handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Onrust op Sint-Andries

Posted by marcho on October 30th, 2007

In Antwerpen in de wijk Sint-Andries heerst grote onzekerheid over de toekomst van het bouwblok Kloosterstraat – Korte Vlierstraat – Pachtstraat – Prekersstraat. Niko Volckeryck, voorzitter van de stuurgroep van Sint-Andries vindt dat er van de verzuchtingen van de bewoners zo goed al niets overblijft. Via het stedelijk wijkoverleg werkten de stuurgoep en de bewoners intensief mee aan de ontwikkeling van het bouwblok.

‘Nu blijkt dat de Regie der Gebouwen geen afspraken met de stad wil maken. De stad heeft ook geen gebruik gemaakt van het verkooprecht. We vrezen dat de promotor alle vrijheid krijgt en dat de stad toegeeft’ zegt Volckeryck. De stuurgroep en de bewoners hadden de wens geuit om van de voormalige rijkswachtkazerne sociale koopwoningen te maken en zo betaalbare woongelegenheid in de buurt te creëren. Antiquairs uit de Kloosterstraat vroegen om de winkelpanden aan te sluiten met hun straat.

Volckeryck verwijst in zijn pleidooi naar andere dossiers. Ook in de Vismijn en de Rivierstraat beloofde de stad een andere invulling. Betaalbare woningen zijn daar echter nooit gekomen. ‘We hebben met minister Bourgeois en de Vlaamse overheid goed kunnen samenwerken rond de jeugdherberg. Waarom kan dit niet met de stad Antwerpen?’ aldus Volckeryck. (LD)