handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Moerman beperkt ecologische steun

Posted by marcho on April 21st, 2007

Vlaamse ondernemingen willen zo massaal milieumaatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, dat de overheid niet kan volgen. Minister van economie Fientje Moerman stopt daarom met haar subsidiesysteem en maakt er een wedstrijd van. Ze wil voortaan alleen nog ecologiesteun verlenen aan de beste projecten. Unizo vreest echter dat de minister daardoor bedrijven zal afremmen in hun ecologische inspanningen en bovendien voor rechtsonzekerheid zorgt.

Vorig jaar had minister van economie Fientje Moerman 54 miljoen euro voorzien voor ecologiesteun. Uiteindelijk moest ze echter 90 miljoen euro uitkeren om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Daarom heeft ze beslist voortaan een andere strategie te volgen. In de toekomst zullen alleen nog de beste projecten op subsidies kunnen rekenen. Drie keer per jaar zal aan bedrijven een oproep worden gedaan om aan een wedstrijd met ecologische projecten deel te nemen.

Bij de ondernemersorganisatie Unizo wordt gesteld dat minister Moerman met haar maatregel bedrijven afremt in hun ecologische inspanningen. Bovendien vindt Unizo het vreemd dat er geen plannen zijn om de budgetten op te trekken. Daarnaast wordt gesteld dat de minister een rechtsonzekerheid schept. “Eerst moeten bedrijven een dossier opmaken, maar daarna weten ze nooit of ze er het geld voor gaan krijgen, zeker omdat de criteria voor elke viermaandelijkse wedstrijd zouden veranderen,” wordt er opgemerkt.

De krant De Standaard stelt dat ook gezinnen massaal ecologische maatregelen nemen. “De zonnepanelen bijvoorbeeld vliegen de deur uit,” aldus de krant. “De bouwsector pleit zelfs voor meer normering, uit angst dat fout geplaatste installaties slechte reclame vormen doordat ze niet het beloofde rendement opleveren.”