handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Aarschot werkt stadsbarrières weg

Posted by marcho on November 30th, 2007

Het stadsbestuur van Aarschot werkt samen met de privé-partners Kumpen en The Lodge het stadsvernieuwingsproject ‘s Hertogenmolens en Amer. Daarmee wil het stadsbestuur de barrièrewerking van de Demer en de spoorbundel opheffen. Het stadsvernieuwingsproject kost in totaal ruim tien miljoen euro. De Vlaamse overheid komt tussen met een premie van twee miljoen euro.

De restauratie van de ‘s Hertogenmolens gaat binnenkort de tweede fase in. Waterwegen en Zeekanaal heeft de restauratie van de onderbouw afgerond. Nu is het aan het bedrijf Kumpen om met de restauratie van de eigenlijke molens te starten. Begin januari wordt met werken gestart. De The Lodge-groep zal in de gerestaureerde molens een hotel met feestzaal optrekken. Kumpen spitsen zich op de bouw van een veertigtal residentiële appartementen in de Amerstraat.

The Lodge voert aan dat het de bedoeling is om de Demer, die onder de molens stroomt, ten volle te benutten. De zaak krijgt bijvoorbeeld een terras dat uitgeeft op het water. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de deuren van het hotel volgend jaar al te openen, vijfhonderd jaar nadat de molens werden opgetrokken. Nu wordt echter eind 2009 als openingsdatum naar voor geschoven.

De Demer vormt op dit ogenblik een natuurlijke grens tussen het noordelijke woongedeelte en het zuidelijke commerciële gedeelte van de stad. De spoorwegbundel loopt dan weer als een ijzeren gordijn tussen de industriezone en de rest van Aarschot. Het stadsvernieuwingsproject wil daar komaf mee maken door een brug over de spoorweg aan te leggen. Ook het nieuwe stadspark moet de barrière tussen oost en west opheffen.

Langs de Demer wordt bovendien een wandelesplanade aangelegd op de rechteroever. Er komt ook een dubbelrichtingsfietspad.