handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Chicago ziet Sullivan-erfgoed verdwijnen

Posted by marcho on October 30th, 2006

In Chicago heerst er ongerustheid dat een groot gedeelte van het cultureel erfgoed van architect Louis Sullivan verdwijnt. De man ontwierp voor de stad bijna 135 buildings en zijn concept werd wereldwijd overgenomen. Maar The Chicago Times meldt dat nog amper 21 van die gebouwen overblijven, nadat vorig jaar de Pilgrim Baptist Church door een brand werd vernield. Vorige week gebeurde dat ook nog met de Wirt Dexter Building.

“Stedenbouwkundigen vragen zich af of deze profeet van de moderne architectuur geen betere bescherming verdient in de stad die hij tot een architectuurmekka bouwde,” aldus de krant. Jonathan Fine, directeur van Preservation Chicago, noemt het walgelijk dat het stadsbestuur in de jaren vijftig en zestig zoveel bouwwerken van Sullivan afbrak. “Nu branden ze af,” voegde hij er aan toe.

De brand van het Dexter-complex, dat gebouwd werd in 1887, werd veroorzaakt door herstellingswerken. Burgemeester Richard Daley wil de schade verhalen op de eigenaar van het gebouw, maar stedenbouwkundigen zijn van oordeel dat het stadsbestuur meer had kunnen doen om dit erfgoed te beschermen. “Zowel in de Pilgrim Baptisch Church als in de Dexter-building werd de brand veroorzaakt door branders,” stellen ze.

Volgens architect William Hasbrouck waren de twee tragedies gemakkelijk te vermijden geweest. “Maar er lijkt geen interesse te zijn om voor betere veiligheidsmaatregelen te zorgen vooraleer een toelating wordt gegeven voor dergelijke werkzaamheden,” merkte hij op. “Er bestaat eenvoudig geen afdoende reglementering.”

Stedenbouwkundigen hopen dat alvast een gedeelte van het Dexter-complex alsnog behouden kan blijven. “De stad moet al het mogelijke doen om de gevel te redden,” benadrukte Ward Miller, directeur van het Richard Nickel Committee, genoemd naar de fotograaf die het werk van Sullivan in beeld heeft gebracht. “We kunnen ons architecturale erfgoed niet langer weggooien.”

Maar woordvoerders van het stadsbestuur stelden dat er geen enkele redding mogelijk is en dat prioriteit moet verleend worden aan de openbare veiligheid. Het is juist 150 jaar geleden dat Sullivan werd geboren. De architect kwam naar Chicago in 1873, na de grote brand die een groot gedeelte van de stad had verwoest.

Eerder al verdwenen onder meer het Garrick Theater (1961) en de Stock Exchange (1970). Tot de overblijvende Sullivan-monumenten behoren de Carson Pirie Scott en het Auditiorium Theatre. Daarnaast zijn er ook nog twee mausolea op het Graceland Cemetery, de Holy Trinity Cathedral en de William P. Krause Music Store.