handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Kolonie Merksplas proefproject Monumentinvest

Posted by marcho on September 18th, 2007

Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen heeft de Kolonie van Merksplas uitgeroepen tot proefproject van Monumentinvest. Hierdoor zou er op relatief korte termijn geld gevonden worden om met de renovatiewerkzaamheden te starten. Het gemeentebestuur is sinds dit jaar eigenaar van de Kolonie van Merksplas, maar kan de renovatie van de kapel en de grote boerderij niet uit eigen zak betaald kan worden.

Minister Dirk Van Mechelen zegt de gemeente volledig te willen steunen om de renovatie van de Kolonie van Merksplas tot een goed einde te brengen. Burgemeester Frank Wilrycx nodigde de minister in februari van dit jaar minister Dirk Van Mechelen uit om in het kader van de Monumentenstrijd een kijkje te komen nemen op het domein. Minister Van Mechelen maakte toen onmiddellijk twee miljoen euro vrij voor de restauratie van de kapel.

Maar voor de grote boerderij is zeker twintig miljoen euro nodig. Daarvoor had de minister naar eigen zeggen de medewerking van alle ministers nodig en moesten ook privépartners gevonden worden. Dat leidde uiteindelijk tot het project Monumentinvest. De Kolonie van Merksplas wordt daarvoor het proefproject, waarna de Vlaamse regering het betrokken decreet evalueert.

In de praktijk betekent dit dat er een Vlaamse participatiemaatschappij werd opgericht die zich tot doel stelt om publieke en private partners samen te brengen om de herbestemming van de Kolonie van Merksplas te realiseren. Nog deze herfst zouden die partners moeten gevonden worden. Als ook de haalbaarheidsstudie klaar is, kan de renovatie in de lente van volgend jaar worden gestart.