handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Banimmo overtreft verwachtingen prospectus

Posted by marcho on March 2nd, 2008

De vastgoedgroep Banimmo heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 22,73 miljoen euro. Het jaar voordien werd een nettowinst van 22,76 miljoen euro opgetekend. Het zijn de eerste jaarresultaten sinds de beursgang vorige zomer. Het cijfer is hoger dan wat in de prospectus werd vooropgesteld. De groep haalt haar inkomsten zowel uit de verhuur als verkoop van gerenoveerde gebouwen.

Zo leverde de verkoop van het belang in de Brouckèretoren Banimmo een winst op van 9,5 miljoen euro. Later kwam daar de verkoop bij van een gebouw in het Luxemburgse Capellen, goed voor een meerwaarde van 9,71 miljoen euro. Door deze verkopen daalden de huurinkomsten van de vastgoedgroep wel tot 10,9 miljoen euro. Het jaar voordien was dat nog 16,7 miljoen euro.

Banimmo is ook actief in conferentiecentra. Dat gebeurt in samenwerking met de Amerikaanse groep Dolce. Banimmo kocht Dolce Chantilly in Frankrijk en opende eerder dit jaar ook het Brusselse Dolce La Hulpe. Eenenvijftig procent van de twee centra werd verkocht aan privé-investeerders. Die verkoop leverde Banimmo een meerwaarde op van 2,7 miljoen euro.

Posted in immobiliën | No Comments »

Ertzberg koopt Leuvense InBev-site

Posted by marcho on March 1st, 2008

Vastgoedontwikkelaar Ertzberg heeft van InBev België een tien hectare grote zone gekocht in Leuven. De ontwikkelaar wil in dit gebied nieuwe woningen en kantoren bouwen en een groot ecologisch publiek park en wandelpad langs de Dijle aanleggen. Het gaat op dit ogenblik om het grootste binnenstedelijk ontwikkelingsproject in België. Ertzberg wil het gebied ontwikkelen in samenwerking met de architecten Xaveer De Geyter en Stéphane Beel.

Aanvankelijk kocht Ertzberg aan de Vaartkom de beschermde Molens van Orshoven en enkele aanpalende terreinen. Maar enkele weken later maakte de groep bekend dat het hele gebied voortaan tot de portefeuille behoort. InBev zal eerst zelf nog een aantal van haar voormalige gebouwen op de site slopen. Ertzberg hoopt in de helft van volgend jaar te kunnen starten met de werken.

De Leuven Vaartkom vraagt volgens Ertzberg al jaren om hulp. De projectontwikkelaar zegt het hele complex te kunnen platgooien en er flatgebouwen en winkels neerzetten, maar de silo’s en de Molens maken zodanig deel uit van het Leuvense collectieve geheugen, dat Ertzberg dit naar eigen zeggen niet kan doen. Hoe het project er uiteindelijk zal uitzien, is echter nog niet bekend gemaakt.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Versluys bouwgroep blaakt van ambitie

Posted by marcho on February 15th, 2008

Versluys bouwgroep, onlangs door het financieel economisch weekblad Trends uitgeroepen tot de absolute nr1 in exclusieve topliggingen aan de middenkust, heeft plannen om in de nabije toekomst een splinternieuw flagship building langs de A10 Oostende/ Jabbeke te bouwen.

Het nieuwe bedrijfsgebouw past volledig in de groeistrategie die Groep Versluys wenst aan te houden en verder uit te bouwen de komende decennia. ‘wij willen niet de grootste promotor zijn, wel de meest kwaliteitsvolle’ citeert Bart Versluys, en dit op alle vlakken: toplocaties, snelheid van bouwen, beeldbepalende architectuur, rendabiliteit, duurzame afwerking en trendsetter in innovatieve bouwmaterialen en energie arme technieken.

Versluys Bouwgroep heeft ambitieuze groeiplannen in het buitenland, meer bepaald in de retail sector en wenst zich daarom ook verder te professionaliseren om zo goed mogelijk in te spelen op de verschillende markten. ‘We hebben heel wat kennis en know-how in huis en willen uiteraard onze goede naam en faam in de bouwwereld nog wat extra glans geven de komende jaren’ aldus Freddy Versluys.

Posted in diversen | No Comments »

Mechelen gaat de strijd aan tegen leegstand

Posted by marcho on February 14th, 2008

Mechelen zal de strijd tegen de leegstand dit jaar opvoeren. De taks die eigenaars van leegstaande panden moeten betalen aan de stad, wordt fors verhoogd. Volgens schepen van Ruimtelijke Planning Karel Geys (SP.A) zal Mechelen samen met Oostende de hoogste leegstandtaks heffen van Vlaanderen.

In het centrum van Mechelen zijn er 130 leegstaande panden. Dat zijn er al aanzienlijk minder dan een aantal jaar geleden. De stad zal een bijkomend personeelslid aanwerven om ook buiten het centrum de controles op te voeren. Nu betalen eigenaars nog 1.000 euro leegstandtaks, dat wordt 1.500 euro. Bovendien wordt het bedrag elk jaar verdubbeld. Voor het geval taksen niet helpen, worden andere manieren gezocht om eigenaars op andere gedachten te brengen.

De stad steekt ook zelf de handen uit de mouwen en zal in samenwerking met private partners stadsvernieuwingsprojecten realiseren. Onder meer met de hulp van een rollend fonds zullen verkrotte panden worden opgekocht en gerenoveerd. Daarnaast wordt wonen boven winkels ook gestimuleerd.

Posted in diversen | No Comments »

T-Palm toont energievriendelijke woning op Batibouw

Posted by marcho on February 13th, 2008

T.Palm differentieert zich al geruime tijd van de collega’s in zijn marktsegment met een uiterst performant lastenboek inzake energiebesparing. Tijdens Batibouw 2008 gaat het bouwbedrijf nog een stapje verder en stelt de kandidaat-bouwers een addendum bij het lastenboek voor om van de woning een lage energiewoning te maken.

Zo voorziet het addendum in mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning, muurisolatie van 10 cm, dakisolatie van 20 cm, een goede vloerisolatie en een doorgedreven luchtdichte constructie. Het bedrijf investeerde zelfs in een machine om de luchtdichtheid van zijn gebouwen te testen.

T.Palm maakt zich overigens sterk dat een energievriendelijke woning van T.Palm heel wat voordelen biedt, te beginnen bij een energieverbruik voor verwarming dat daalt met meer dan 60%. Dat betekent een jaarlijkse besparing van rond de 1500 liter stookolie. Bovendien betekend dit een financiële besparingen op lange termijn. En natuurlijk is er ook een beperking van de CO2-uitstoot in de atmosfeer.

Posted in diversen | No Comments »

Marino Keulen wint Gouden Baksteen

Posted by marcho on February 12th, 2008

Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, en NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, reiken de Gouden Baksteen uit aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen. De Gouden Baksteen, een initiatief van Bouwunie en NAV, bekroont elk jaar een verdienstelijke politieke persoonlijkheid omwille van zijn of haar positieve impact op de bouwsector. De selectie gebeurt door een vakjury van aannemers, architecten, bouwmaterialenfabrikanten en vertegenwoordigers van de vakpers.

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wint de Gouden Baksteen omwille van zijn palmares aan realisaties en plannen in het voor de bouwsector belangrijke domein “wonen”, en dit sinds midden 2003. Minister Keulen heeft serieuze inspanningen geleverd om het aanbod van sociale woningen te vergroten. Tussen 2002 en 2006 breidde het patrimonium van de sociale huisvestings-maatschappijen uit met meer dan 5%.

Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd. Voor 2008 voorziet de minister 400 miljoen euro voor nieuwbouw (3.000 woningen) en renovatie (6.000 woningen). De minister heeft het daarnaast ook mogelijk gemaakt om de privé-sector te betrekken in de sociale woningbouw, waardoor er een extra aanbod van sociale woningen wordt gecreëerd. De minister wil nog dit jaar een woonbevak lanceren, als financieel instrument om geld op te halen bij investeerders waarmee extra woningen kunnen worden gebouwd.

Posted in diversen | No Comments »

Kwart aantal bouwgeschillen meer

Posted by marcho on February 11th, 2008

Het aantal bouwgeschillen in ons land is in 2007 met een kwart gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Verzoeningscommissie Bouw.

In totaal gaat het om 1.230 dossiers waarbij een particuliere bouwheer er niet uitkomt met de aannemer, architect of bouwpromotor. De orderboekjes in de bouwsector stonden vorig jaar overvol, zodat er nog meer werd gebouwd dan in andere jaren, maar niet altijd naar wens van de bouwheer. Tweede oorzaak is dat er vorig jaar meer klachten over grote bouwprojecten binnenkwamen.

De meest gehoorde klachten gaan over isolatie, met vocht- en condensatieproblemen tot gevolg. Maar ook dakwerken en ruwbouw geven vaak aanleiding tot een conflict.

Posted in diversen | No Comments »

Bouwsector verliest 80 miljoen euro aan diefstal

Posted by marcho on February 8th, 2008

Diefstallen op werven kostten de Belgische bouwsector vorig jaar ruim 80 miljoen euro. Dat blijkt uit schattingen van de Confederatie Bouw die de krant De Tijd publiceert.

De diefstal van metalen maakte vorig jaar 15 procent uit van het totale aantal diefstallen op bouwwerven. Tijdens de periode januari-oktober 2007 blijkt dat meer dan 3.000 keer metaal van een werf gestolen werd. De koperdiefstallen en daaropvolgende herstellingen kostten de NMBS bijvoorbeeld 3,5 miljoen euro, terwijl dat in 2006 nog maar 1,6 miljoen was.

In 2006 lag het cijfer lager. Toen werd voor 50 miljoen euro aan diefstallen aangegeven en voor 25 miljoen euro aan vandalisme op de bouwwerven.

Posted in diversen | No Comments »

Bouwsector zoekt migranten en geschoolde krachten

Posted by marcho on February 7th, 2008

De instroom van bouwvakkers uit Centraal- en Oost-Europa is ruim onvoldoende om de openstaande vacatures in de Vlaamse bouw in te vullen. Ook de fruitsector vreest een tekort. Via arbeidskaarten kunnen werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten – het gaat voor het leeuwendeel om Polen en sinds kort opvallend veel Roemenen en Bulgaren – legaal aan de slag in ons land.

De regeling werd in mei 2006 van kracht voor specifieke knelpuntberoepen. In Vlaanderen maken vooral twee sectoren gebruik van het systeem, de bouw en de fruitpluk. De Vlaamse Confederatie Bouw stelt vast dat de instroom uit Polen en andere nieuwe EU-leden ruim onvoldoende is. Er werden vorig jaar ongeveer 4.000 arbeidskaarten uitgereikt in de Vlaamse bouw, maar dat lenigt maar een fractie van de nood, want er zijn elk jaar 12.000 bouwvakkers te weinig. “Die arbeidskaarten werden vaak dan nog toegekend voor een opdracht van korte duur”, zegt Gerrit De Goignies van de Vlaamse Confederatie Bouw. “We zullen in de toekomst hoe dan ook zowel het binnenlandse als het buitenlandse rekruteringskanaal hard nodig hebben.”

Als de Polen niet meer willen, zullen we ze elders moeten zoeken. Want zonder is een echte ramp.”Slechts 19 procent van de nieuwe bouwvakkers komt uit het secundair onderwijs. De Confederatie Bouw vraagt daarom een veel sterkere kruisbestuiving van onderwijs en bedrijfsleven. In een reactie wijst het kabinet van Vlaams minister van Werk en Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) erop dat hij 75.000 stageplaatsen per jaar wil creëren voor leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs.

Posted in diversen | No Comments »

Belg is bereid te investeren in groene huizen

Posted by marcho on February 6th, 2008

De huidige hoge brandstofprijzen doen 34,8% van de Belgen nadenken over energiebesparende aanpassingwerken aan hun woning. 20,2 % overweegt de bouw van een lage energie woning. 19,2 % van de Belgen heeft zich al geïnformeerd over energiebesparende aanpassingwerken. Dat blijkt uit een enquête, die het EPB-team van eind december 2007 tot begin januari 2008 organiseerde bij een publiek van bouwers en verbouwers.

Het EPB- team – een samenwerking tussen topbedrijven uit de Belgische bouw- en energiesector, de Vlaamse en de Waalse overheid – werd in het leven geroepen naar aanleiding van de regelgeving rond Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB). Sinds 1 januari 2006 moet elke bouwaanvraag in Vlaanderen voldoen aan deze EPB-regelgeving.
Met een gids, de website www.epb-oplossingen.be, de aanwezigheid op bouw- en renovatiebeurzen en nog andere activiteiten wil het EPB-team bouwers en verbouwers informeren over en adviseren bij het naleven van de EPB-regelgeving.

Uit de enquête blijkt ook nog dat 87,5% van de ondervraagde Belgen meent zuinig om te springen met energie. 75% heeft de indruk dat energiebesparende maatregelen duur zijn, maar 63% gelooft dat er uit energiebesparende maatregelen snel voordeel te halen valt. Bij de Belgen die effectief een woning hebben gebouwd, verbouwd of gekocht, ligt dat percentage zelfs op 68,7.
Van de ondervraagde Belgen vindt 82,3% de duurzaamheid en de kwaliteit van materialen belangrijker dan de prijs. Meer dan één Belg op twee is bereid om meer te betalen voor groene energie.

Posted in diversen | No Comments »