handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

België probleemkind elektriciteitproductie

Posted by marcho on December 15th, 2007

België zag zijn productietekort om pieken in het elektriciteitsverbruik op te vangen, het voorbije jaar toenemen. Dat blijkt uit een energierapport van de adviesgroep Cap Gemini. België is volgens de onderzoekers aan het uitgroeien tot één van de zorgenkinderen van Europa op het vlak van elektriciteitproductie. Europa zelf is volgens Cap Gemini goed op weg om steeds afhankelijker te worden van Russisch gas.

Het rapport stelt dat door een uitbreiding van de normen voor de specifieke piekproductie en het zachte weer van de voorbije zomer de Europese reserve om verbruikspieken op te vangen, is toegenomen van minder dan 5 procent twee jaar geleden tot 6,7 procent vorig jaar. België wordt volgens Cap Gemini echter geconfronteerd met een productietekort van iets meer dan 10 procent.

Cap Gemini stelt verder dat de huidige investeringen in nieuwe elektriciteitsproductie in Europa niet te rijmen zijn met de koolstofdioxide-reductie. Vorig jaar was 81 procent van de investeringen immers bestemd voor de bouw van steenkool- en vooral gasgestookte installaties. Cap Gemini wijst erop dat almaar meer gascentrales garant staan voor hogere en sterk schommelende brandstofkosten en bijkomende uitstoot van broeikasgassen.

Verder wordt gewaarschuwd dat Europa met deze evolutie goed op weg is om almaar afhankelijker te worden van gasinvoer van buiten de Europese Unie, in het bijzonder vanuit Rusland.