handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for January, 2008

Groot windmolenpark in Limburg

Posted by marcho on 31st January 2008

De gemeenten Hannuit, Sint-Truiden, Landen, Lincent, Gingelom en Hélécine gaan samen met Electrabel het grootste windmolenpark op land van België bouwen. Dat zegt het energiebedrijf in een mededeling.

Concreet komt het initiatief van Electrabel en springen de gemeenten financieel bij, onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraden.
Hoeveel het turbinepark precies zal kosten is nog niet duidelijk. Volgens Electrabel gaat het om twintig windturbines met een vermogen van 2 tot 3 Megawatt elk, een totaal vermogen van 40 tot 60 Megawatt. Op termijn moet het park genoeg stroom leveren voor 40.000 gezinnen.

Volgens de Landense burgemeester Kris Colsoul, (CD&V), strekt het park zich uit over de volledige lengte van de E40 tussen Lincent en Berloz. Het vergunningsproces voor de realisatie van het project gaat binnenkort van start en de turbines worden geleidelijk in dienst genomen vanaf 2010.

Posted in diversen | No Comments »

Passiefwoningen nodig om klimaatdoelstellingen te halen

Posted by marcho on 30th January 2008

De Belgische bouwsector moet dringend maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van woningen te doen dalen. Als we onze woningen niet beter isoleren, zullen we de doelstelling van het Europese Klimaatplan niet halen. Dat blijkt uit een studie van Isoterra, een initiatief van acht bouwbedrijven en de Provinciale Hogeschool Limburg.

Het Europese Klimaatplan werd vorige week goedgekeurd. Het legt de lidstaten op samen 20 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020. België moet 15 procent minder uitstoten, tegenover het referentiejaar 1990.
Uit cijfers van 2005 blijkt dat het globale woningpark in België vandaag goed is voor een CO2-uitstoot die 17,5 procent hoger ligt dan in 1990. Als we geen extra maatregelen meer nemen om de uitstoot terug te dringen, zullen we in 2020 nog altijd 14 procent meer CO2 uitstoten dan in 1990.
Volgens de studie van Isoterra kunnen we de Europese doelstelling alleen halen als alle nieuwe woningen ‘passiefwoningen’ zijn. Passiefhuizen zijn de meest energiezuinige woningen. Ze vragen een doorgedreven isolatie, waardoor ze nog nauwelijks moeten worden verwarmd.

De particulier lijkt de boodschap stilaan te begrijpen, door de hoge energieprijzen. Hij overstelpt de bouwsector met vragen over energiezuinig bouwen. Het ontbreekt de aannemers echter nog al te vaak aan juiste kennis of goede wil. ‘Ook de architect blijft nog altijd in de eerste plaats artiest’, geeft Isoterra toe.
Van de bestaande woningen in België dateert 60 procent van voor 1980. Een Belgische woning is even slecht geïsoleerd als een woning in Portugal.

Posted in diversen | No Comments »

2007 was goed jaar voor bouwsector ondanks terugval

Posted by marcho on 29th January 2008

Ondanks een terugval van de groei tot 3,5 procent na het recordjaar 2006 (+9 procent), is 2007 voor de Belgische bouwsector een erg goed jaar geweest. Dat heeft de Confederatie Bouw dinsdag gezegd.

Vooral de niet-woningbouw deed het vorig jaar uitstekend: er werd 20 procent meer volume aan bedrijfsgebouwen vergund. De burgerlijke bouwkunde (wegen en dergelijke) deed beter dan verwacht. De sector woningbouw kende de verwachte terugval, met 10 procent minder vergunningen voor nieuwbouw in de eerste negen maanden van 2007. De renovatie van woningen ging 6 procent achteruit. De Confederatie Bouw verwacht dat de groei van de bouwsector in 2008 ongeveer 1,5 procent zal bedragen en voor het eerst in 5 jaar onder de groei van de hele Belgische economie zal duiken.

De Confederatie benadrukt dat er nog steeds een groei is en spreekt van gunstige vooruitzichten. Zo zijn de orderboekjes van de aannemers voor bijna 6 maanden gevuld en bevindt het aantal werknemers in de sector zich op het hoogste niveau in de voorbije 30 jaar.

Posted in diversen | No Comments »

Gemeenten betalen zich blauw aan energie

Posted by marcho on 28th January 2008

Vlaamse gemeenten betalen 60 procent meer voor hun energie dan vier jaar geleden, becijferde Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Verfaillie (CD&V). Als ze die facturen doorschuiven naar hun inwoners, kan dat oplopen tot 60 euro per jaar per kop. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Volk en De Standaard.

Verfaillie, burgemeester van Veurne, schreef al zijn collega’s aan met de vraag hun energiebudget in kaart te brengen. Hij kreeg voldoende antwoorden om een representatief gemiddelde te becijferen: 60 procent of in totaal 100 miljoen euro meer in vergelijking met 2002. Daarbij komt nog het verlies van 250 miljoen euro aan dividenden dat de Vlaamse gemeenten lijden door de liberalisering van de energiemarkt in datzelfde jaar.

‘Uiteindelijk kunnen de Vlaamse gemeenten niet anders dan die extra kosten doorschuiven naar hun inwoners. Vandaar de vrij algemene stijging van de opcentiemen,’ zegt Verfaillie.

Posted in diversen | No Comments »

Windmolenpark in Noordzee uitgebaat door Belwind

Posted by marcho on 25th January 2008

De NV Belwind heeft van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) een positief advies gekregen voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Noordzee. Dat meldt minister bevoegd voor de Noordzee Yves Leterme (CD&V) dinsdag. Eens op volle toeren moet het windmolenpark ruim 300.000 gezinnen voorzien van stroom.

Het park bevindt zich op zowat 45 kilometer voor de kustlijn. De toestemming geldt voor een park van 330 MW. Dat kan worden opgetrokken volgens verschillende scenario’s: 66 windturbines van 5 MW, 110 turbines van 3 MW of andere mogelijke combinaties.
Om het project van begin tot einde op te volgen, wordt een begeleidingscomité in het leven geroepen. Dat comité moet toezien op de voorbereidende activiteiten, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van het windmolenpark en de naleving van de gemaakte afspraken.
Belwind moet voorzien in een aantal compensaties voor mogelijke nadelige effecten op het milieu. Zo moet de overheid via een interventievaartuig in staat worden gesteld om snel en adequaat te reageren in geval van milieuverontreiniging op zee.

Belwind moet ook een aantal financiële garanties stellen opdat de site na de ontmanteling in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld. De garanties zijn berekend op basis van het aantal turbines en de gebruikte bouwtechniek.
Het bedrijf kan nog tot 6 februari opmerkingen maken aan de minister. Na beantwoordingen van deze eventuele opmerkingen wordt de vergunning definitief verleend. De vergunning geldt voor 20 jaar.

Posted in diversen | No Comments »

Enorme huurprijzen voor gerechtsgebouwen van Gent en Antwerpen

Posted by marcho on 24th January 2008

De overheid moet 367 en 500 miljoen euro huur betalen voor het gebruik van de gerechtsgebouwen in Gent en Antwerpen. Niet alleen de bouw van de gerechtsgebouwen in Antwerpen en Gent is peperduur. De overheid moet ook astronomische bedragen betalen voor de huur ervan. Voor het ‘Vlinderpaleis’ in Antwerpen bedraagt de huurprijs voor de looptijd van 36 jaar ruim 500 miljoen euro.

Voor het complex in Gent ligt de huurprijs op 367 miljoen of zelfs 410 miljoen. Dat laatste is afhankelijk van de gezondheidsindex. Die cijfers zijn gisteren meegedeeld door de minister van Financiën, Didiers Reynders (MR). Hij werd ondervraagd door de kamerleden Servais Verherstraeten (CD&V) en Stefaan Van Hecke (Groen!). Reynders bevestigde de cijfers die De Standaard bekendmaakte. De bouw van het justitiecomplex in Gent kost 139 miljoen euro. Daarbovenop komt een bedrag van 18,7miljoen euro om de uitgave in de tijd te spreiden. Reynders noemde dat ‘aanvaardbaar’.

De constructie van het Antwerpse Vlinderpaleis kost 258,8 miljoen euro, negen miljoen meer dan eerder vastgelegd. De werkzaamheden liepen op tot 191 miljoen, voor meerwerken is 34 miljoen betaald. Voor het projectbeheer en de werfcoördinatie betaalde de overheid 23,7 miljoen en voor het ereloon van het studieteam 13 miljoen.

Posted in diversen | No Comments »

Vlaamse regering maakt komaf met onbebouwde percelen

Posted by marcho on 23rd January 2008

Om meer Vlamingen de kans te geven op een betaalbare woning, komen er maatregelen die eigenaars van onbebouwde bouwpercelen moet aanzetten deze sneller op de markt te brengen. De Vlaamse regering wil deze eigenaars eerst stimuleren, onder meer via fiscale maatregelen. Volstaan die niet, kunnen de gemeenten activeringsheffingen opleggen.

Nu al bestaat in meer dan honderd gemeenten een heffing op onbebouwde percelen in woongebied. De visienota van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld), die de Vlaamse regering vandaag goedkeurde, schrijft voor dat gemeenten dit invoeren als op termijn blijkt dat het woonaanbod er ontoereikend is.
Ook overheden zelf moeten hun bouwgronden aanspreken. Gemeenten met onvoldoende sociale woningen moeten de onbebouwde percelen van overheden vrijmaken. Een kwart van de gronden die zij hebben in woongebied krijgt een sociale bestemming.

Er komt ook een kruispuntdatabank ‘betaalbaar wonen’ met informatie over woning en huurprijzen en over het aanbod aan sociale en bescheiden woningen

Posted in diversen | No Comments »

Prijzen van vastgoed in stadskernen stijgen enorm

Posted by marcho on 22nd January 2008

De vraag naar appartementen binnen stadskernen neemt toe, zo blijkt uit een studie van het Antwerpse onderzoeksbureau Stadim. Daardoor stijgt ook de vastgoedprijs in verschillende steden. In tien jaar tijd is de verkoopprijs van appartementen in een aantal Belgische steden verdubbeld, zo blijkt uit de studie.

Momenteel is Oostende de duurste stadskern om te wonen in België, de prijs van een appartement bedraagt er gemiddeld 213.000 euro. Dat is 121 procent meer dan in 1998, de prijs is m.a.w. meer dan verdubbeld. Op de tweede plaats komt Brugge, met een referentieprijs van 210.000 euro per appartement en een verdubbeling in tien jaar tijd. Brussel staat op de derde plaats met 205.000 euro voor een appartement en een prijsstijging van liefst 138 procent.

Voor eengezinswoningen is de prijsstijging nog groter. Brussel ligt hier op kop, met 405.000 euro voor een gemiddeld huis, een stijging van 188 procent ten opzichte van 1998. Op de tweede plaats komen Leuven en Aarlen, met een gemiddelde woningprijs van respectievelijk 287.000 en 265.000 euro.

Posted in diversen | No Comments »

Elektriciteit en gas fors duurder in 2008

Posted by marcho on 18th January 2008

Een gemiddeld Vlaams gezin zal in 2008 zo’n 300 euro meer betalen voor zijn elektriciteits- en aardgasfactuur. Het gaat om 100 euro meer voor het elektriciteitsverbruik en 200 euro extra voor het gasverbruik. Dat meldt de CREG, de regulator van de elektriciteits- en gasmarkt, vrijdag.

‘Hoewel een deel van de totale factuur wordt bepaald op de internationale markten, zouden maatregelen kunnen genomen worden die de koopkracht veilig stellen’, zegt de CREG. ‘Indien het mogelijk is om alle voorgestelde maatregelen te treffen, kan de totale factuur zelfs ongeveer 30 euro lager liggen dan in 2007.’

Een gelijkaardige stijging is te noteren voor een gemiddeld Waals huisgezin. Daar verwacht de CREG een toename van 80 euro voor elektriciteit en 215 euro voor gas. Toch blijft de Waalse verbruiker 175 euro meer betalen dan de Vlaamse.

Posted in diversen | No Comments »

Aanbouw huizen daalt tot dieptepunt in V.S.

Posted by marcho on 17th January 2008

In de Verenigde Staten is het aantal huizen in aanbouw in december gedaald tot het laagste aantal sinds 1991. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt.

Op jaarbasis werd in december gestart met de bouw van één miljoen huizen, een daling met 14 procent in vergelijking met november. Analisten waren uitgegaan van 1,145 miljoen huizen in aanbouw.
Het aantal afgeleverde bouwvergunningen daalde in december met 8 procent, de grootste daling in twaalf jaar. Ook hier hadden analisten een hoger getal verwacht.

Het jaargemiddelde van zowel huizen in aanbouw als bouwvergunningen lag 25 procent lager dan het gemiddelde van 2006.

Posted in diversen | No Comments »