handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Antwerpen bekroont stadsacapunctuur

Posted by marcho on April 29th, 2007

architectuurprijslau_811543.jpg

Het GPB-team van het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (VESPA) is de laureaat van de Architectuurprijs 2006 van de provincie Antwerpen. Het bekroonde project probeert vooral in verkommerde buurten van Antwerpen-Noord kleinschalige bouwprojecten op te zetten en daarmee de achterstand van de buurt stilaan weg te werken.

“De provinciale architectuurprijs gaat naar de systematische en aangehouden poging om wijken met een nijpend tekort aan kwalitatieve woningen een nieuw elan te geven,” benadrukte Ludo Helsen, gedeputeerde van cultuur van de provincie Antwerpen, tijdens de uitreiking van de prijs. “In een aantal buurten werden op een beperkt aantal individuele kavels bestaande gebouwen gerenoveerd of vervangen, zodat verloederde buurten een nieuw elan kregen.”

Het GPB-team stelde een projectboek samen met locaties waar verkrotte panden in aanmerking kwamen voor renovatie of nieuwbouw. “Telkens moet op een krap perceel met een minimumbudget een woning worden opgetrokken die niet enkel de overlast wegneemt, veroorzaakt door verloederde panden, maar ook als katalysator dient voor de heropleving van de wijk,” aldus nog gedeputeerde Helsen.

architectuurprijslaureaat.jpg

De nieuwe woningen werden vervolgens aan marktprijzen verkocht, met de uitdrukkelijke bedoeling om de sociale mix van de betrokken wijken te vergroten. “De architectuurprijs bekroont zo geen gebouw, maar een campagne en een document, want met het prijzengeld wil Vespa de gerealiseerde projecten in een boek documenteren als stimulus voor het beleid en als alternatieve beloning voor de architecten die zich voor deze weinig lucratieve projecten engageren,” voerde de gedeputeerde nog aan.

In totaal werden er 36 dossiers ingediend voor de architectuurprijs. Naast het winnende projecten, werden ook een bosbeheer-loods in Hoeilaart van Huiswerk Architecten, een luifel op het winkelplein Abdijstraat-Sint-Bernardsesteenweg op Antwerpen-Kiel van B-Architecten, een hoekwoning in Antwerpen van Bulk Architecten, het Gezondheidshuis in het Antwerpse Schipperskwartier van Lab Architectuurvennootschap en het Designcentrum in de Lange Winkelhaakstraat in Antwerpen van Stam Architecten genomineerd.

designcenterint2m21.jpg

Opmerkelijk is dat alle genomineerden bij één of ander project samengewerkt hebben met het winnende Vespa-team. “Eigenlijk hebben we dan ook allemaal gewonnen,” benadrukte Steven Decloedt van het GPB-team in zijn dankwoord.