handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Wonen op afsluitdijk IJsselmeer

Posted by marcho on September 25th, 2006

De beroemde Afsluitdijk langs het Nederlandse IJselmeer moet over zijn gehele lengte bebouwd worden met woningen. Dat is de mening van rijksbouwmeester Mels Crouwel. De Afsluitdijk is volgens Crouwel een prachtige plek om te wonen en bovendien zou de afstand tussen de provincies Friesland en Holland op die manier enorm worden verkleind.

De Afsluitdijk viert volgend jaar zijn 75-jarig bestaan. Maar het bouwwerk is aan een grondige renovatie toe. Er moeten nieuwe sluizen worden ontworpen en bovendien moeten ook de dijken worden verbreed en verhoogd. Dit is volgens rijksbouwmeester Mels Crouwel een ideaal ogenblik voor een nieuwe, revolutionaire aanpak.

“De Afsluitdijk verdient een dergelijke aanpak,” aldus Mels Crouwel in de Leeuwarder Courant. “Het is één van de grootste waterstaatkundige werken in Europa. De dijk moet niet enkele plukjes huizen en windmolens krijgen, maar volledig worden bebouwd. Het is een prachtige plek om te wonen en de afstand tussen Friesland en Holland wordt zo enorm verkleind.”

Volgens Crouwel moet de Afsluitdijk over zijn volle lengte worden bebouwd met woningen. Dat zou drie- tot tienduizend terraswoningen kunnen opleveren. Daarbij voorziet Crouwel geen hoogbouw, maa wel een langgerekt lint. “Mensen zouden er schitterend kunnen wonen op de grens van de zee en het IJsselmeer, met een eigen boot voor de deur,” aldus de Nederlandse rijksbouwmeester.

Daarbij zouden de bewoners voor duurzame energie volop gebruik kunnen maken van zon, wind en water. De bebouwing van de dijken is volgens Crouwel relatief goedkoop, maar toch zouden de huizen vooral bestemd zijn voor kapitaalkrachtige bewoners. De rijksbouwmeester stelt meteen voor om de opbrengst van die verkoop te investeren in het open landschap van de provincie Friesland.