handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Watertoren Blankenberge wordt gerestaureerd

Posted by marcho on July 18th, 2007

De watertoren van Blankenberge krijgt een grondige renovatie. De TMVW (Tussenmaatschappij voor Waterbedeling) heeft daartoe een restauratiedossier ingediend. De totaalprijs van het restauratieproject wordt geraamd op een bedrag tussen 300.000 euro en 400.000 euro. De Blankenbergse watertoren is erkend als monument en wordt sporadisch nog als waterreservoir gebruikt.

Al meer dan een decennium wordt gediscussieerd over de restauratie van de Blankenbergse watertoren. Na de bouw van een groot waterreservoir achter de brandweerkazerne, wordt de toren nog alleen gebruikt in periodes van grote droogte. Vier jaar geleden werd tussen het Blankenbergse stadsbestuur en de TMVW een concessieovereenkomst getekend, waarbij de maatschappij gedurende achttien jaar de watertoren zou beheren.

De TMVW heeft nu een restauratiedossier ingediend bij de overheid. Daarvoor werd eerst advies gevraagd aan Monumentenwacht. Daarna wordt een finaal dossier ingediend via het Vlaams Instituut voor het Onroerend en Industrieel Erfgoed. Daarnaast wordt ook een aanvraag ingediend om subsidies te verkrijgen. Mochten die er komen, dan is het volgens TMVW nog enkele jaren wachten voor de renovatiewerken kunnen worden aangevat.

De restauratiewerken omvatten een hervoeging, herstellingen en een reconstructie van de bestaande buiten- en binneninfrastructuur van de watertoren.