handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'stedenbouw' Category

Opschorting bouw coffeshops slechts een uitstel

Posted by marcho on 14th March 2008

Een voorzieningenrechter heeft beslist om de bouwplannen voor drie coffeshops aan de Oosterweg in het Nederlandse Maastricht op te schorten. Volgens burgemeester Gerd Leers van Maastricht betekent dit uitstel, maar geen afstel. Maastricht gaat verder met haar plan om de coffeshops uit het centrum te verwijderen en laten verhuizen naar de rand van de stad. Gevolg is een nieuwe
aanvraag die de stad zal indienen voor de tijdelijke bouw van een tijdelijke vestiging.

Deze was en wordt terug voorzien aan de Oosterweg, in de omgeving van Eijsden, Voeren en Wezet. De stad Maastricht heeft zes weken de tijd om zijn motivatie op onderdelen verder te onderbouwen. Volgens de stad is dit geen moeilijke opdracht. Wanneer dat gebeurd is en de onderbouwing opnieuw is getoetst, kan de procedure voor de verplaatsing van drie coffeeshops naar het Ooster- en Kobbeweg volgens Leers voortgezet worden.

Volgens Leers is het goed dat de rechter deze zaak kritisch en zorgvuldig behandelt, want er staan grote belangen op het spel. Ook hoopt de burgemeester dat de inwoners van Maastricht van zich laten horen. Zij gaan immers gebukt onder de overlast en hij vindt het spijtig dat alleen de tegenstanders via allerlei acties in beeld komen. Met het huidige Nederlandse gedoogbeleid lukt het volgens hem nooit om de overlast volledig weg te nemen. De Belgische buurgemeenten van Maastricht vrezen dat zij door de verhuis een grotere overlast zouden krijgen. (HJL)

Posted in stedenbouw | No Comments »

Ertzberg koopt Leuvense InBev-site

Posted by marcho on 1st March 2008

Vastgoedontwikkelaar Ertzberg heeft van InBev België een tien hectare grote zone gekocht in Leuven. De ontwikkelaar wil in dit gebied nieuwe woningen en kantoren bouwen en een groot ecologisch publiek park en wandelpad langs de Dijle aanleggen. Het gaat op dit ogenblik om het grootste binnenstedelijk ontwikkelingsproject in België. Ertzberg wil het gebied ontwikkelen in samenwerking met de architecten Xaveer De Geyter en Stéphane Beel.

Aanvankelijk kocht Ertzberg aan de Vaartkom de beschermde Molens van Orshoven en enkele aanpalende terreinen. Maar enkele weken later maakte de groep bekend dat het hele gebied voortaan tot de portefeuille behoort. InBev zal eerst zelf nog een aantal van haar voormalige gebouwen op de site slopen. Ertzberg hoopt in de helft van volgend jaar te kunnen starten met de werken.

De Leuven Vaartkom vraagt volgens Ertzberg al jaren om hulp. De projectontwikkelaar zegt het hele complex te kunnen platgooien en er flatgebouwen en winkels neerzetten, maar de silo’s en de Molens maken zodanig deel uit van het Leuvense collectieve geheugen, dat Ertzberg dit naar eigen zeggen niet kan doen. Hoe het project er uiteindelijk zal uitzien, is echter nog niet bekend gemaakt.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Grootse gebouw ooit in Moskou

Posted by marcho on 16th January 2008

De stad Moskou in Rusland krijgt er een nieuw gebouw bij. Het ‘Eiland van kristal’ moet in 2014 klaar zijn. Het wordt niet het hoogste maar wel het grootste bouwproject ter wereld. De Britse Lord Norman Foster is de architect van dit extravagant stuk stedenbouw.
Het stadsbestuur van Moskou gaf recent zijn toestemming voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, gevestigd in één gebouw op het Nagatino-schiereiland aan Moskva, op 7,5 km van het Kremlin.

Het ‘Eiland van kristal’ wordt 450 meter hoog. De basis is heel breed. Die zal 620 meter lang worden. Zo lijkt het gebouw op een grote tent. De buitenkant bestaat uit staal en glas. Beneden komt een park met veel groen. In het gebouw is plaats voor theaters, museums, hotels, flats en scholen. Dankzij de toepassing van veel zonnepanelen, windturbines en een geavanceerd ventilatiesysteen is het de bedoeling dat ook dit gebouw uiteindelijk in de categorie ZERO-Energy kan worden geplaatst.

Volgens de architect Norman Foster wordt dit “de trekpleister en het embleem van Moskou in de 21ste eeuw.” Sommige mensen zijn echter minder enthousiast en noemen het gebouw o.a. “een dahlia in netzakje”, “opgetuigde kerstboom” of “gigantische vliegende schotel”.
Foster heeft al meerdere grootse projecten op zijn naam staan waaronder het viaduct van Millau in Frankrijk en de verbouwing van de Rijksdag in Berlijn.

Posted in architectuur, bouw, stedenbouw | No Comments »

Knokke-Heist heeft oudste bevolking

Posted by marcho on 12th January 2008

Knokke-Heist heeft de oudste bevolking van België. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De kustgemeenten – en ook verschillende gemeenten in de Ardennen – trekken immers mensen aan die er van hun pensioen willen genieten.De Brabantse gemeente Wezembeek-Oppem heeft de jongste bevolking van het hele land. De gemeenten rond Brussel trekken jonge gezinnen aan die op zoek zijn naar een huisje met een tuintje.

Uit de statistieken blijkt ook dat vele allochtonen de grote agglomeraties verlaten en naar kleinere steden trekken zoals Lokeren, Ronse en Dendermonde. De grote steden zijn voor hen immers te duur geworden en in de regionale steden zijn nog betaalbare woningen te vinden. Verder blijken de grote Vlaamse steden een relatief jonge bevolking te hebben. In de Westhoek trekken de goedkopere bouwgronden jonge gezinnen aan.

Volgens Leopold Lippens heeft Knokke-Heist een grote aantrekkingskracht op ouderen omdat men er alle voordelen van de stad vindt, maar gespaard blijft van stedelijke nadelen zoals files of criminaliteit. François Van Hoobrouck d’Aspre, burgemeester van Wezembeek-Oppem, verklaart de populariteit van zijn gemeente door de keuze voor de bouw van familiewoningen, de betaalbaarheid van het vastgoed en de franstalige voorkeur voor een faciliteitengemeente.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Boom werkt aan openlucht winkelpark

Posted by marcho on 16th December 2007

Het gemeentebestuur van Boom heeft de plannen voor het winkelpark De Klamp langs de A12 bekend gemaakt. Er zal plaats zijn voor winkels, kantoren en woningen. Het winkelpark krijgt volgens Patrick Marnef, de burgemeester van Boom, een heel origineel concept. Onder meer in winkelvolumes is er een duidelijk verschil met andere projecten. De winkels zouden in 2010 hun deuren kunnen openen.

Op dezelfde oppervlakte waar in De Klamp vijf units gepland zijn, liggen volgens Conix Architects, de ontwikkelaar van De Klamp, in het Wijnegem Shopping Center vijftig winkelfilialen. De ruimtes binnen De Klamp zijn volgens het architectenbureau te vergelijken met de grotere baanwinkels. Er wordt ook gezorgd voor de nodige groenvoorzieningen. Op de daken van de winkels wordt een park aangelegd.

De Klamp heeft verschillende functies. Naast een winkelruimte van 40.000 vierkante meter is er een oppervlakte van 5.000 vierkante meter gereserveerd voor kantoren en 3.000 vierkante meter voor woningen en een vrijetijdsfunctie. Het is nog niet duidelijk welke winkels zich zullen vestigen in De Klamp. Hiervoor moeten de ontwikkelaars het ambitieuze masterplan afwachten.

Posted in stedenbouw | No Comments »

AG Vespa krijgt Prijs Bouwheer 2007

Posted by marcho on 12th December 2007

De Prijs Bouwheer 2007 werd binnengehaald door AG Vespa, het vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van de stad Antwerpen. De stad won de prijs in de categorie geïntegreerde opdracht voor haar beleid tegen verkrotting. De stad kocht sinds 2004 16 leegstaande en/of verwaarloosde panden op in moeilijke buurten. Na verbouwing of heropbouw verkocht de stad de huizen terug. Op die manier kan Antwerpen een concreet instrument in handen krijgen om de heropleving van de buurt te verconcretiseren en realiseren. AG Vespa deed een beroep op een pool van 10 jonge architecten voor de architecturale ingrepen in de gebouwen.

Andere laureaten voor de Prijs Bouwheer waren in de categorie nieuwbouw het Gemeentebestuur van Merksplas voor de bouw van een gemeenschapscentrum, in de categorie herbestemming won Antwerpen nog een prijs met de restauratie en renovatie van het Felixpakhuis tot het stadsarchief van de stad. Voorts ging een overwinning naar het stadsbestuur van Oostende voor het Maria Hendrikapark in de categorie publieke ruimte en als laatste kreeg ook de stad Gent een prijs in de categorie Kunst in opdracht voor het project Blinde Muren.

De Prijs Bouwheer 2007 wordt uitgegeven door de Vlaamse bouwmeester en wil voorbeeldig bouwmeesterschap bij overheidsopdrachten aanmoedigen en belonen.

Posted in architectuur, openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Mogelijk concertzaal voor Kessel-Lo

Posted by marcho on 9th December 2007

Projectontwikkelaar CIP onderzoekt de bouw van een concertzaal, annex congresgebouw, binnen het project Kop van Kessel-Lo. Het gebouw zou in de plaats komen van de aanvankelijk geplande bioscoop achter het station. De nieuwe plannen zijn een initiatief van de Leuvense Cultuurkoepel, die aanvoert dat Leuven al langer nood heeft aan een goede concertzaal voor grotere muziek- en theaterproducties.

De Leuvense Cultuurkoepel stapte met zijn plannen naar de projectontwikkelaar. CIP stelt al een aantal businessplannen laten opstellen te hebben die aangeven dat een combinatie van muziek en congres in Leuven haalbaar is. Tegelijkertijd stelt de projectontwikkelaar dat het stadsbestuur niet alleen kan opdraaien voor de kosten. Daarom wordt aangestuurd op een privaat-publieke samenwerking.

Volgens CIP heeft een Londense investeringsfirma al interesse getoond, maar behoort ook een soort van investeerdersclub met Leuvense bedrijven, die gebruik zouden kunnen maken van de congresinfrastructuur, tot de mogelijkheden. Bij CIP wordt bevestigd dat er enige tijd geleden een voorstel kwam om een concertzaal onder te brengen in de ruimte die voorzien was voor een bioscoopcomplex.

Die optie wordt volgens CIP op dit ogenblik bekeken. Er wordt in ieder geval vastgehouden aan het plan om naast de aanvankelijke geplande bioscoop een luxehotel te vestigen. Tot voor kort werd overwogen om de vrijgekomen ruimte van het bioscoopcomplex, na het afhaken van Kinepolis, te gebruiken om er woningen te bouwen. Een definitieve beslissing is echter nog niet genomen.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Nieuwe skyline voor Wetstraat

Posted by marcho on 7th December 2007

Aan de hand van een internationale urbanistische wedstrijd wil het Burssels gewest te weten komen hoe de Wetstraat er vanaf 2009 zal gaan uitzien. De Europese instellingen zijn vragende partij voor een antwoord op het ruimtelijk vraagstuk. De Europese Comissie die zetelt in de Leopoldswijk (Europese wijk) zal daar haar belangrijkste locatie behouden. Maar momenteel wordt de ruimte niet optimaal benut en moeten veranderingen doorgevoerd worden.

Zo moet de verhouding vloer/grond (V/G) 8 worden. V/G is de verhouding tussen de totale vloeroppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw en de grondoppervlakte. Concreet wil dat dus zeggen dat er in de hoogte gebouwd moet worden. In Brussel zal dat vernieuwend zijn. Om het project te realiseren werd eerder al een richtschema opgesteld door de Brusselse regering. De wedstrijd zal daaraan invulling geven door voorstellen toe te laten over hoe hoog er gebouwd moet worden en de manier waarop woon- werkverhoudingen in de wijk geoptimaliseerd kunnen worden. Verder moet een verbetering van de mobiliteit bestudeerd worden.

In het voorjaar van 2008 zou de wedstrijd voor de Wetstraat uitgeschreven worden. Vanaf 2009 kan de Brusselse regering dan keuzes beginnen maken over het urbanistisch uitzicht. De federale, Vlaamse en Waalse overheid zullen bij het project betrokken worden, mede om de kosten te helpen dekken. (LD)

Posted in openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Aarschot werkt stadsbarrières weg

Posted by marcho on 30th November 2007

Het stadsbestuur van Aarschot werkt samen met de privé-partners Kumpen en The Lodge het stadsvernieuwingsproject ‘s Hertogenmolens en Amer. Daarmee wil het stadsbestuur de barrièrewerking van de Demer en de spoorbundel opheffen. Het stadsvernieuwingsproject kost in totaal ruim tien miljoen euro. De Vlaamse overheid komt tussen met een premie van twee miljoen euro.

De restauratie van de ‘s Hertogenmolens gaat binnenkort de tweede fase in. Waterwegen en Zeekanaal heeft de restauratie van de onderbouw afgerond. Nu is het aan het bedrijf Kumpen om met de restauratie van de eigenlijke molens te starten. Begin januari wordt met werken gestart. De The Lodge-groep zal in de gerestaureerde molens een hotel met feestzaal optrekken. Kumpen spitsen zich op de bouw van een veertigtal residentiële appartementen in de Amerstraat.

The Lodge voert aan dat het de bedoeling is om de Demer, die onder de molens stroomt, ten volle te benutten. De zaak krijgt bijvoorbeeld een terras dat uitgeeft op het water. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de deuren van het hotel volgend jaar al te openen, vijfhonderd jaar nadat de molens werden opgetrokken. Nu wordt echter eind 2009 als openingsdatum naar voor geschoven.

De Demer vormt op dit ogenblik een natuurlijke grens tussen het noordelijke woongedeelte en het zuidelijke commerciële gedeelte van de stad. De spoorwegbundel loopt dan weer als een ijzeren gordijn tussen de industriezone en de rest van Aarschot. Het stadsvernieuwingsproject wil daar komaf mee maken door een brug over de spoorweg aan te leggen. Ook het nieuwe stadspark moet de barrière tussen oost en west opheffen.

Langs de Demer wordt bovendien een wandelesplanade aangelegd op de rechteroever. Er komt ook een dubbelrichtingsfietspad.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Brugge bouwt nieuw politiekantoor

Posted by marcho on 27th November 2007

Volgend jaar zal de stad Brugge middelen vrij maken voor wegenwerken en cultuur, maar ook voor de bouw van een nieuw politiekantoor. Het gebouw zal aan de Louis Coiseaukaai neergezet worden. In 2008 zou de bouw van start moeten gaan. Tegen het einde van de werken, in 2011 zal het gebouw 20 miljoen gekost hebben.

Opmerkelijk aan het nieuwe politiecommissariaat is dat het over 2.000 vierkant meter zonnepanelen zal beschikken. Hiermee zal het gebouw de grootste oppervlakte zonnepanelen van een overheidsgebouw bezitten Verder moet het nieuwe kantoor duurzaamheid, energiezuinigheid en verplichte productie van groene stroom bevatten. Het ontwerp wordt bepaald door een architectuurwedstrijd.

Naast die investering maakte het Brugse schepencollege een recordbedrag van 10 miljoen euro vrij voor wegen en rioleringswerken. (LD)

Posted in stedenbouw | No Comments »