handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'bouw' Category

Nieuwe bibliotheek op stadscampus

Posted by marcho on 6th December 2007

Op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen (UA) is de nieuwe universiteitsbibliotheek officieel in gebruik genomen. De nieuwe bibliotheek humane en sociale wetenschappen beslaat 17.000 vierkante meter en is verspreid over vier verdiepingen. Met de verwezenlijking van de nieuwe universiteitsbibliotheek is de volledige stadscampus van de Universiteit Antwerpen uitgegroeid tot 146.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte.

De nieuwe bibliotheek omvat meer dan 1,3 miljoen boeken en tijdschriften. Op enkele plaatsen moesten de vloeren worden verstevigd vanwege het gewicht van de boeken. Naast de bouw van de nieuwe bibliotheek is ook het studentenrestaurant vernieuwd, is er een nieuw onderkomen voor de faculteit rechten en is er in het gerestaureerde historische Hof van Liere aan de Prinsstraat een universiteitsclub met restaurant gecreëerd.

In de nieuwe bibliotheek staan 500.000 boeken en tijdschriften uitgestald. De rest is via de computer opvraagbaar. Voor de studenten werden meer dan achthonderd werkplekken gecreëerd, waarvan tweehonderd met een computer. Met het project is de Universiteit Antwerpen nog niet aan het einde van zijn bouwplannen. Zo wordt er op de campus Drie Eiken gebouwd aan een gloednieuwe biomedische bibliotheek.

Posted in bouw | No Comments »

Inrichting bouwplaats stimuleert productiviteit

Posted by marcho on 4th December 2007

In Nederland onderzocht USP Marketing Consultancy in opdracht van Heras Buitenplaatsbeveiliging de invloed van de inrichting van de bouwplaats op onder andere de productiviteit. Uit de studie bleek dat de meeste bouwers spontaan aangeven dat een goede bouwplaatsinrichting een positief effect hebben op productiviteit, kwaliteit, plezier en rendement. Bijna elke aannemer geeft aan dat er steeds meer aandacht aan de bouwplaats geschonken wordt.

Zowel vanuit het arbeisperspectief als vanuit het perspectief van vandalisme en diefstal bekeken besteden aannemers meer aandacht aan de inrichting van hun werf. Zo worden de bouwplaatsen steeds uitgebreider ingericht. Er wordt plaats voorzien voor een bouwkeet (93%), hekwerk (87%), toegangscontrole (10%), alarmsystemen (7%) tot een bidruimte voor bouwvakkers (1%) toe.

Een goede inrichting heeft een direct effect volgens het onderzoek. Een goede beveiliging door hekwerk en controlesystemen bijvoorbeeld kan de kosten drukken veroorzaakt door vandalisme en diefstal. Bouwvakkers zelf ramen deze kosten op 210 miljoen euro per jaar. Ook kwaliteit en en productiviteit worden positief beïnvloed. Bij een stijgend rendement wijzen 29 % van de aannemers dan ook naar projecten met de juiste bouwplaatsvoorzieningen. (LD)

Posted in bouw | No Comments »

Arabische Golf naar bouwrecord

Posted by marcho on 3rd December 2007

Volgend jaar zullen in de regio van de Arabische Golf voor ongeveer 3.000 miljard dollar bouwprojecten uitgevoerd worden. Dat stelt het adviesbureau Proleads. Op dit ogenblik zijn er 2.835 projecten aan de gang met een gezamenlijke waarde van 2,45 biljoen dollar. In Saoedi-Arabië zijn de grootste investeringen aan de gang, maar op het gebied van het aantal projecten voeren de Verenigde Arabische Emiraten de ranglijst aan.

Het grootste project in aanbouw bevindt zich in Saoedi-Arabië. Het KAEC-project (King Abdullah Economic City) ten noordwesten van Jeddah beslaat 168 miljoen vierkante meter en wordt geraamd op 120 miljard dollar. Het project omvat een zeehaven, een industriële zone, een centraal zakendistrict met een financieel centrum, een verblijfszone, een educatieve zone en residentiële gemeenschappen.

Daarna volgen ambitieuze projecten als zoals Dubailand (110 miljard dollar) in de Verenigde Arabische Emiraten met onder meer minstens 55 hotels – en Silk City (68 miljard dollar) in Koeweit. Met een projectwaarde van 1,1 biljoen dollar vertoont Saoedi-Arabië de duurste bouwwoede, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (700 miljard dollar) en Koeweit (300 miljard dollar).

Naar aantal projecten leiden de Verenigde Arabische Emiraten met 1.539 projecten echter voor Saoedi-Arabië (1.033). De landen uit het Golfgebied proberen hun afhankelijkheid van de olie-uitvoer te verlagen. De hoge olieprijs zet de afnemers immers aan tot besparende maatregelen. De Arabische landen investeren dan ook steeds meer in de uitbouw van de financiële, industriële en toeristische sector.

Posted in bouw | No Comments »

Wilrijk krijgt nieuwe brandweerkazerne

Posted by marcho on 2nd December 2007

De Antwerpse brandweer zal meer dan waarschijnlijk op de terreinen van de federale politie langs de Boomsesteenweg in Wilrijk een nieuwe brandweerkazerne optrekken. Deze voorpost moet de dekking van de brandweer over het Antwerpse grondgebied vervolledigen, want vanuit de huidige kazernes duurt het volgens Chris Addiers, luitenant-kolonel bij de Antwerpse brandweer, te lang om sommige delen van Wilrijk en Hoboken te bereiken.

Het Antwerpse stadbestuur trekt alvast 250.000 euro uit om een haalbaarheidsstudie rond dit project uit te voeren. Ook bij de Regie der Gebouwen, eigenaar van de gronden van de federale politie, staat men niet afkerig tegenover de plannen van de Antwerpse brandweer. Tijdens de werken aan de Antwerpse ring stonden er al brandweerwagens aan de politiekazerne gepositioneerd, uit vrees dat de brandweer zich in al die wegwerkzaamheden zou vast rijden.

Om de dekking van de brandweer over het Antwerpse grondgebied helemaal compleet te maken, moet er ook langs de A12-autosnelweg in Stabroek, ter hoogte van het Delwaidedok nog een voorpost komen. In totaal trekt het stadsbestuur voor de bouw van beide voorposten meer dan vier miljoen euro uit. Beide voorposten zouden tegen 2012 operationeel moeten zijn. Het dossier van de voorpost in de Antwerpse haven is minder ver gevorderd.

Posted in bouw | No Comments »

Nieuwe glasnorm beroert bouwsector

Posted by marcho on 28th November 2007

In het voorjaar werd door NBN (bureau voor normalisatie in België) de nieuwe glasnorm bekendgemaakt. Die norm moet publiek en persoenen beschermen tegen de gevaren van glasverwondingen en doorvallen. Nu pas begint de betekenis van de nieuwe norm voor de bouwsector door te dringen.

De normering is erg ingewikkeld waardoor veel bouwprofessionals risico’s willen uitsluiten door zowel voor binnen en buiten te kiezen voor veiligheidsglas. De Vlaamse Architectenorganisatie (NAV) is bezorgd dat de prijzen van het bouwen daardoor de hoogte in zullen gaan. Door stijgende materiaalprijzen kwam de bouwsector de voorbije jaren al meermaals in de problemen.

De nieuwe norm is volgens NAV wel van belang. Veel lichamelijke letsels worden veroorzaakt door glasbreuk en aanpassingen aan de normering waren dus noodzakelijk. De voorbije maanden plande de organisatie dan ook verschillende informatieavonden voor ruim 500 architecten. Ondanks de nieuwe norm blijft de sector met veel vragen zitten. (LD)

Posted in architectuur, bouw | No Comments »

Bouwgrond wordt even schaars als olie

Posted by marcho on 26th November 2007

Bouwgronden dreigen even schaars te worden als olie. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). De Vlaamse bevolking blijft immers stijgen en een gemiddeld gezin blijft krimpen, waardoor er steeds meer gezinnen zullen zijn die op zoek gaan naar een woning. De Vlaamse bouw raamt dat er daardoor de volgende tien jaar behoefte zal zijn aan 160.000 bijkomende woningen, terwijl er nog geen 149.000 percelen grond beschikbaar zijn.

Daarom is de Vlaamse Confederatie Bouw van mening dat de overheid de woonuitbreidingsgebieden, waarin voorzien is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, versneld moet aansnijden. Van de beschikbare 28.000 hectare is volgens de organisatie 18.000 hectare onbebouwd. De VCB stelt daarom dat op korte termijn 30.000 bouwgronden extra op de markt moeten komen

Indien er niet ingegrepen wordt, dreigt de prijs van Vlaamse bouwpercelen volgens de organisatie de volgende tien jaar te verdrievoudigen. Op dit ogenblik bedraagt die gemiddeld 190 euro per vierkante meter. Dat zou volgens de Vlaamse Confederatie Bouw kunnen stijgen tot 590 euro. Als de Vlaamse overheid echter actie onderneemt, kan de prijs van een vierkante meter bouwgrond tegen 2009 volgens de organisatie alweer dalen tot 150 euro.

Posted in bouw | No Comments »

Prijzen bouwgronden verdriedubbelen tegen 2017

Posted by marcho on 23rd November 2007

Net als olie dreigen bouwgronden een schaars goed te worden. De Vlaamse overheid kan nochtans zelf de beschikbare hoeveelheid bouwgrond bepalen. Volgens een berekening van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen de prijzen van de bouwgronden in Vlaanderen tegen 2017 drie keer hoger zijn dan de prijzen nu. Een stuk grond dat nu ongeveer 76.000 euro waard is, zal dan 232.000 kosten. Daarom dringt de VCB bij de Vlaamse overheid aan op een vrijgave van 30.000 bijkomende percelen.

Tot nu toe nam de overheid maatregelen die slechts als lapmiddel dienst deden tot de volgende verkiezingen, aldus de VCB. Zo kwamen er heffingen op onbebouwde percelen en sociale verplichtingen op private verkavelingen. Deze maatregelen zouden het probleem alleen maar verergeren omdat ze geen oplossing op lange termijn bieden.

Door een evolutie in het gezinsleven stijgt de vraag naar woningen fors. Zo zijn de gezinnen steeds kleiner, maar neemt het bevolkingsaantal lichtjes toe. Er zijn ook steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Door een stijging in het aantal huishoudens, stijgt de nood aan woning mee. De VCB verwacht de komende tien jaar een bijkomende behoefte aan 160.000 woningen. Probleem is dat er momenteel maar 148.857 percelen bouwgrond beschikbaar zijn. (LD)

Posted in bouw, stedenbouw | No Comments »

Meer werknemers bij bouwbedrijven

Posted by marcho on 22nd November 2007

Ongeveer de helft van de Vlaamse bouwbedrijven heeft in de voorbije maanden een nieuwe werkkracht aangenomen. De meeste van deze nieuwe werknemers, zeven op tien, kreeg onmiddellijke een contract van onbepaalde duur aangeboden. Dit blijkt uit een enquête van de Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf. Dat onderzocht 654 bedrijven, die in totaal 678 nieuwe mensen aanwierven.

Meestal werden de vacatures verspreid via de VDAB of middels advertenties in lokale bladen. Gemiddeld stonde ze 15 weken open, met één uitschieter van 3 jaar. In de helft van de gevallen was de nieuwe werkkracht een schoolverlater of een werkzoeker. Ongeveer 40 procent van de nieuwelingen kwam van een ander bedrijf.

Toch zijn de werkgevers nog niet honderd procent tevreden over hun nieuwe werknemers. Zo zouden ze te weinig technische bagage bezitten en een te laag rendement met zich meebrengen. Ze scoren wel goed op vlak van motivatie, inzet en omgaan met de klanten. (LD)

Posted in bouw | No Comments »

Arcomet op zoek naar partners

Posted by marcho on 16th November 2007

De aandeelhouders van Arcomet willen het verkoopproces van het bedrijf officieel lanceren. De Limburgse groep is op dit ogenblik in handen van Dirk Theyskens (60 procent) en de investeringsmaatschappijen GIMV (20 procent), Sofinim (10 procent) en NPM Capital (10 procent). Dirk Theyskens, de familiale topman van het bedrijf, heeft evenwel de middelen niet om de participaties van de drie financiële aandeelhouders te kopen.

Dirk Theyskens kocht in 2004 al zijn tweelingbroer Leo Theyskens uit. Bovendien heeft het bedrijf onvoldoende middelen om zijn ambitieuze internationale groeiplannen te financieren. De jongste drie jaar versterkte Arcomet zijn buitenlandse aanwezigheid fors. Maar nu heeft het nieuwe markten in het vizier, zoals het Verre Oosten, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Canada.

Als kandidaat-partners worden internationale leasebedrijven zoals General Electric, Hertz, Loxam en United Rentals genoemd, maar ook private equitygroepen en bedrijven die bouwgerelateerde activiteiten overkoepelen. Tot deze laatste categorie behoort onder meer het Ierse CRH. Die groep heeft in België al een reeks participaties in de bouwsector. Dat bouwgroepen bieden, lijkt uitgesloten. Zij besteden het beheer van hun materieel steeds meer uit aan groepen als Arcomet.

Arcomet is de grootste kranenverhuurder van Europa.

Posted in bouw | No Comments »

Zuidpoolbasis vertrokken naar Antarctica

Posted by marcho on 8th November 2007

Enkele dagen geleden vertok een schip met onderdelen voor de Belgische zuidpoolbasis Prinses Elisabeth ,aar Antarctica. Vanuit Kallo vertrok het Russische containerschip Ivan Pàpanin met de onderdelen. De lading die met het schip meevaart bevat naast 106 containers met onderdelen voor de basis ook voertuigen zoals sneeuwtractoren en sleeën.

Pa eind december zal het schip de baai van Braaidé bereiken. In dit oostelijk deel van Antarctica moeten de containers aan land geraken. Vorig jaar, tijdens een eerste expeditie, is gebleken dat dit niet eenvoudig is. Het gebied is bedekt met zee-ijs, wat dun en onstabiel is. Johan Berte van de International Polar Foundation: ‘Nu gaan we wel vroeger in het seizoen waardoor we hopen dat het beter zal gaan. Maar toch blijft het een risicovolle onderneming.

De bouw van de zuidpoolbasis zal ook niet eenvoudig zijn. De basis wordt gebouwd op een rotspeiler 200 km landinwaarts. Het bouwen moet gebeuren bij temperaturen rond de 20 graden onder nul. Als het station eenmaal af is zal het dienen als uitvalsbasis voor Belgisch wetenschappelijk onderzoek op de Zuidpool. Verwacht wordt dat de nieuwe zuidpoolbasis eind volgend jaar in gebruik genomen kan worden. (LD)

Posted in bouw | No Comments »