handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Wereldhave Belgium ziet huurinkomsten stijgen

Posted by marcho on August 9th, 2007

De vastgoedbevak Wereldhave Belgium, gespecialiseerd in shoppingcentra en kantoren, zag zijn nettowinst over de eerste helft van dit jaar met 7,9 procent stijgen tot 13,7 miljoen euro. Dat is volgens de vastgoedbevak een gevolg van de gestegen huurinkomsten uit het commerciële vastgoed en de meerwaarde van het patrimonium. De halfjaarcijfers zijn een bevestiging van de prestaties tijdens het eerste kwartaal.

De portefeuille van Wereldhave Belgium heeft op dit ogenblik een waarde van 354,4 miljoen euro. De bezettingsgraad steeg met 2 procent tot 86 procent, wat in vergelijking met de sector nog relatief laag blijft. Wereldhave is inmiddels begonnen met de vernieuwing van zijn winkelcentra in Nijvel en Doornik. Daarmee is volgens de vastgoedbevak een investering van 80 miljoen euro gemoeid.

Voor het hele jaar zegt Wereldhave eenzelfde winstresultaat als vorig jaar verwacht worden. Bij het begin van dit jaar was nog een verdere winstgroei vooropgesteld. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar kwam de winst uit de verhuringen steeg met 1,3 procent tot 10,5 miljoen euro. De stijging is toe te schrijven aan hogere huurinkomsten. De beheerskosten stegen maar half zo hard. De bevak profiteert van de hogere huurprijzen voor commercieel vastgoed.

De winst op de portefeuille bedroeg 3,3 miljoen euro. Dat is een stijging met 0,9 miljoen euro, het het gevolg van een opwaardering van de portefeuille. Wereldhave Belgium heeft nu een portefeuille die de omvang heeft van 354,4 miljoen euro.