handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Belgische woning is relatief oud

Posted by marcho on July 23rd, 2007

De Belgische woningen zijn relatief oud. Eén op de zeven heeft nog de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, één op de zes werd gebouwd tijdens het interbellum. Eén woning op de drie in dit land is dus meer dan 60 jaar oud. Daarmee ligt de gemiddelde leeftijd van onze woningen aanzienlijk hoger dan in de hele Europese Unie, waar minder dan een kwart van de huizen en appartementen van vóór 1945 dateert.

Dat blijkt uit de studie Woning en woonomgeving in België, waarin de professoren Dominique Vanneste (KULeuven), Luc Goossens (UA) en Isabelle Thomas (UCL) het Belgische woningbestand analyseren. Dat relatief oude woningbestand is vooral het gevolg van de vroege industrialisatie in ons land. In de 19de eeuw zijn in heel wat Belgische steden en in het Waalse steenkoolbekken snel veel woningen gebouwd.

Veel van die woningen worden nu nog steeds bewoond. Het redelijk bescheiden aandeel van moderne woningen – gebouwd na 1981 – bedroeg in 2001 22procent. In heel Europa is bijna 30 procent van de huizen en appartementen van recente datum. In verhouding wonen meer alleenstaanden in de oudere woningen. Meer dan één op de vijf Turkse en Marokkaanse gezinnen woont in huizen en appartementen die gebouwd zijn vóór 1919. Dat is relatief meer dan de andere nationaliteiten in ons land.