handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Renovatie Dampoortwijk zit op koers

Posted by marcho on July 5th, 2007

Tegen april volgende jaar zullen er 75 van de 218 woningen van de Gentse Dampoortwijk gerenoveerd zijn. Daarmee haalt het project Bouwblokrenovatie de doelstelling die drie jaar geleden naar voor werd geschoven. Betaalbaar wonen is volgens de Gentenaars één van de pijnpunten van de stad. Met het proefproject Boublokrenovatie wou het Gentse stadsbestuur daar een antwoord op vinden.

In 2005 bakende Gent een zone af van acht straten in de Dampoortwijk. In die zone liggen 218 vooral kleinere woningen. Met steun van de federale overheid kon het stadsbestuur verbouwers in dat gebied tijdelijk tot de helft subsidiëren. Met de andere bestaande subsidies erbij, worden sommige werken daardoor tot 70 procent gesubsidieerd. Kandidaat-verbouwers mochten tot eind vorige maand projecten indienen.

Volgens Duurzaam Huis doet dit projecten de hele wijk heropleven. “Niet alleen wordt er op korte termijn heel wat verbeterd in de huizen, we proberen ook een nieuwe wijkdynamiek op gang te brengen,” aldus de organisatie. “De bewoners leren elkaar kennen – ook al door samen te werken aan bijvoorbeeld de isolatie van verschillende daken tegelijkertijd, wat de kosten kan drukken.”

Uiteindelijk zal het project 799.000 euro hebben gekost. Er wordt nu verder gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Volgens schepen van woonbeleid Karin Temmerman is het niet onmogelijk dat deze Boublokrenovatie-projecten in de toekomst gekoppeld worden aan stadsvernieuwings-programma’s. Daardoor kan volgens haar de impact nog groter zijn.