handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Marino Keulen wil levenslang wonen

Posted by marcho on July 24th, 2007

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft een oproep gelanceerd voor projecten die informeren en sensibiliseren rond het concept levenslang wonen. Keulen maakt daarvoor 375.000 euro vrij. Het concept levenslang wonen mikt op toegankelijke, veilige en comfortabele woningen voor een zo breed mogelijke groep van bewoners. Het gaat ook om een bepaald aanbod aan woningen in een bepaalde wijk of buurt.

Bedoeling is dat via het concept mensen levenslang kunnen blijven wonen binnen de vertrouwde omgeving, ongeacht hun gezinssituatie of fysieke toestand. Minister Keulen wil het woonconcept steunen. “Met de toenemende vergrijzing van de bevolking wordt dit concept nog belangrijker,” voert hij aan. “In 2012 zal één op vier Vlamingen ouder zijn dan zestig jaar.”

Ouder kunnen worden in de eigen woonomgeving, met familie en vrienden in de buurt, is volgens de minister de wens van menig Vlaming. Keulen voorziet 375.000 euro om de loon- en werkingskosten van projecten rond levenslang wonen te subsidiëren. Wie een project op poten wil zetten, kan een aanvraagformulier en extra informatie terugvinden op www.bouwenenwonen.be/levenslangwonen.