handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Doel mag sloophamer verwachten

Posted by marcho on August 16th, 2007

De Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever heeft een sloopaanvraag ingediend voor veertig woningen in Doel. Vorig jaar werden ook al 42 woningen in het dorp afgebroken. De Vlaamse regering wil dat er tegen eind dit jaar 126 woningen gesloopt zijn. Elke woning die leegstaat of vrijkomt, wordt afgebroken. Vlaams Belang verzet zich tegen de afbraak.

Voor 28 woningen werd reeds een gunstig advies verleend door het gemeentebestuur. Voor de andere woningen ontbreekt nog het technisch verslag of een bijkomend advies. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver maakt de afbraak van de woningen deel uit van het actieplan van de regering. Die heeft beslist dat het woonrecht in 2009 afloopt en alle woningen, met uitzondering van enkele monumenten zoals de kerk en de molen, gesloopt mogen worden.

Onder de bedreigde woningen bevinden zich volgens Vlaams Belang Beveren heel wat waardevolle gebouwen. Een aantal van de panden werd ook opgenomen in een erfgoedgids met vermelding van hun karakteristieke eigenschappen. Voor deze woningen werd een bijkomend advies aan Monumenten en Landschappen gevraagd. Het Vlaams Belang is tegenstander van de afbraakpolitiek, want de kans is volgens de partij groot dat er geen verdere havenuitbreiding komt.