handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Windmolenpark in Noordzee uitgebaat door Belwind

Posted by marcho on January 25th, 2008

De NV Belwind heeft van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) een positief advies gekregen voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Noordzee. Dat meldt minister bevoegd voor de Noordzee Yves Leterme (CD&V) dinsdag. Eens op volle toeren moet het windmolenpark ruim 300.000 gezinnen voorzien van stroom.

Het park bevindt zich op zowat 45 kilometer voor de kustlijn. De toestemming geldt voor een park van 330 MW. Dat kan worden opgetrokken volgens verschillende scenario’s: 66 windturbines van 5 MW, 110 turbines van 3 MW of andere mogelijke combinaties.
Om het project van begin tot einde op te volgen, wordt een begeleidingscomité in het leven geroepen. Dat comité moet toezien op de voorbereidende activiteiten, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van het windmolenpark en de naleving van de gemaakte afspraken.
Belwind moet voorzien in een aantal compensaties voor mogelijke nadelige effecten op het milieu. Zo moet de overheid via een interventievaartuig in staat worden gesteld om snel en adequaat te reageren in geval van milieuverontreiniging op zee.

Belwind moet ook een aantal financiële garanties stellen opdat de site na de ontmanteling in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld. De garanties zijn berekend op basis van het aantal turbines en de gebruikte bouwtechniek.
Het bedrijf kan nog tot 6 februari opmerkingen maken aan de minister. Na beantwoordingen van deze eventuele opmerkingen wordt de vergunning definitief verleend. De vergunning geldt voor 20 jaar.