handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Antwerpen kijkt uit naar nieuw stadsdeel

Posted by marcho on September 7th, 2006

Op een site van veertig hectare bouwt Antwerpen volgend lente een nieuw stadsdeel. Het gebied ligt op Linkeroever, tussen het aansluitingscomplex met de E17, de Blancefloerlaan en het Galgenweel. Er komen 1.400 woningen, gekoppeld aan een kantoorruimte van 40.000 vierkante meter en een publiek park. Op dit ogenblik is het gebied een uitgestrekt grasland, eigendom van het Vlaams Gewest.

Op vraag van het Antwerpse stadsbestuur gaf het Vlaamse Gewest het betrokken gebied in 1998 een bestemming als zone voor stedelijke ontwikkeling. In 2001 werden de ontwikkelingsrechten voor het gebied toegewezen aan Prestibel Left Village, een dochter van de Antwerpse projectontwikkelaar Vooruitzicht.

Het concrete ontwerp werd ingevuld door Johan Van Reeth uit Leuven en werd midden vorig jaar goedgekeurd. Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten het bijzonder plan van aanleg worden behandeld. Wanneer dat goedgekeurd wordt, kunnen de eerste bouwwerkzaamheden begin volgend jaar van start kunnen gaan. Over een periode van tien jaar zouden daar 400 woningen en 1.000 appartementen moeten gebouwd worden.

De Galgenweelplas en zijn oevers blijven bewaard als open ruimte. Er komt een publiek park met een oppervlakte van twaalf hectare, waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de bestaande vegetatie en bodemgesteldheid. Ook de zeilsport kan verder van het Galgenweel gebruik blijven maken.

De ontwikkelaars stellen dat de site het stedelijk karakter van Linkeroever moet verhogen door een hogere bebouwingsdichtheid en stimulansen om verschillende functies te mengen. De appartementsgebouwen krijgen op de gelijkvloerse verdiepingen dan ook handels- en horecazaken, kantoren en publieke voorzieningen. In totaal krijgt het nieuwe stadsdeel een bevolking van 3.500 bewoners en 2.000 werknemers.