handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for February, 2008

Gentse huurwoningen in slechte staat

Posted by marcho on 1st February 2008

Zesendertig procent van de Gentse huurwoningen voldoen niet aan de minimumnormen voor bewoonbaarheid zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Het gaat onder meer om woningen “met een ernstige indicatie van onveiligheid”, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent.

Er is bijvoorbeeld risico op CO-vergiftiging, brand, ontploffing of elektrocutie. In een kwart van die gevallen is het euvel om te herstellen, voor 11,5 procent is dat niet het geval. Ook blijken meer dan vier op de tien woningen onder vochtschade te lijden. De stad Gent zegt “al langer bewust te zijn van deze pijnpunten op de private huurmarkt”. Ze wil snel werk maken van een kwaliteitsverhoging van de Gentse huurwoningen. De stad wil enerzijds een verbeterde kwaliteit van de woningen stimuleren en anderzijds nalatige verhuurders bestraffen.

Uit het onderzoek kwam ook goed nieuws naar voren. Zo blijken acht op de tien huurders tevreden te zijn over hun woning. De relatie tussen huurder en verhuurder wordt door driekwart van de huurders als positief omschreven. Een kwart van de ondervraagde bewoners komt eigenlijk in aanmerking voor sociale huisvesting, terwijl ze nu via de private markt huren.

Posted in diversen | No Comments »