handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Gerechtsdeurwaarders met plan tegen armoede

Posted by marcho on May 20th, 2007

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGW) en de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) willen de structurele armoede in België doorbreken. Daarvoor wordt gewerkt aan een concreet actieplan, dat volgens de twee organisaties absolute prioriteit zal krijgen en aan de volgende regering zal voorgelegd worden. Onder meer wordt er gewerkt aan een gecentraliseerd bestand.

Centraal in het project staat de oprichting van een Centraal Elektronisch Bestand van Beslagberichten. Daarvoor werd een technische en budgettaire structuur voor uitgewerkt. Ook willen beide organisaties dat de volgende regering de nodige maatregelen nemen om de deurwaarders de wettelijke middelen te verschaffen om op een duidelijke en efficiënte manier de integriteit en kwaliteit van het gerechtsdeurwaardersambt te garanderen.

Gesteld wordt dat de gerechtsdeurwaarders zich meer dan ook bewust zijn van hun sociale bemiddelingsrol als aanspreekpunt in eerste lijn tussen schuldeisers en debiteurs om de rechtzoekende burgers meer rechtszekerheid en houvast te bieden. De NKGW verenigt alle gerechtsdeurwaarders van België. De CVG verenigt voornamelijk Vlaamse gerechtsdeurwaarders.