handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Fraude bij sociale huisvesting

Posted by marcho on November 12th, 2007

Socialehuisvestingsmaatschappijen kampen met een fraudeprobleem. Ruim 1 procent van de 140.000 huurders van sociale woningen vervalst de aangifte van gezinssamenstelling. Daardoor verliezen de huisvestingsmaatschappijen jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro. Officieel worden de 140.000 sociale woningen bewoond door 287.000 Vlamingen. In realiteit zou dit cijfer stukken hoger liggen.

Volgens minister van Wonen Marino Keulen heeft de domiciliefraude asociale gevolgen voor andere huurders of kandidaat-huurders. Er staan zo’n 50.000 mensen op de wachtlijst. Voor hen is het een kaakslag dat ruim 1 procent sjoemelt met de domicilieaangifte. Ook voor de verhuurder heeft dit gevolgen. Voor hem wordt de financiële leefbaarheid verhypothekeert. Carl Decaluwé, CD&V-parlementslid, vreest dat de sociale verhuurders de minder inkomsten compenseren door een algemene verhoging van de basishuurprijzen.

Bij domiciliefraude worden meestal te weinig kinderen aangegeven, alleenstaanden vergeten een nieuwe partner te vermelden of mensen verblijven elders dan waar ze gedomicilieerd zijn. Om deze fraude waar te nemen, is het bijna noodzakelijk om ter plekke te gaan kijken en met eigen ogen de situatie op te nemen. Dat maakt controle moeilijk. Vanaf 1 januari 2008 treedt het nieuwe socialehuurbesluit in werking. Dat zou soelaas moeten brengen. (LD)