handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'openbare werken' Category

AG Vespa krijgt Prijs Bouwheer 2007

Posted by marcho on 12th December 2007

De Prijs Bouwheer 2007 werd binnengehaald door AG Vespa, het vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van de stad Antwerpen. De stad won de prijs in de categorie geïntegreerde opdracht voor haar beleid tegen verkrotting. De stad kocht sinds 2004 16 leegstaande en/of verwaarloosde panden op in moeilijke buurten. Na verbouwing of heropbouw verkocht de stad de huizen terug. Op die manier kan Antwerpen een concreet instrument in handen krijgen om de heropleving van de buurt te verconcretiseren en realiseren. AG Vespa deed een beroep op een pool van 10 jonge architecten voor de architecturale ingrepen in de gebouwen.

Andere laureaten voor de Prijs Bouwheer waren in de categorie nieuwbouw het Gemeentebestuur van Merksplas voor de bouw van een gemeenschapscentrum, in de categorie herbestemming won Antwerpen nog een prijs met de restauratie en renovatie van het Felixpakhuis tot het stadsarchief van de stad. Voorts ging een overwinning naar het stadsbestuur van Oostende voor het Maria Hendrikapark in de categorie publieke ruimte en als laatste kreeg ook de stad Gent een prijs in de categorie Kunst in opdracht voor het project Blinde Muren.

De Prijs Bouwheer 2007 wordt uitgegeven door de Vlaamse bouwmeester en wil voorbeeldig bouwmeesterschap bij overheidsopdrachten aanmoedigen en belonen.

Posted in architectuur, openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Nieuwe skyline voor Wetstraat

Posted by marcho on 7th December 2007

Aan de hand van een internationale urbanistische wedstrijd wil het Burssels gewest te weten komen hoe de Wetstraat er vanaf 2009 zal gaan uitzien. De Europese instellingen zijn vragende partij voor een antwoord op het ruimtelijk vraagstuk. De Europese Comissie die zetelt in de Leopoldswijk (Europese wijk) zal daar haar belangrijkste locatie behouden. Maar momenteel wordt de ruimte niet optimaal benut en moeten veranderingen doorgevoerd worden.

Zo moet de verhouding vloer/grond (V/G) 8 worden. V/G is de verhouding tussen de totale vloeroppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw en de grondoppervlakte. Concreet wil dat dus zeggen dat er in de hoogte gebouwd moet worden. In Brussel zal dat vernieuwend zijn. Om het project te realiseren werd eerder al een richtschema opgesteld door de Brusselse regering. De wedstrijd zal daaraan invulling geven door voorstellen toe te laten over hoe hoog er gebouwd moet worden en de manier waarop woon- werkverhoudingen in de wijk geoptimaliseerd kunnen worden. Verder moet een verbetering van de mobiliteit bestudeerd worden.

In het voorjaar van 2008 zou de wedstrijd voor de Wetstraat uitgeschreven worden. Vanaf 2009 kan de Brusselse regering dan keuzes beginnen maken over het urbanistisch uitzicht. De federale, Vlaamse en Waalse overheid zullen bij het project betrokken worden, mede om de kosten te helpen dekken. (LD)

Posted in openbare werken, stedenbouw | No Comments »

De Panne tegen garages onder zeedijk

Posted by marcho on 1st December 2007

Een delegatie van inwoners heeft aan de ambtenaren van ruimtelijke ordening van De Panne een petitie met bijna 2.600 handtekeningen overhandigd tegen de geplande bouw van garages onder de Zeedijk. Vertegenwoordigers van de actievoerders zeggen niet tegen garages te zijn, maar stellen dat een dergelijk groot project niet kan voor een kleine gemeente en een kleine dijk.

Volgens de actievoerders hebben zowel inwoners, als tweedeverblijvers en toeristen de petitielijst spontaan getekend. Er wordt op gewezen dat voor een dergelijk megaproject van bijna duizend garages op twee verdiepingen er in- en uitgangen, trappen, liftkokers en nooduitgangen nodig zijn, want anders krijgt de bouwheer geen vergunning. Al die gebouwen, negen in totaal, komen op het strand terecht.

Er worden volgens de actievoerders zes nooduitgangen gepland in cirkelvorm met een diameter van 6 meter en 1meter hoog en met zitbanken rond. Daar komen nog drie trappenhuizen bij met in- en uitgang, lift en trap. De voorkant met lift aan de kant van de dijk is 3,58 meter hoog. Met één verdieping garages zou de verminking van het strand volgens de actievoerders echter niet nodig zijn.

Posted in openbare werken | No Comments »

Onrust op Sint-Andries

Posted by marcho on 30th October 2007

In Antwerpen in de wijk Sint-Andries heerst grote onzekerheid over de toekomst van het bouwblok Kloosterstraat – Korte Vlierstraat – Pachtstraat – Prekersstraat. Niko Volckeryck, voorzitter van de stuurgroep van Sint-Andries vindt dat er van de verzuchtingen van de bewoners zo goed al niets overblijft. Via het stedelijk wijkoverleg werkten de stuurgoep en de bewoners intensief mee aan de ontwikkeling van het bouwblok.

‘Nu blijkt dat de Regie der Gebouwen geen afspraken met de stad wil maken. De stad heeft ook geen gebruik gemaakt van het verkooprecht. We vrezen dat de promotor alle vrijheid krijgt en dat de stad toegeeft’ zegt Volckeryck. De stuurgroep en de bewoners hadden de wens geuit om van de voormalige rijkswachtkazerne sociale koopwoningen te maken en zo betaalbare woongelegenheid in de buurt te creëren. Antiquairs uit de Kloosterstraat vroegen om de winkelpanden aan te sluiten met hun straat.

Volckeryck verwijst in zijn pleidooi naar andere dossiers. Ook in de Vismijn en de Rivierstraat beloofde de stad een andere invulling. Betaalbare woningen zijn daar echter nooit gekomen. ‘We hebben met minister Bourgeois en de Vlaamse overheid goed kunnen samenwerken rond de jeugdherberg. Waarom kan dit niet met de stad Antwerpen?’ aldus Volckeryck. (LD)

Posted in bouw, immobiliën, openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Tielt overweegt bouw nieuwe schouwburg

Posted by marcho on 14th October 2007

Het stadsbestuur van Tielt overweegt een nieuwe schouwburg te bouwen op het Vredespark. Die verrassende wending komt er nadat bekend raakte dat Monumenten en Landschappen het Gildhof wil laten beschermen. Het cultuurcentrum Gildhof is echter verouderd, barst uit zijn voegen en voldoet eigenlijk al een hele tijd niet meer aan de brandveiligheidsnormen en is ook niet meer aangepast aan de huidige programmatie-eisen.

Volgens het stadsbestuur bestaat het gevaar dat Gildhof in 2011 de deuren moet sluiten als het gebouw tegen die deadline niet hebben aangepast aan de normen inzake brandveiligheid. Bovendien zet de huidige schouwburg volgens schepen van cultuur Els De Rammelaere een rem op de programmatie van het cultuurcentrum. Het podium is te klein. Sommige productiehuizen haken meteen af als ze dat horen.

Daarbij komt nog dat ook het comfort van de bezoekers te wensen overlaat. Er is volgens Erik Demoen, directeur van het Gildhof, onder meer te weinig beenruimte in de schouwburg, terwijl ook de foyer te klein is en er geluidsinterferentie is tussen de verschillende zalen en lokalen. Bovendien is er ook geen lift. Het stadsbestuur werkte aan een eindrapport voor de renovatie, maar duiken plots beschermingsplannen op.

Uit de voorstelling van de inventaris van het bouwkundige erfgoed in Tielt is gebleken dat Monumenten en Landschappen ernstig overweegt om het Gildhof te beschermen als monument omwille van zijn historische en architecturale waarde. Daardoor zou de verbouwing van het Gildhof wel eens in het gedrang kunnen komen. De Rammelaere wil in elk geval ook het huidige Gildhof bewaren als cultureel gebouw.

Posted in monumentenzorg, openbare werken | No Comments »

Noriant dient Oosterweeldossier in

Posted by marcho on 2nd October 2007

De tijdelijke handelsvereniging Noriant heeft zijn best and final offer voor de Oosterweelverbinding, de sluiting van de Antwerpse ring, ingediend bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Het bouwconsortium Noriant is nog de enige kandidaat-aannemer waarmee de BAM onderhandelt. Het Noriantdossier zal de volgende weken uitgebreid worden onderzocht.

Onder meer zal bekeken worden of het dossier aan alle bestekseisen voldoet en aan alle architecturale en stedenbouwkundige kwaliteitseisen beantwoordt. Die evaluatieprocedure zal ongeveer zes weken in beslag nemen. Dan hakt de raad van bestuur van de BAM de knoop door of er verder met Noriant zal worden onderhandeld. Die onderhandelingen zouden ongeveer zes maanden kunnen duren.

Onlangs raakte bekend dat de Vlaamse regering het Oosterweel-dossier naar het Rekenhof doorschuift. Dat moet oordelen of de recente aanpassingen in het aanbestedingsdossier voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen binnen de vereiste normen blijven. Dat hebben de Vlaamse ministers van mobiliteit Kathleen Van Brempt en van openbare werken Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd.

De voorbije dagen was opschudding ontstaan over wijzigingen aan het bouwproject voor de Oosterweelverbinding door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Van Brempt en Crevits benadrukten dat de aanpassingen niet uitzonderlijk zijn tijdens een aanbestedingsprocedure en dat de algemene krachtlijnen van het project niet wijzigen. Ook wordt er volgens hen niet beknibbeld op de veiligheid, zoals een aantal berichten de voorbije dagen lieten uitschijnen.

Posted in openbare werken | No Comments »

Oosterweelverbinding wordt veilig gebouwd

Posted by marcho on 23rd September 2007

De Oosterweelverbinding, de verbinding tussen de twee Scheldeoevers die de ring rond Antwerpen moet vervolledigen, valt volledig binnen de opgelegde normen. Daarmee reageert de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) op berichten dat besparingen zouden doorgevoerd, waarbij de veiligheid en de doorstromingscapaciteit in het gedrang zouden gebracht worden. Dat wordt door BAM formeel ontkend.

Uit twee interne rapporten van BAM zou volgens de krant De Morgen duidelijk worden dat er in het lastenboek van de Oosterweelverbinding wijzigingen zijn aangebracht die de nodige besparingen moeten opleveren. Zo zouden de branddeuren minder lang resistent moeten zijn en ook de funderingen, vangrails, brandblussers en de tolhuisjes zouden minder veilig zijn in het nieuwe lastenboek.

BAM onderhandelt op dit moment nog met één partner (Noriant). “De besparingen hebben geen negatieve invloed op de veiligheid of op de doorstromingscapaciteit van de Oosterweelverbinding,” aldus BAM-woordvoerder Nick Orbaen. “We blijven binnen de strengste normen. Het is toch onze plicht om sterk te onderhandelen om een zo optimaal mogelijk financieel plan te krijgen. We zouden dit ook gedaan hebben als er nog meerdere kandidaten waren.”

Posted in openbare werken | No Comments »

Tsjernobil krijgt stalen sarcofaag

Posted by marcho on 19th September 2007

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn de contracten getekend voor de bouw van een nieuwe sarcofaag voor de ontplofte kernreactor in Tsjernobyl. Het wordt een 105 meter hoge en 150 meter lange stalen boogconstructie, die de afbrokkelende en lekkende betonnen sarcofaag moet omvatten. De betonnen sarcofaag werd na de ramp in 1986 inderhaast over de reactor gebouwd.

Het nieuwe project heeft een kostprijs van 364 miljoen euro. Die investering wordt gefinancierd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Het ontwerp van de constructie zal naar verwachting anderhalf jaar duren en de bouw ervan nog eens vier jaar. Het ligt uiteindelijk in de bedoeling dat de reactor en de sarcofaag binnen het nieuwe omhulsel worden ontmanteld.

Het totale project voor de bouw van het omhulsel, versterking van de bestaande sarcofaag, het meten van de straling en het scholen van experts wordt geraamd op 1 miljard euro. Bij de ramp van 26 april 1986 werd radioactiviteit verspreid over een groot deel van de voormalige Sovjetunie en Noord-Europa. In de eerste twee maanden na de ramp kwamen 31 mensen om het leven. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zouden in totaal 9.300 mensen aan de gevolgen van de straling overleden zijn.

Posted in openbare werken | No Comments »

Elisabethzaal wordt congrescentrum

Posted by marcho on 15th July 2007

Het nieuwe internationale congrescentrum voor Antwerpen komt meer dan waarschijnlijk in de Koningin Elisabethzaal aan het Astridplein. Dat heeft het Antwerpse schepencollege beslist. Met de principiële beslissing komt een einde aan een dossier dat jaren heeft aangesleept. Het Antwerpse stadsbestuur ziet in het project een belangrijke impuls voor de stationsbuurt, temeer omdat het concept zal worden doorgetrokken tot het huizenblok in de Carnotstraat.

De keuze tot ontwikkeling van de Elisabethzaal zal er volgens het stadsbestuur wel voor zorgen dat de ontwikkeling van de Droogdokken op het Eilandje, die als andere mogelijke locatie naar voren werden gebracht, langer op zich laten wachten. De Koningin Elisabethzaal, eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, was al geruime tijd aan renovatie toe.

De werken vergen een zware investering. Afhankelijk van het gekozen scenario moeten de kosten tussen 15 miljoen euro en 35 miljoen euro geraamd worden. Er zal daarom onderzocht worden in welke mate op Vlaamse steun en Europese subsidies beroep gedaan zal kunnen worden. Het vernieuwde complex moet volgens het Antwerpse stadsbestuur een hefboom zijn om meer congrestoeristen aan te trekken.

Posted in openbare werken | No Comments »

Vlaanderen vergeet Gents voetbalstadion

Posted by marcho on 1st July 2007

De Vlaamse overheid biedt te weinig ondersteuning voor de bouw van het nieuwe Gentse voetbalstadion. Dat zeggen zowel de vennootschap Artevelde als de Gentse burgemeester Daniël Termont. Tot voor kort ging Gent er nog altijd van uit dat het nieuwe Arteveldestadion in de herfst van volgende jaar geopend zou kunnen worden. Maar nu blijkt dat de opening ten vroegste na de winterstop van het voetbalseizoen 2008-2009 mag voorzien worden.

De vennootschap Artevelde stelt nu zes jaar bezig te zijn met het stadion. “Met alle procedures die men moet doorlopen, blijkt dat men op acht jaar moet rekenen om een dergelijk project rond te krijgen. Dat is bijzonder lang,” aldus een woordvoerder van Artevelde in De Standaard. Men maakt zich ook zorgen over de infrastructuurwerken. Om een goede verkeersafwikkeling mogelijk te maken, moeten er immers diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

“We proberen al maanden tot een afspraak te komen met de Vlaamse ministers Van Brempt, Van Mechelen en Peeters,” aldus Artevelde. “Maar altijd weer wordt onze afspraak uitgesteld. Het wordt tijd dat de Vlaamse regering eens een tandje bijsteekt voor Gent en niet alles naar andere steden laat gaan.” Volgens de vennootschap verloopt de commerciële ontwikkeling normaal, maar er wordt opgemerkt dat alle potentiële partners wachten op de vergunningen voor ze een akkoord tekenen.

De Gentse burgemeester Daniël Termont bevestigde de vertraging. “We lopen drie maanden vertraging op door het uitblijven van een goedgekeurd milieueffectrapport,” voerde hij aan. “Volgens de timing die we hebben afgesproken kunnen de bouwwerken beginnen in december dit jaar. Het stadion kan een jaar later klaar zijn. Dat betekent dat AAGent na de winterstop begin 2009 in het nieuwe stadion kan spelen.”

Gent is volgens Termont volledig klaar met het dossier, maar hij voegt er aan toe dat het in Brussel niet vooruit gaat. “Ik stel vast dat iedereen altijd spreekt over nieuwe stadions in Brugge, Anderlecht en Antwerpen, maar ik hoor ze niet over Gent spreken,” aldus de Gentse burgemeester. “Dit is zeer moeilijk.”

Posted in openbare werken | No Comments »