handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Belgisch eigendom boven middelmaat

Posted by marcho on July 17th, 2007

België zit iets boven de Europese middenmoot wat het woningbezit betreft. Gemiddeld heeft zeventig procent van de Belgen een eigen woonst, tegenover zestig procent van de Europeanen. Ierland, Spanje en Griekenland scoren ver boven het gemiddelde. Dat blijkt uit de studie ‘Woning en woonomgeving in België’, die de cijfers van de socio-economische enquête van 2001 analyseert en internationaal vergelijkt.

In de meeste landen zijn huizen koopwoningen en worden appartementen verhuurd. Dat geldt niet voor België. Bij ons bevat de huursector bijna evenveel eengezinswoningen als appartementen. Tegenover andere Europese landen heeft België een vrij oud woningbestand. In ons land dateert 15 procent van de woningen van voor 1919 en 17 procent van tussen de twee wereldoorlogen.

In Europa is gemiddeld 11 procent van de woningen gebouwd voor 1919 en 12 procent in het interbellum. Tenslotte blijkt ook nog dat in België één op de vijf Turkse en Marokkaanse gezinnen in huizen wonen die gebouwd zijn voor 1919, dat is meer dan de andere nationaliteiten. Ook alleenstaanden wonen vaker in oudere woningen. Gehuwden betrekken vaker nieuwe woningen en gezinnen met kinderen verblijven in de nieuwste huizen.