrièrewerking van de Demer en de spoorbundel opheffen. Het stadsvernieuwingsproject kost in totaal ruim tien miljoen euro. De Vlaamse overheid komt tussen met een premie van twee miljoen euro.

De restauratie van de ‘s Hertogenmolens gaat binnenkort de tweede fase in. Waterwegen en Zeekanaal heeft de restauratie van de onderbouw afgerond. Nu is het aan het bedrijf Kumpen om met de restauratie van de eigenlijke molens te starten. Begin januari wordt met werken gestart. De The Lodge-groep zal in de gerestaureerde molens een hotel met feestzaal optrekken. Kumpen spitsen zich op de bouw van een veertigtal residentiële appartementen in de Amerstraat.

The Lodge voert aan dat het de bedoeling is om de Demer, die onder de molens stroomt, ten volle te benutten. De zaak krijgt bijvoorbeeld een terras dat uitgeeft op het water. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de deuren van het hotel volgend jaar al te openen, vijfhonderd jaar nadat de molens werden opgetrokken. Nu wordt echter eind 2009 als openingsdatum naar voor geschoven.

De Demer vormt op dit ogenblik een natuurlijke grens tussen het noordelijke woongedeelte en het zuidelijke commerciële gedeelte van de stad. De spoorwegbundel loopt dan weer als een ijzeren gordijn tussen de industriezone en de rest van Aarschot. Het stadsvernieuwingsproject wil daar komaf mee maken door een brug over de spoorweg aan te leggen. Ook het nieuwe stadspark moet de barrière tussen oost en west opheffen.

Langs de Demer wordt bovendien een wandelesplanade aangelegd op de rechteroever. Er komt ook een dubbelrichtingsfietspad.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Kantoren worden woningen

Posted by marcho on 29th November 2007

In het Brusselse gewest bevinden zich een groot aantal leegstaande kantoren. Uit een studie van het Onderzoeksbureau in Ruimtelijke Ordening blijkt nu dat heel wat van die ongebruikte kantoorruimtes kunnen omgebouwd worden tot woonruimtes. Momenteel werden al zestig kantoorgebouwen omgevormd tot appartementsgebouwen.

Toch zal de komende jaren meer kantoorruimte bijgebouwd worden. Daarom is het belangrijk de lege ruimte te benutten. Veel van de leegstaande kantoorgebouwen zouden verouderd zijn om nog als werkplaats dienst te doen.

Van de onderzocht kantoorgebouwen zouden 121 buildings geschikt zijn om tot woonruimte om te bouwen. Als dat gebeurt, komen er zo’n 3.200 woningen bij in Brussel. Vooral aan de Louizalaan en aan de noordelijke grens van Elsene wordt dan nieuwe woonruimte voorzien. De gebouwen in de Europese wijk lenen zich minder voor verbouwingen. (LD)

Posted in architectuur, restauratie, wonen | No Comments »

Nieuwe glasnorm beroert bouwsector

Posted by marcho on 28th November 2007

In het voorjaar werd door NBN (bureau voor normalisatie in België) de nieuwe glasnorm bekendgemaakt. Die norm moet publiek en persoenen beschermen tegen de gevaren van glasverwondingen en doorvallen. Nu pas begint de betekenis van de nieuwe norm voor de bouwsector door te dringen.

De normering is erg ingewikkeld waardoor veel bouwprofessionals risico’s willen uitsluiten door zowel voor binnen en buiten te kiezen voor veiligheidsglas. De Vlaamse Architectenorganisatie (NAV) is bezorgd dat de prijzen van het bouwen daardoor de hoogte in zullen gaan. Door stijgende materiaalprijzen kwam de bouwsector de voorbije jaren al meermaals in de problemen.

De nieuwe norm is volgens NAV wel van belang. Veel lichamelijke letsels worden veroorzaakt door glasbreuk en aanpassingen aan de normering waren dus noodzakelijk. De voorbije maanden plande de organisatie dan ook verschillende informatieavonden voor ruim 500 architecten. Ondanks de nieuwe norm blijft de sector met veel vragen zitten. (LD)

Posted in architectuur, bouw | No Comments »

Brugge bouwt nieuw politiekantoor

Posted by marcho on 27th November 2007

Volgend jaar zal de stad Brugge middelen vrij maken voor wegenwerken en cultuur, maar ook voor de bouw van een nieuw politiekantoor. Het gebouw zal aan de Louis Coiseaukaai neergezet worden. In 2008 zou de bouw van start moeten gaan. Tegen het einde van de werken, in 2011 zal het gebouw 20 miljoen gekost hebben.

Opmerkelijk aan het nieuwe politiecommissariaat is dat het over 2.000 vierkant meter zonnepanelen zal beschikken. Hiermee zal het gebouw de grootste oppervlakte zonnepanelen van een overheidsgebouw bezitten Verder moet het nieuwe kantoor duurzaamheid, energiezuinigheid en verplichte productie van groene stroom bevatten. Het ontwerp wordt bepaald door een architectuurwedstrijd.

Naast die investering maakte het Brugse schepencollege een recordbedrag van 10 miljoen euro vrij voor wegen en rioleringswerken. (LD)

Posted in stedenbouw | No Comments »

Bouwgrond wordt even schaars als olie

Posted by marcho on 26th November 2007

Bouwgronden dreigen even schaars te worden als olie. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). De Vlaamse bevolking blijft immers stijgen en een gemiddeld gezin blijft krimpen, waardoor er steeds meer gezinnen zullen zijn die op zoek gaan naar een woning. De Vlaamse bouw raamt dat er daardoor de volgende tien jaar behoefte zal zijn aan 160.000 bijkomende woningen, terwijl er nog geen 149.000 percelen grond beschikbaar zijn.

Daarom is de Vlaamse Confederatie Bouw van mening dat de overheid de woonuitbreidingsgebieden, waarin voorzien is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, versneld moet aansnijden. Van de beschikbare 28.000 hectare is volgens de organisatie 18.000 hectare onbebouwd. De VCB stelt daarom dat op korte termijn 30.000 bouwgronden extra op de markt moeten komen

Indien er niet ingegrepen wordt, dreigt de prijs van Vlaamse bouwpercelen volgens de organisatie de volgende tien jaar te verdrievoudigen. Op dit ogenblik bedraagt die gemiddeld 190 euro per vierkante meter. Dat zou volgens de Vlaamse Confederatie Bouw kunnen stijgen tot 590 euro. Als de Vlaamse overheid echter actie onderneemt, kan de prijs van een vierkante meter bouwgrond tegen 2009 volgens de organisatie alweer dalen tot 150 euro.

Posted in bouw | No Comments »

Bayer ontwikkelt EcoCommercial Building

Posted by marcho on 25th November 2007

Movie: Bayer ontwikkelt EcoCommercial Building

bayerplischkejpg.jpg
In de industrie wordt nog altijd onvoldoende aandacht besteed aan energie- en milieuvriendelijke bouw. Dat zegt Wolfgang Plischke, bij het Duitse chemieconcern Bayer verantwoordelijk voor innovatie, technologie en milieu. Nochtans kan het volgens Plischke ook anders. Dat wil Bayer Material Science, de materialendochter van het Duitse concern, bewijzen met zijn EcoCommercial Building.

Vooral isolatie speelt volgens Plischke een belangrijke rol in het verlagen van het energieverbruik van gebouwen. “In de geïndustrialiseerde landen van het noordelijk halfrond, wordt ongeveer 40 procent van de totale energieconsumptie van bedrijven opgebruikt voor de verwarming,” zegt hij. “In warme klimaatzone’s moet de isolatie voor de nodige koelte zorgen. Maar in beide gevallen moet dat zo klimaatvriendelijk gebeuren.”

“In de architectuur van het recente verleden is niet voldoende aandacht besteed aan klimaatvriendelijke constructie,” aldus Plischke, die ook zetelt in de raad van bestuur van Bayer. “In plaats daarvan werden energieverslindende airco’s geïnstalleerd om een aangenaam werkklimaat te creëren in types van gebouwen die al lang niet meer aan de moderne normen beantwoorden.”

Met het gebruik van een aantal Bayer-producten heeft het Duitse chemieconcern in dat kader daarvan de EcoCommercial Building ontwikkeld. “Dat project is een wereldwijd inzetbaar concept voor gebouwen die de uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden,” voert Werkner Plischke aan. “Wereldwijd inzetbaar betekent dat de EcoCommercial Building kan worden aangepast aan de condities in alle mogelijke klimaatzones van de wereld.”

De EcoCommercial Building creëert door de toepassing van diverse technologieën zelf alle energie die het gebouw nodig heeft. Door het gebruik van onder meer polyurethanen van Bayer wordt een ideale isolatie gerealiseerd, waardoor er minder energie moet verbruikt worden voor de verwarming of afkoeling van het gebouw. Die energie wordt vervolgens opgewekt door zonne-cellen, bestaande uit polycarbonaat (makrolon) of polyurethanen.

Indien er onvoldoende zonlicht is, neemt de EcoCommercial Building de nodige energie af uit het elektriciteitsnet. Indien er teveel zonlicht is, slaat het gebouw de overtollige energie op in batterijen, of voert ze af naar het elektriciteitsnet. “De EcoCommercial Building geeft op jaarbasis minstens evenveel energie terug aan het elektriciteitsnet als het er elektriciteit van afneemt.

Daarnaast heeft de EcoCommercial Building ook extra aandacht besteed aan de beglazing. “Daarbij werd berekend hoe het daglicht als lichtbron kan gebruikt worden, zonder warmteverlies te creëren of onnodige warmte aan het gebouw toe te voegen,” aldus nog Wolfgang Plischke. “Ook werkt het gebouw met thermale inertie, de opslagcapaciteit van het beton, de steunbalken en de stenen.”

Dankzij thermale intertie kan in warme klimaatzones de warmte die het gebouw tijdens de dag heeft opgenomen, tijdens de nacht naar buiten onsnappen, zodat het gebruik van air-conditioning overbodig wordt. Verder stelt de Bayer-zegsman dat het gebruik van een aantal materialen van BayerMaterialScience in het bouwproces het gebouw nog verder energie- en milieuvriendelijker maken.

Daarbij wijst Wolfgang Plischke onder meer op het gebruik van polycarbonaat voor transparante daken of muren. “Polycarbonaat heeft niet alleen een hoog isolatiegehalte, maar bij de vervaardiging van dit product is ook veel minder energie nodig dan bij bijvoorbeeld glas,” voert hij aan. “Door hun lage gewicht hebben ze ook minder zware draagstructuren nodig, waardoor ook voor de productie van die structuren minder energie nodig is.”

Verder kan Bayer volgens Wolfgang Plischke ruwe grondstoffen leveren voor solventenvrije coatings en adhesiven, wat eveneens bijdraagt tot een milieuvriendelijke constructie. De eerste EcoCommercial Building zal in de lente van volgend jaar worden gebouwd in de buurt van de Indische hoofdstad New Delhi. Bayer creëert ook een open wetenschappelijk platform om het concept van de EcoCommercial Building samen met diverse geïnteresseerden verder uit te bouwen.

Manfred Rink, hoofd new business bij BayerMaterialScience, stelt dat het principe van de EcoCommercial Building vooral bedoeld is voor zakelijke en industriële gebouwen. Maar de toepassing kan ook gebruikt worden in bijvoorbeeld scholen en dienstensectoren. “Het project richt zich in eerste instantie niet op de residentiële sector,” voert hij aan. “Maar technisch zijn er geen belemmeringen om ook op die markt met de technologie van de EcoCommercial Building te werken.”

Posted in architectuur, design, duurzame technologie | No Comments »

Gevluchte architect werkt aan plan Havana

Posted by marcho on 24th November 2007

Een Cubaanse architect heeft een masterplan gemaakt voor de aanpak van Havana als het regime van Fidel Castro niet meer aan de macht is. Samen met ongeveer zestig studenten heeft Nicolás Quintana vanaf 2004 gewerkt aan het stedenbouwkundig plan ‘Havana and its Landscapes’. Quintana, die in de jaren zestig is gevlucht uit Cuba, vindt dat de hoofdstad een structurele renovatie moet ondergaan wanneer de regeringsleider is overleden.

Sinds Castro in 1959 de macht greep op het Caribische eiland, is er volgens critici van het regime bitter weinig gedaan aan de stedelijke vernieuwing of zelfs het onderhoud van woningen. Veel families in Havana leven dan ook in zwaar vervallen huizen. De architect wil met zijn naar eigen zeggen realistisch plan voorkomen dat de stad ten prooi zou vallen aan een ongecontroleerde bouwgolf.

Quintana ziet naar eigen zeggen in de ongecontroleerde bouwgolf een groter gevaar dan de verwaarlozing in de afgelopen decennia. Het plan voorziet geïnteresseerde bouwers in de periode na Castro van een aantal stedebouwkundige richtlijnen. De studenten werden verdeeld over een aantal groepen, die elk een sectie van de stad voor hun rekening namen. De resultaten waren volgens de architect zelf verbazingwekkend.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Prijzen bouwgronden verdriedubbelen tegen 2017

Posted by marcho on 23rd November 2007

Net als olie dreigen bouwgronden een schaars goed te worden. De Vlaamse overheid kan nochtans zelf de beschikbare hoeveelheid bouwgrond bepalen. Volgens een berekening van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen de prijzen van de bouwgronden in Vlaanderen tegen 2017 drie keer hoger zijn dan de prijzen nu. Een stuk grond dat nu ongeveer 76.000 euro waard is, zal dan 232.000 kosten. Daarom dringt de VCB bij de Vlaamse overheid aan op een vrijgave van 30.000 bijkomende percelen.

Tot nu toe nam de overheid maatregelen die slechts als lapmiddel dienst deden tot de volgende verkiezingen, aldus de VCB. Zo kwamen er heffingen op onbebouwde percelen en sociale verplichtingen op private verkavelingen. Deze maatregelen zouden het probleem alleen maar verergeren omdat ze geen oplossing op lange termijn bieden.

Door een evolutie in het gezinsleven stijgt de vraag naar woningen fors. Zo zijn de gezinnen steeds kleiner, maar neemt het bevolkingsaantal lichtjes toe. Er zijn ook steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Door een stijging in het aantal huishoudens, stijgt de nood aan woning mee. De VCB verwacht de komende tien jaar een bijkomende behoefte aan 160.000 woningen. Probleem is dat er momenteel maar 148.857 percelen bouwgrond beschikbaar zijn. (LD)

Posted in bouw, stedenbouw | No Comments »

Meer werknemers bij bouwbedrijven

Posted by marcho on 22nd November 2007

Ongeveer de helft van de Vlaamse bouwbedrijven heeft in de voorbije maanden een nieuwe werkkracht aangenomen. De meeste van deze nieuwe werknemers, zeven op tien, kreeg onmiddellijke een contract van onbepaalde duur aangeboden. Dit blijkt uit een enquête van de Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf. Dat onderzocht 654 bedrijven, die in totaal 678 nieuwe mensen aanwierven.

Meestal werden de vacatures verspreid via de VDAB of middels advertenties in lokale bladen. Gemiddeld stonde ze 15 weken open, met één uitschieter van 3 jaar. In de helft van de gevallen was de nieuwe werkkracht een schoolverlater of een werkzoeker. Ongeveer 40 procent van de nieuwelingen kwam van een ander bedrijf.

Toch zijn de werkgevers nog niet honderd procent tevreden over hun nieuwe werknemers. Zo zouden ze te weinig technische bagage bezitten en een te laag rendement met zich meebrengen. Ze scoren wel goed op vlak van motivatie, inzet en omgaan met de klanten. (LD)

Posted in bouw | No Comments »

WDP investeert in Nederlands logistiek centrum

Posted by marcho on 21st November 2007

De logistieke vastgoedbevak Warehouses De Pauw (WDP) koopt in het Nederlandse Venlo een terrein van 50.000 vierkante meter. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt naar aanleiding van de voorstelling van zijn kwartaalcijfers. Venlo is de logistieke hotspot van Nederland, vlakbij het drielandenpunt Nederland-Belgie-Duitsland. WDP zal de site saneren en er tegen eind volgend jaar een logistiek centrum van 28.000 vierkante meter bouwen.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 19 miljoen euro. In Nijvel verwerft WDP een te renoveren gebouw van 10.000 vierkante meter uit een faling. WDP betaalt hiervoor 3 miljoen euro. De vastgoedbevak zal het semi-industriele gebouw tegen midden volgend jaar renoveren en vervolgens verhuren. WDP heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst van 43,3 miljoen euro gerealiseerd, tegenover 23,8 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar.

WDP) koopt in het Europark Zuid II in Sint-Niklaas een terrein van 180.000 vierkante meter. Met de transactie is een bedrag van 19,5 miljoen euro gemoeid. Met deze aankoop verdubbelt WDP zijn huidige grondreserves in België. De kostprijs voor de volledige ontwikkeling van de site wordt door WDP geraamd op 55 miljoen euro. Het bedrijf zegt al met diverse potentiële verhuurders in concrete bespreking te zijn.

WDP heeft in België nu ongeveer 300.000 vierkante meter grondreserves, verdeeld over sites in Courcelles, Genk, Sint-Niklaas en Zele. De vastgoedbevak heeft ook een voorverhuringsakkoord gesloten voor het project op de Femont-site langs de A12 in Willebroek. De toekomstige huurder daarvan is de Belgische logistieke groep Distrilog.

Posted in immobiliën | No Comments »