handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Nieuwe skyline voor Wetstraat

Posted by marcho on December 7th, 2007

Aan de hand van een internationale urbanistische wedstrijd wil het Burssels gewest te weten komen hoe de Wetstraat er vanaf 2009 zal gaan uitzien. De Europese instellingen zijn vragende partij voor een antwoord op het ruimtelijk vraagstuk. De Europese Comissie die zetelt in de Leopoldswijk (Europese wijk) zal daar haar belangrijkste locatie behouden. Maar momenteel wordt de ruimte niet optimaal benut en moeten veranderingen doorgevoerd worden.

Zo moet de verhouding vloer/grond (V/G) 8 worden. V/G is de verhouding tussen de totale vloeroppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw en de grondoppervlakte. Concreet wil dat dus zeggen dat er in de hoogte gebouwd moet worden. In Brussel zal dat vernieuwend zijn. Om het project te realiseren werd eerder al een richtschema opgesteld door de Brusselse regering. De wedstrijd zal daaraan invulling geven door voorstellen toe te laten over hoe hoog er gebouwd moet worden en de manier waarop woon- werkverhoudingen in de wijk geoptimaliseerd kunnen worden. Verder moet een verbetering van de mobiliteit bestudeerd worden.

In het voorjaar van 2008 zou de wedstrijd voor de Wetstraat uitgeschreven worden. Vanaf 2009 kan de Brusselse regering dan keuzes beginnen maken over het urbanistisch uitzicht. De federale, Vlaamse en Waalse overheid zullen bij het project betrokken worden, mede om de kosten te helpen dekken. (LD)