handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Vlaanderen bouwt achterstand sportinfrastructuur af

Posted by marcho on September 12th, 2006

De volgende jaren zal de Vlaamse regering vijftig miljoen investeren in Vlaamse sport-infrastructuur. Dat moet volgens minister van sport Bert Anciaux gebruikt worden voor de bouw van 50 zwembaden, 120 sporthallen en ongeveer 100 voetbalvelden. De sportinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld van de lokale besturen, die in ruil een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen.

De Vlaamse regering keurde voor de zomervakantie een sportinvesteringsplan van minister van sport Bert Anciaux goed. Daarbij werd een Sportinfrastructuurfonds opgericht dat moet instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van sportinfrastructuur. Met het beschikbare budget moet 35 procent van de achterstand in sportinfrastructuur tegen 2010 weggewerkt zijn.

Het Sportinfrastructuurfonds wordt opgericht via een pps-constructie, een publiek-private samenwerking. Een dergelijke constructie werd door de Vlaamse regering eerder al gebruikt voor onder meer de wegenwerken rond Antwerpen, projecten in sociale huisvesting en schoolgebouwen. De Vlaamse overheid subsidieert dertig procent van die vergoeding. De lokale besturen moeten de overige zeventig procent zelf betalen of laten financieren door partners uit het onderwijs en de particuliere sector.