handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Bouwgrond wordt even schaars als olie

Posted by marcho on November 26th, 2007

Bouwgronden dreigen even schaars te worden als olie. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). De Vlaamse bevolking blijft immers stijgen en een gemiddeld gezin blijft krimpen, waardoor er steeds meer gezinnen zullen zijn die op zoek gaan naar een woning. De Vlaamse bouw raamt dat er daardoor de volgende tien jaar behoefte zal zijn aan 160.000 bijkomende woningen, terwijl er nog geen 149.000 percelen grond beschikbaar zijn.

Daarom is de Vlaamse Confederatie Bouw van mening dat de overheid de woonuitbreidingsgebieden, waarin voorzien is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, versneld moet aansnijden. Van de beschikbare 28.000 hectare is volgens de organisatie 18.000 hectare onbebouwd. De VCB stelt daarom dat op korte termijn 30.000 bouwgronden extra op de markt moeten komen

Indien er niet ingegrepen wordt, dreigt de prijs van Vlaamse bouwpercelen volgens de organisatie de volgende tien jaar te verdrievoudigen. Op dit ogenblik bedraagt die gemiddeld 190 euro per vierkante meter. Dat zou volgens de Vlaamse Confederatie Bouw kunnen stijgen tot 590 euro. Als de Vlaamse overheid echter actie onderneemt, kan de prijs van een vierkante meter bouwgrond tegen 2009 volgens de organisatie alweer dalen tot 150 euro.