handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Bouwsector zoekt migranten en geschoolde krachten

Posted by marcho on February 7th, 2008

De instroom van bouwvakkers uit Centraal- en Oost-Europa is ruim onvoldoende om de openstaande vacatures in de Vlaamse bouw in te vullen. Ook de fruitsector vreest een tekort. Via arbeidskaarten kunnen werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten – het gaat voor het leeuwendeel om Polen en sinds kort opvallend veel Roemenen en Bulgaren – legaal aan de slag in ons land.

De regeling werd in mei 2006 van kracht voor specifieke knelpuntberoepen. In Vlaanderen maken vooral twee sectoren gebruik van het systeem, de bouw en de fruitpluk. De Vlaamse Confederatie Bouw stelt vast dat de instroom uit Polen en andere nieuwe EU-leden ruim onvoldoende is. Er werden vorig jaar ongeveer 4.000 arbeidskaarten uitgereikt in de Vlaamse bouw, maar dat lenigt maar een fractie van de nood, want er zijn elk jaar 12.000 bouwvakkers te weinig. “Die arbeidskaarten werden vaak dan nog toegekend voor een opdracht van korte duur”, zegt Gerrit De Goignies van de Vlaamse Confederatie Bouw. “We zullen in de toekomst hoe dan ook zowel het binnenlandse als het buitenlandse rekruteringskanaal hard nodig hebben.”

Als de Polen niet meer willen, zullen we ze elders moeten zoeken. Want zonder is een echte ramp.”Slechts 19 procent van de nieuwe bouwvakkers komt uit het secundair onderwijs. De Confederatie Bouw vraagt daarom een veel sterkere kruisbestuiving van onderwijs en bedrijfsleven. In een reactie wijst het kabinet van Vlaams minister van Werk en Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) erop dat hij 75.000 stageplaatsen per jaar wil creëren voor leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs.