handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Bescherming voor villa architect Lucien Engels

Posted by marcho on March 5th, 2008

De modernistische villa van architect Lucien Engels mag rekenen op een positieve nota van het gemeentebestuur van Zemst om beschermd te worden. Deze villa is gesituëerd aan Populierendreef 6 in Elewijt. Minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, heeft de beslissing genomen dat er meer aandacht moet worden besteed aan bescherming van recente architectuur.

Om die reden heeft een werkgroep de beslissing genomen om gebouwen of woningen na de tweede wereldoorlog te selecteren die zij wensen te beschermen als monumen. Lucien Engels behoort tot de generatie van modernisten die na de tweede wereldoorlog waren afgestudeerd. Zijn woning, gebouwd in 1958, is een typisch voorbeeld van de naoorlogse modernistische villa binnen het architecturale gebeuren. Voor Engels was dit een orgelpunt uit zijn carrière.

Het gebouw vertoont strakke lijnen en maakt gebruik van de in 1958 moderne materialen, met
opmerkelijk veel glas. De woning met zijn omliggende tuin worden nu als monument voorgedragen Het schepencollege van Zemst heeft geen bezwaar dat deze villa op de ontwerplijst van te beschermen monumenten wordt geplaatst. Normaal vergt het één jaar wachttijd voor dat een beslissing wordt toegekend. (HJL)