handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Passiefwoningen nodig om klimaatdoelstellingen te halen

Posted by marcho on January 30th, 2008

De Belgische bouwsector moet dringend maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van woningen te doen dalen. Als we onze woningen niet beter isoleren, zullen we de doelstelling van het Europese Klimaatplan niet halen. Dat blijkt uit een studie van Isoterra, een initiatief van acht bouwbedrijven en de Provinciale Hogeschool Limburg.

Het Europese Klimaatplan werd vorige week goedgekeurd. Het legt de lidstaten op samen 20 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020. België moet 15 procent minder uitstoten, tegenover het referentiejaar 1990.
Uit cijfers van 2005 blijkt dat het globale woningpark in België vandaag goed is voor een CO2-uitstoot die 17,5 procent hoger ligt dan in 1990. Als we geen extra maatregelen meer nemen om de uitstoot terug te dringen, zullen we in 2020 nog altijd 14 procent meer CO2 uitstoten dan in 1990.
Volgens de studie van Isoterra kunnen we de Europese doelstelling alleen halen als alle nieuwe woningen ‘passiefwoningen’ zijn. Passiefhuizen zijn de meest energiezuinige woningen. Ze vragen een doorgedreven isolatie, waardoor ze nog nauwelijks moeten worden verwarmd.

De particulier lijkt de boodschap stilaan te begrijpen, door de hoge energieprijzen. Hij overstelpt de bouwsector met vragen over energiezuinig bouwen. Het ontbreekt de aannemers echter nog al te vaak aan juiste kennis of goede wil. ‘Ook de architect blijft nog altijd in de eerste plaats artiest’, geeft Isoterra toe.
Van de bestaande woningen in België dateert 60 procent van voor 1980. Een Belgische woning is even slecht geïsoleerd als een woning in Portugal.