handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for August, 2007

WDP wil portefeuille verder uitbreiden

Posted by marcho on 29th August 2007

De vastgoedbevak Warehouses De Pauw (WDP) heeft zijn operationele winst tijdens de eerste helft van dit jaar met 20 procent zien stijgen tegenover dezelfde periode vorig jaar. De stijging is te danken aan de groei van de portefeuille en een hogere bezettingsgraad. De bezettingsgraad bedraagt nu 97,3 procent, terwijl de huurinkomsten met 20 procent toenamen tot 17,3 miljoen euro.

De operationele winst van Warehouses De Pauw steeg met 20 procent tot 12,5 miljoen euro, terwijl de nettowinst met 68 procent steeg. Anderhalf jaar terug maakte WDP bekend zijn portefeuille op drie jaar tijd te willen verdubbelen tot 700 miljoen euro. De vastgoedbevak stelt nu echter dat wellicht aan een portefeuille van 760 miljoen euro gebouwd zal kunnen worden.

WDP is actief op de Belgische, Nederlandse, Franse en Tsjechische markt, maar wil ook op de Roemeense markt doorbreken. Daarom werd de vestgoedbevak WDP Development RO opgestart. Dat bedrijf wordt verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen van WDP in Roemenië. Het ontwikkelt de gronden, commercialiseert de panden en verkoopt de afgewerkte en verhuurde panden aan WDP Romenia, een volledige dochter van WDP.

Posted in immobiliën | No Comments »

VGP werkt aan kapitaalverhoging

Posted by marcho on 22nd August 2007

De vastgoedgroep VGP wil dit najaar 100 miljoen euro tot 150 miljoen euro ophalen. Dat zal wellicht gebeuren via een beursgang, al is een private plaatsing niet volledig uitgesloten. Met die extra financiële middelen wil VGP vanuit de thuisbasis Tsjechië een netwerk van logistieke en semi-industriële parken uitbouwen in Centraal-Europa. VGP is sinds 1998 actief op de Tsjechische logistieke markt.

De groep bouwt op dit ogenblik in de buurt van Praag het grootste logistieke park van het land. Maar VGP wil zich niet langer beperken tot die Tsjechische markt. Over de komende twee jaar wil het daarom minstens 200 miljoen miljoen tot 300 miljoen euro investeren in Centraal-Europa. De vastgoedportefeuille van VGP bedroeg eind vorig jaar 102 miljoen euro, maar zou tegen eind 2011 een waarde moeten hebben van 850 miljoen euro.

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 kwam de herindustrialisatie van Centraal-Europa zeer snel op gang. Veel bedrijven uit West-Europa voelden zich sterk aangetrokken door een land als Tsjechië, omwille van zijn ligging, zijn lage lonen en zijn hooggeschoolde arbeidskrachten. Ze verschoven een deel van hun activiteiten naar die regio. Daardoor was en is er in de regio een tekort aan moderne infrastructuur, ook op het vlak van bedrijfsvastgoed.

De vastgoedonderneming VGP, opgericht in 1998, speelt met de ontwikkeling van semi-industriële parken al enkele jaren succesvol in op die vraag. Sinds 2002 is VGP zich helemaal gaan toeleggen op de ontwikkeling van eigen semi-industrieel vastgoed in de buurt van Praag. Het ontwikkelde vastgoed werd niet langer doorverkocht na de bouw, maar in portefeuille gehouden. VGP heeft op dit ogenblik een 35-tal klanten, onder wie internationale spelers zoals TNT, Lekkerland, Ikea en Siemens.

Posted in immobiliën | No Comments »

Wilma koopt Oostends Terminus-hotel

Posted by marcho on 21st August 2007

De Antwerpse projectontwikkelaar Wilma Development heeft het vroegere hotel Terminus naast het stationsgebouw van Oostende gekocht. Hotel Terminus werd gebouwd tussen 1907 en 1913 en was tot de jaren zestig operationeel, maar bleek door de afname van het aantal vaarten niet meer rendabel te zijn en werd gesloten. Het hotel werd in 1983 beschermd en wordt nu verhuurd aan Theater aan Zee als concertzaal en kantoorruimte.

Hotel Terminus werd gebouwd in een neoclassicistische stijl. De Oostendse stadsarchivaris Claudia Vermaut zegt dat het hotel een prachtige lift, 28 hotelkamers en een grote verbruikszaal heeft. Het hotel werd nog even genoemd als alternatief voor de Oostende cultuurzaal, maar die plannen moeten door de verkoop aan Wilma wel opgeborgen worden. Het gebouw kan alleen gerenoveerd worden. Afbraak is door de bescherming immers uitgesloten.

Er werden geen financiële details bekend gemaakt over de transactie en evenmin over de plannen van Wilma met het complex. Het zou wel een onderdeel kunnen vormen van het grote Churchill-project, vlak naast het stationsgebouw en hotel Terminus. Het stadsbestuur van Oostende wil er een wooncomplex inplanten. Er zouden nog drie kandidaten zijn voor de realisatie van dat project. Verwacht wordt dat het project volgend jaar van start zal kunnen gaan.

Posted in immobiliën | No Comments »

Doel mag sloophamer verwachten

Posted by marcho on 16th August 2007

De Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever heeft een sloopaanvraag ingediend voor veertig woningen in Doel. Vorig jaar werden ook al 42 woningen in het dorp afgebroken. De Vlaamse regering wil dat er tegen eind dit jaar 126 woningen gesloopt zijn. Elke woning die leegstaat of vrijkomt, wordt afgebroken. Vlaams Belang verzet zich tegen de afbraak.

Voor 28 woningen werd reeds een gunstig advies verleend door het gemeentebestuur. Voor de andere woningen ontbreekt nog het technisch verslag of een bijkomend advies. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver maakt de afbraak van de woningen deel uit van het actieplan van de regering. Die heeft beslist dat het woonrecht in 2009 afloopt en alle woningen, met uitzondering van enkele monumenten zoals de kerk en de molen, gesloopt mogen worden.

Onder de bedreigde woningen bevinden zich volgens Vlaams Belang Beveren heel wat waardevolle gebouwen. Een aantal van de panden werd ook opgenomen in een erfgoedgids met vermelding van hun karakteristieke eigenschappen. Voor deze woningen werd een bijkomend advies aan Monumenten en Landschappen gevraagd. Het Vlaams Belang is tegenstander van de afbraakpolitiek, want de kans is volgens de partij groot dat er geen verdere havenuitbreiding komt.

Posted in stedenbouw, wonen | No Comments »

Junks helpen malafide makelaars

Posted by marcho on 15th August 2007

Om de vraagprijs van panden kunstmatig drukken, huren Nederlandse malafide vastgoedhandelaren bendes junks in. Op die manier willen deze handelaren overlast creëren rond de panden waarin ze geïnteresseerd zijn, zodat de prijzen wegens gebrek aan aantrekkingskracht bij het brede publiek naar beneden zouden gaan. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Het pand wordt door de overlast steeds moeilijker te verkopen en de woning kan door de louche vastgoedhandelaar vaak voor een prikkie worden opgekocht,” aldus de Nederlandse krant De Telegraaf. “Hij verkoopt de woning na het terugtrekken van zijn dakloze medewerkers met veel winst door.” De onderzoekers kon echter niet zeggen hoe dikwijls er naar deze praktijken teruggegrepen wordt.

“Het is een verschrikkelijk foute manier om voor weinig geld in bezit te komen van een woning,” aldus de onderzoekers. “In vastgoed gaat veel geld om. Het draait om financieel gewin. Wie geconfronteerd wordt met een ingehuurde groep zwervers en junkies, heeft volgens hen wel degelijk een probleem. “Probeer bijvoorbeeld maar eens te bewijzen dat ze expres zijn ingehuurd om overlast te veroorzaken,” voeren ze aan.

Een woordvoerder van de immobiliënorganisatie zegt nog nooit eerder gehoord te hebben van dergelijke praktijken, maar men geeft toe dat het een uiterst kwalijke zaak is. De woordvoerder stelde echter wel dat er voor vastgoedhandelaren eenvoudiger manieren zijn om hun winsten kunstmatig op te drijven, zoals fraude met taxirapporten en hypotheken. Maar hij voegt er wel aan toe niets uit te sluiten.

Posted in immobiliën, wonen | No Comments »

Restel Résidences verder in rusthuissector

Posted by marcho on 14th August 2007

Restel Résidences heeft een bod gedaan op drie rusthuizen van de beursgenoteerde holding Wérister. De groep telt na de overname een totaal van 1.395 rusthuisbedden. De totale Belgische markt komt aan 125.000 bedden. Restel Résidences werd door Amantelia, dat nauw verbonden is met de InBev-families de Mevius en de Spoelberch, vier jaar geleden overgenomen van de Belgische cateringgroep Carestel.

Restel Résidences was één van de weinige takken van Carestel die op dat ogenblik echt winstgevend waren. Officieel werd Restel Résidences verkocht omdat het niet meer tot de kernactiviteiten van Carestel behoorde, maar even doorslaggevend was dat Carestel toen in zware financiële moeilijkheden verkeerde. Isabelle Van Milders, dochter van Carestel-stichter, gaf Restel liever niet uit handen en kwam met steun van Amantelia als winnaar uit de bus.

Verlinvest, de diversificatieholding boven Amantelia, wou ook groeien in de welzijnssector. Daarvoor werd Restel Résidences als een uitgelezen partner beschouwd. Net voor het bod op Wérister omvatte de portefeuille van Restel Résidences 22 vestigingen met serviceresidenties, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Restel Résidences begeleidt dagelijks meer dan 3.000 residenten en is daarmee vandaag de marktleider van de private markt.

Posted in immobiliën | No Comments »

Intervest Retail ziet oplossing voor FSM

Posted by marcho on 10th August 2007

Vastgoedbevak Intervest Retail heeft een aantal biedingen gekregen voor zijn outletcentrum Factory Shopping Messancy (FSM) in Luxemburg. Het centrum kampt met zwakke bezoekersomzetten en lage huuromzetten. Intervest Retail probeerde de situatie te verbeteren, maar dat leverde niet veel resultaten op. Het centrum voor eindereekskledij zou tegen oktober moeten overgenomen zijn.

Inmiddels werden met vier gegadigden overnamegesprekken gevoerd, waaruit één kandidaat werd gekozen. Intervest Retail wenste de naam van de gegadigde nog niet bekend te maken. Het zou gaan om een internationaal bedrijf, die in alliantie werkt met een specialist op het gebied van outletcenters. Intervast Retail stelt echter dat het hier om een complex, risicovol dossier gaat, maar te hopen zonder kleerscheuren uit het avontuur te komen.

Intervest Retail geeft toe dat FSM nog steeds op de resultaten drukt. De huurinkomsten bleven min of meer stabiel op 8,9 miljoen euro, maar de portefeuillewinst daalde met 8,7 procent tot 6,05 miljoen euro. Dankzij een opwaardering van de stadswinkels kwam de nettowinst wel hoger uit op 14,1 miljoen euro. Intervest Offices doet het iets beter. Ook daar daalden de huurinkomsten en de operationele winst, maar dat is te wijten aan de verkoop van vijf kantoorgebouwen eind vorig jaar.

Posted in immobiliën | No Comments »

Wereldhave Belgium ziet huurinkomsten stijgen

Posted by marcho on 9th August 2007

De vastgoedbevak Wereldhave Belgium, gespecialiseerd in shoppingcentra en kantoren, zag zijn nettowinst over de eerste helft van dit jaar met 7,9 procent stijgen tot 13,7 miljoen euro. Dat is volgens de vastgoedbevak een gevolg van de gestegen huurinkomsten uit het commerciële vastgoed en de meerwaarde van het patrimonium. De halfjaarcijfers zijn een bevestiging van de prestaties tijdens het eerste kwartaal.

De portefeuille van Wereldhave Belgium heeft op dit ogenblik een waarde van 354,4 miljoen euro. De bezettingsgraad steeg met 2 procent tot 86 procent, wat in vergelijking met de sector nog relatief laag blijft. Wereldhave is inmiddels begonnen met de vernieuwing van zijn winkelcentra in Nijvel en Doornik. Daarmee is volgens de vastgoedbevak een investering van 80 miljoen euro gemoeid.

Voor het hele jaar zegt Wereldhave eenzelfde winstresultaat als vorig jaar verwacht worden. Bij het begin van dit jaar was nog een verdere winstgroei vooropgesteld. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar kwam de winst uit de verhuringen steeg met 1,3 procent tot 10,5 miljoen euro. De stijging is toe te schrijven aan hogere huurinkomsten. De beheerskosten stegen maar half zo hard. De bevak profiteert van de hogere huurprijzen voor commercieel vastgoed.

De winst op de portefeuille bedroeg 3,3 miljoen euro. Dat is een stijging met 0,9 miljoen euro, het het gevolg van een opwaardering van de portefeuille. Wereldhave Belgium heeft nu een portefeuille die de omvang heeft van 354,4 miljoen euro.

Posted in immobiliën | No Comments »

Kleine eigenaars denken aan verkoop

Posted by marcho on 8th August 2007

Van de kleine eigenaars die een huis verhuren, overweegt één of vijf daarmee te stoppen en zijn woning te verkopen. Ze zijn van oordeel dat het verhuren van een woning nog nauwelijks de moeite loont, vooral omdat de overheid het hen steeds moeilijker maakt. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat, dat ongeveer 100.000 verhuurders vertegenwoordigt, stelt dat energiecertificaat van 250 euro de regelgeving alleen nog maar strikter maakt.

Dat certificaat wordt vanaf volgend jaar verplicht. De nieuwe huurwet bepaalt ook dat de verplichte huurwaarborg nog maar een equivalent mag zijn van twee maanden huur. Op dit ogenblik is dat nog drie maanden. Door de verlaging rest er volgens de eigenaars niet voldoende meer over om de schade te herstellen als de huurder vertrekt en wordt het ook risicovoller om een woning te verhuren.

Waar veel eigenaars ook zwaar aan tillen, is dat de huurovereenkomsten volgens de nieuwe huurwet voortaan geregistreerd moeten worden en in een centrale databank worden opgeslagen. De eigenaars vrezen dat de overheid op termijn de centrale databank zal gebruiken om een vermogenskadaster mee te voeden. Bovendien vinden veel kleine eigenaars de toegenomen regelgeving een zware administratieve last.

Vermoed wordt dat vijf tot tien procent van de kleine eigenaars met plannen rondloopt om zijn panden te verkopen. Ook jongeren, die een verhuurd eigendom van hun ouders erven, zijn sneller geneigd om het pand te verkopen dan vroeger. Door deze evolutie dreigt de woningmarkt op termijn te worden ingepalmd door investeringsmaatschappijen. In België zijn op dit moment de meeste huurwoningen nog in handen zijn van particulieren. Dat is een uitzondering binnen Europa.

Posted in immobiliën | No Comments »

Amerikaan vindt duurzaam wonen niet belangrijk

Posted by marcho on 5th August 2007

De Amerikaanse consument heeft relatief weinig interesse in duurzaam wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau ThinkProperty.com. Uit een enquête kwam immers naar voor dat 60 procent van de ondervraagden niet geïnteresseerd is in informatie over duurzame woningbouw. Ze stellen volgens ThinkProperty.com daarbij dat andere problemen dringender zijn dan het leefmilieu.

Twintig procent van de ondervraagden was van mening dat het overschakelen naar milieuvriendelijke producten te duur is. “Meer dan een kwart van de ondervraagden zegt dat alleen sandalen-dragende hippies geïnteresseerd zijn in het leefmilieu,” aldus nog ThinkProperty.com. “Minder dan twee op drie van de ondervraagden toont daadwerkelijke interesse in de milieuproblematiek.”

Toch stelt de meerderheid van de ondervraagden dat ze hun woning milieuvriendelijker zouden inrichten indien de overheid daarvoor stimulansen zou geven, zoals groene hypotheken en verlaagde belastingen. Eén derde is van mening dat de Amerikaanse onvoldoende doet om de bouw van duurzame woningen te stimuleren. Zestig procent zegt dat ook ontwikkelaars meer inspanningen zouden moeten doen.

De ondervraagden waren eensgezind dat de regering huiseigenaars zou moeten helpen om duurzame waterverwarmers te plaatsen, zodat de energie-efficiënte verhoogd zou kunnen worden. Daarna volgen dakisolatie (80 procent), dubbele beglazing (70 procent), zonnepanelen (61 procent) en muurisolatie (47 procent). Slechts 17 procent is echter van oordeel dat de Amerikaanse regering groene huiseigenaars financiële steun zou moeten verlenen.

Volgens de enquête hebben 70 procent van de ondervraagden dubbele beglazing en 60 procent dakisolatie. Daarnaast gebruikt 57 procent spaarlampen en 40 procent heeft de beschikking over een energievriendelijke waterverwarming. Ongeveer 66 procent zegt aan recyclage te doen en 75 procent zegt ongebruikte verlichting uit te schakelen. Volgens meer dan 70 procent zou in nieuwe woningen het gebruik van spaarlampen verplicht moeten worden.

Dat geldt voor 55 procent ook voor zonnepanelen en voor 42 procent voor watersystemen.

Posted in duurzame technologie | No Comments »