handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Blijdorp wordt energievriendelijke dierentuin

Posted by marcho on April 1st, 2007

De Nederlandse dierentuin Blijdorp wil in 2010 volledig in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Daarvoor krijgt de Rotterdamse zoo onder meer een zeventig meter hoge windmolen. Die moet jaarlijks zestig procent van de stroom voor de dierentuin opwekken. Daarnaast komt er een houtsnipperketel bij het toekomstige Savannehuis. Ook zal alle nieuwbouw worden voorzien van zonnepanelen.

Op dit ogenblik is al het hele Oceanium bekleed met zonnecollectoren, die voor dertig tot veertig procent van de verwarming van de attractie zorgt. Bij elke nieuw of gerestaureerd project wordt volgens Blijdorp naar de nieuwste technieken gestreefd, zodat nog een hoger rendement bereikt kan worden. De dierentuin wil het gebruik van fossiele brandstoffen nagenoeg uitsluiten.

De energieprojecten zullen Blijdorp tussen vijf en acht miljoen euro kosten. Maar die investering denkt de dierentuin op zes tot zeven jaar te kunnen terugverdienen. Op dit ogenblik moet Blijdorp jaarlijks meer dan één miljoen euro betalen aan energiekosten. Ook de voertuigen van Blijdorp zullen in de toekomst rijden op biobrandstof, mogelijk afkomstig uit het frituurvet van de restaurants van de dierentuin.