handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

SLG marktleider privésegment rusthuissector

Posted by marcho on October 28th, 2007

De Belgische rusthuizengroep Senior Living Group (SLG) neemt het Psychogeriatrisch Centrum van de familie Van Droogenbroeck over. Door de overname verwerft SLG vier rusthuizen. Dat is goed voor extra 980 bedden. Met 17 rusthuizen en een vergunde capaciteit van 2.600 bedden wordt SLG de marktleider in het privésegment van de Belgische rusthuissector.

Door de overname haalt de groep dit jaar met 1.500 medewerkers een omzet van € 73 miljoen. Senior Living Group werd in 2004 opgericht door Waterland Private Equity Investments. De rusthuizenmarkt is in België nog sterk gefragmenteerd. SLG wil echter een vooraanstaande rol spelen in de consolidatiebeweging die vorig jaar op gang is gekomen. Op dit ogenblik is SLG de tweede grootste speler op de Belgische markt.

Eind 2006 waren er in België 1.670 rusthuizen met 123.981 bedden. Er zijn de voorbije jaren drie grotere private Belgische groepen ontstaan met daarnaast nog een 15-tal kleine groepen met elk drie à tien rusthuizen. Amantelia bezit 14 serviceresidenties en -flats met 1.300 appartementen en elf rusthuizen met 1.395 bedden. SLG telt twaalf rusthuizen met 1.542 bedden. De derde belangrijke speler is de Groep Pamir/Van den Brande met negen rusthuizen met 809 erkende bedden.