handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Limburg heeft Steunpunt Duurzaam Wonen

Posted by marcho on May 20th, 2007

In Limburg is gestart met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen. Het project is een initiatief van het Limburgse provinciebestuur, de Bond Beter Leefmilieu en het Centrum Duurzaam Bouwen in Zolder en wil gemeenten en verbouwers ondersteuning bieden. Daarbij zullen bouwexperts de voorgelegde plannen beoordelen, onder meer op het vlak van het gebruik van duurzaam materiaal.

Gemeenten en privé-instanties kunnen bouwvoorstellen indienen die door het steunpunt beoordeeld worden. Het Steunpunt wil bij elk project advies op maat verlenen. Afhankelijk van de deelnemende partijen wordt bekeken wat haalbaar is. Daarbij wordt opgemerkt dat het advies per project en gemeente perfect kan verschillen. Vooral wordt gekeken naar isolatie, ventilatie, gebruik van hemelwater, duurzame materialen en mogelijke subsidies.

Om de Limburgse gemeenten bij te staan heeft het Steunpunt Duurzaam Wonen op vraag van de provincie, een draaiboek ontworpen met tips, richtlijnen en adviezen. Aan de hand van deze handleiding kan elke gemeente een duurzaam bouwbeleid uitwerken. Het steunpunt is gevestigd in het Centrum Duurzaam Bouwen op het mijnterrein van Zolder. Meer informatie kan verkregen worden op de website www.dubolimburg.be.