handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Vaartkom Leuven krijgt nieuwe toekomst

Posted by marcho on April 22nd, 2007

De opwaardering van de Vaartkom wordt voor Leuven het belangrijkste project voor de volgende jaren. Daarbij is een globale investering van 155 miljoen euro voorzien. Daarvoor wil het Leuvense stadsbestuur onder meer beroep doen op subsidies van het Stadsvernieuwingsfonds. Het stadsbestuur zou zelf in totaal ruim 12 miljoen investeren in het publieke gedeelte van het project.

De Vaartkom speelde 250 jaar lang een cruciale rol in de Leuvense economie. Maar sinds onder meer InBev er zijn brouwerijen sloot, ligt het gebied eerder troosteloos bij. De voorbije jaren werden al enkele initiatieven voor renovaties genomen. Zo bouwde de vennootschap Zeekanaal er een jachthaven uit en trok InBev er zijn gloednieuwe internationale hoofdzetel op. Voor een groot deel van de site liggen er er nog meer concrete plannen op tafel.

Volgens de plannen wordt de publieke ruimte rond de jachthaven verkeersluw en wordt het verkeer omgeleid via het Engelsplein en een nieuwe brug over de Vaart. Op dit plein zoekt de stad een privé-bedrijf dat een parkeergebouw met 1.500 plaatsen optrekt. Aan de Vaartkom maakt het Dava-gebouw plaats voor 75 sociale en andere gebouwen. Een privé-promotor begint binnenkort op de aanpalende braakliggende grond met de bouw van nog eens negentig wooneenheden.

De stad wil het aanpalende domein van de paters van de Keizersabdij in erfpacht nemen er er een 2,5 hectare groot park aanleggen dat bereikbaar is via een brug over de ring en met een lift vanaf het Engelsplein. Op het braakliggend InBev-terrein langs de Glasblazerijstraat komt er een groot bouwblok en verderop in de Sluisstraat is een park gepland. InBev zal het beschermde gebouw De Hoorn laten renoveren en ook de Sluis- als Glasblazerijstraat worden heraangelegd.

In totaal wordt rekening gehouden met een investering van 155 miljoen euro. Daarvan komt 35 miljoen euro op rekening van de publieke sector. Het Leuvense stadsbestuur heeft 12,3 miljoen euro voorzien en hoopt op 5 miljoen euro van het Stadsvernieuwingsfonds.