handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Waalse sociale huurder gaat erop achteruit

Posted by marcho on July 21st, 2007

In Wallonië huurt 6,3 procent van de bevolking een sociale woning. Zo blijkt uit het activiteitenverslag 2006 van de Waalse huisvestingsmaatschappij SWL. In totaal wonen 99.173 Waalse gezinnen of 215.205 mensen in een sociale woning. Hun toestand gaat erop achteruit. Slechts 20,2 procent van de gezinshoofden heeft een baan. Bovendien blijkt de bouw van nieuwe sociale woningen de vraag niet te volgen.

In tien jaar tijd is het aantal actieve gezinshoofden dat een sociale woning huurt met een derde gedaald. 76,3 procent van de huurders leeft van een uitkering. Het gaat om gepensioneerden en bruggepensioneerden (31 procent) en werklozen (28,8 procent). De leefloners vertegenwoordigen 5,5 procent en 7,6 procent krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering. De sociale huisvesting kampt met lange wachtlijsten en de kans is klein dat de toestand zal verbeteren.

Eind 2005 stonden 48.824 gezinnen op een wachtlijst. Indien men rekening houdt met de gezinnen die op meerdere lijsten staan, komt men aan zo’n 42.000 kandidaten. Meer dan driekwart van hen moet rondkomen met een inkomen dat niet hoger ligt dan 10.000 euro voor een alleenstaande of 13.500 euro voor samenwonenden. De wachttijd voor een sociale woning bedraagt zes jaar. In 2005 kwamen 7.363 sociale woningen of 6,9 procent vrij.

Dat betekent één woning voor zes aanvragers. De bouw van nieuwe sociale woningen volgt de vraag niet. In 2006 werden 516 woningen opgeleverd. Voor 599 woningen werd de bouw gestart en er waren plannen voor 846 andere woningen.