handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Vlaamse regering maakt komaf met onbebouwde percelen

Posted by marcho on January 23rd, 2008

Om meer Vlamingen de kans te geven op een betaalbare woning, komen er maatregelen die eigenaars van onbebouwde bouwpercelen moet aanzetten deze sneller op de markt te brengen. De Vlaamse regering wil deze eigenaars eerst stimuleren, onder meer via fiscale maatregelen. Volstaan die niet, kunnen de gemeenten activeringsheffingen opleggen.

Nu al bestaat in meer dan honderd gemeenten een heffing op onbebouwde percelen in woongebied. De visienota van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld), die de Vlaamse regering vandaag goedkeurde, schrijft voor dat gemeenten dit invoeren als op termijn blijkt dat het woonaanbod er ontoereikend is.
Ook overheden zelf moeten hun bouwgronden aanspreken. Gemeenten met onvoldoende sociale woningen moeten de onbebouwde percelen van overheden vrijmaken. Een kwart van de gronden die zij hebben in woongebied krijgt een sociale bestemming.

Er komt ook een kruispuntdatabank ‘betaalbaar wonen’ met informatie over woning en huurprijzen en over het aanbod aan sociale en bescheiden woningen