handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Noriant dient Oosterweeldossier in

Posted by marcho on October 2nd, 2007

De tijdelijke handelsvereniging Noriant heeft zijn best and final offer voor de Oosterweelverbinding, de sluiting van de Antwerpse ring, ingediend bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Het bouwconsortium Noriant is nog de enige kandidaat-aannemer waarmee de BAM onderhandelt. Het Noriantdossier zal de volgende weken uitgebreid worden onderzocht.

Onder meer zal bekeken worden of het dossier aan alle bestekseisen voldoet en aan alle architecturale en stedenbouwkundige kwaliteitseisen beantwoordt. Die evaluatieprocedure zal ongeveer zes weken in beslag nemen. Dan hakt de raad van bestuur van de BAM de knoop door of er verder met Noriant zal worden onderhandeld. Die onderhandelingen zouden ongeveer zes maanden kunnen duren.

Onlangs raakte bekend dat de Vlaamse regering het Oosterweel-dossier naar het Rekenhof doorschuift. Dat moet oordelen of de recente aanpassingen in het aanbestedingsdossier voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen binnen de vereiste normen blijven. Dat hebben de Vlaamse ministers van mobiliteit Kathleen Van Brempt en van openbare werken Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd.

De voorbije dagen was opschudding ontstaan over wijzigingen aan het bouwproject voor de Oosterweelverbinding door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Van Brempt en Crevits benadrukten dat de aanpassingen niet uitzonderlijk zijn tijdens een aanbestedingsprocedure en dat de algemene krachtlijnen van het project niet wijzigen. Ook wordt er volgens hen niet beknibbeld op de veiligheid, zoals een aantal berichten de voorbije dagen lieten uitschijnen.