handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

SPE gebruikt alleen nog duurzame palmolie

Posted by marcho on April 22nd, 2007

Elektriciteitsproducent SPE, de tweede grootste van België, heeft bekend gemaakt voor zijn energievoorziening enkel nog gebruik te zullen maken van palmolie die op een duurzame manier werd geproduceerd. Vooral in Indonesië zorgt de aanleg van palmolieplantages immers voor een verstoring van de biodiversiteit en voor heel wat sociale problemen. SPE experimenteert echter ook met oliewinning uit de jatropha-plant.

SPE gebruikt in zijn elektriciteitscentrale elk jaar tussen 20.000 ton en 30.000 ton palmolie. Het bedrijf heeft nu met de Bond Beter Leefmileiu een engagement ondertekend om in de toekomst alleen nog palmolie te zullen gebruiken die duurzaam geproduceerd is en die ook dat certificaat krijgt. Die palmolie moet volgens SPE wel economisch rendabel zijn. Anders zal overgestapt worden op andere duurzame economische alternatieven.

Op dit moment is er nog geen palmolie op de markt die dat certificaat van duurzaamheid heeft. Maar daaraan wordt gewerkt in de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO), waarin onder meer bedrijven zoals Shell, BP en Carrefour en milieuorganisaties zoals het World Wildlife Fund zeten. Het is de bedoeling dat tegen eind dit jaar criteria bepaald zullen worden
waaraan de gecertificeerde, duurzame palmolie moet voldoen.

Belangrijk aan dat certificaat is volgens SPE dat duidelijk wordt van welke duurzame plantage de olie afkomstig is. Aan die certificering hangt echter een prijskaartje en bovendien wordt palmolie op de markt ook duurder. De kans bestaat dus dat palmolie niet meer economisch rendabel is. Daarom wordt op dit ogenblik geëxperimenteerd met olie uit de jatropha, een plant die in heel Afrika in het wild groeit.