handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for December, 2007

Mogelijk concertzaal voor Kessel-Lo

Posted by marcho on 9th December 2007

Projectontwikkelaar CIP onderzoekt de bouw van een concertzaal, annex congresgebouw, binnen het project Kop van Kessel-Lo. Het gebouw zou in de plaats komen van de aanvankelijk geplande bioscoop achter het station. De nieuwe plannen zijn een initiatief van de Leuvense Cultuurkoepel, die aanvoert dat Leuven al langer nood heeft aan een goede concertzaal voor grotere muziek- en theaterproducties.

De Leuvense Cultuurkoepel stapte met zijn plannen naar de projectontwikkelaar. CIP stelt al een aantal businessplannen laten opstellen te hebben die aangeven dat een combinatie van muziek en congres in Leuven haalbaar is. Tegelijkertijd stelt de projectontwikkelaar dat het stadsbestuur niet alleen kan opdraaien voor de kosten. Daarom wordt aangestuurd op een privaat-publieke samenwerking.

Volgens CIP heeft een Londense investeringsfirma al interesse getoond, maar behoort ook een soort van investeerdersclub met Leuvense bedrijven, die gebruik zouden kunnen maken van de congresinfrastructuur, tot de mogelijkheden. Bij CIP wordt bevestigd dat er enige tijd geleden een voorstel kwam om een concertzaal onder te brengen in de ruimte die voorzien was voor een bioscoopcomplex.

Die optie wordt volgens CIP op dit ogenblik bekeken. Er wordt in ieder geval vastgehouden aan het plan om naast de aanvankelijke geplande bioscoop een luxehotel te vestigen. Tot voor kort werd overwogen om de vrijgekomen ruimte van het bioscoopcomplex, na het afhaken van Kinepolis, te gebruiken om er woningen te bouwen. Een definitieve beslissing is echter nog niet genomen.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Vertraging voor nieuwbouw Profruco

Posted by marcho on 8th December 2007

De bouw van een nieuwe fruitveiling in Vrasene loopt serieuze vertraging op. De werken werden immers drie maanden stilgelegd omdat er op het terrein archeologische vondsten werden gedaan. Fruitveiling Profruco had gehoopt de nieuwbouw langs de Provinciale in Vrasene rond de jaarwisseling te kunnen betrekken. Maar die timing blijkt niet realistisch te zijn.

De Archeologische Dienst ontdekte op de site onder meer een grafcirkel van wel 3.400 jaar oud. Het ging om een ronde gracht met een diameter van 27 meter. Op een andere plek vonden de archeologen sporen van een boerenerf uit de IJzertijd terug, vermoedelijk daterend van een paar honderd jaar voor Christus. Zo werden onder meer scherven en gebroken potten boven gehaald.

Ook de administratieve afhandeling zorgde voor extra vertraging. Door het oponthoud van de werkzaamheden blijft Profruco een half jaar langer zitten in haar huidige vestiging, waar plaatstekort en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden de toekomst van het bedrijf hypothekeerden. Aan de Provinciale Baan in Vrasene zal Profruco beschikken over bijna tien hectare.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Nieuwe skyline voor Wetstraat

Posted by marcho on 7th December 2007

Aan de hand van een internationale urbanistische wedstrijd wil het Burssels gewest te weten komen hoe de Wetstraat er vanaf 2009 zal gaan uitzien. De Europese instellingen zijn vragende partij voor een antwoord op het ruimtelijk vraagstuk. De Europese Comissie die zetelt in de Leopoldswijk (Europese wijk) zal daar haar belangrijkste locatie behouden. Maar momenteel wordt de ruimte niet optimaal benut en moeten veranderingen doorgevoerd worden.

Zo moet de verhouding vloer/grond (V/G) 8 worden. V/G is de verhouding tussen de totale vloeroppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw en de grondoppervlakte. Concreet wil dat dus zeggen dat er in de hoogte gebouwd moet worden. In Brussel zal dat vernieuwend zijn. Om het project te realiseren werd eerder al een richtschema opgesteld door de Brusselse regering. De wedstrijd zal daaraan invulling geven door voorstellen toe te laten over hoe hoog er gebouwd moet worden en de manier waarop woon- werkverhoudingen in de wijk geoptimaliseerd kunnen worden. Verder moet een verbetering van de mobiliteit bestudeerd worden.

In het voorjaar van 2008 zou de wedstrijd voor de Wetstraat uitgeschreven worden. Vanaf 2009 kan de Brusselse regering dan keuzes beginnen maken over het urbanistisch uitzicht. De federale, Vlaamse en Waalse overheid zullen bij het project betrokken worden, mede om de kosten te helpen dekken. (LD)

Posted in openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Nieuwe bibliotheek op stadscampus

Posted by marcho on 6th December 2007

Op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen (UA) is de nieuwe universiteitsbibliotheek officieel in gebruik genomen. De nieuwe bibliotheek humane en sociale wetenschappen beslaat 17.000 vierkante meter en is verspreid over vier verdiepingen. Met de verwezenlijking van de nieuwe universiteitsbibliotheek is de volledige stadscampus van de Universiteit Antwerpen uitgegroeid tot 146.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte.

De nieuwe bibliotheek omvat meer dan 1,3 miljoen boeken en tijdschriften. Op enkele plaatsen moesten de vloeren worden verstevigd vanwege het gewicht van de boeken. Naast de bouw van de nieuwe bibliotheek is ook het studentenrestaurant vernieuwd, is er een nieuw onderkomen voor de faculteit rechten en is er in het gerestaureerde historische Hof van Liere aan de Prinsstraat een universiteitsclub met restaurant gecreëerd.

In de nieuwe bibliotheek staan 500.000 boeken en tijdschriften uitgestald. De rest is via de computer opvraagbaar. Voor de studenten werden meer dan achthonderd werkplekken gecreëerd, waarvan tweehonderd met een computer. Met het project is de Universiteit Antwerpen nog niet aan het einde van zijn bouwplannen. Zo wordt er op de campus Drie Eiken gebouwd aan een gloednieuwe biomedische bibliotheek.

Posted in bouw | No Comments »

Nederlandse bouwvakkers zijn te dik

Posted by marcho on 5th December 2007

De bouwsector in Nederland wil het overgewicht bij zijn personeelsleden grondig aanpakken. Op die manier kunnen ze langer aan het werk blijven. Ongeveer 64 procent van de bouwvakkers kampt met overgewicht, tegenover de helft van de Nederlandse bevolking. 15 procent van de werknemers krijgen te maken met obesitas, tegen het landelijk gemiddelde van 10 procent.

Stichting Arbouw, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers, kondigde met deze cijfers aan dat het tijd is voor actie. Op vier verschillende bouwplaatsen in Nederland voerden de stichting actie. Nabij Rotterdam konden bouwvakkers genieten van een gezonde lunch van kok Joop Braakhekke. Er is ook een onderzoek opgestart naar hoe de leefstijl in de bouw verbeterd kan worden. In het voorjaar zullen uit dat onderzoek concrete maatregelen vloeien.

Ongeveer acht op de tien werknemers in de bouw voldoet niet aan de zogeheten fitheidsnorm. Nochtans blijken de bouwvakkers minder te roken dan de gemiddelde Nederlander en drinken ze niet bovenmatig veel alcohol. Bouwvakkers zouden vooral gezonder moeten gaan eten en aan lichaamsbeweging oden. Hun beroep is fysiek al zwaar maar vaak gaat het om éénzijdige bewegingen. Daardoor kunnen ze klachten krijgen aan het houdings- en bewegingsapparaat. (LD)

Posted in diversen | No Comments »

Inrichting bouwplaats stimuleert productiviteit

Posted by marcho on 4th December 2007

In Nederland onderzocht USP Marketing Consultancy in opdracht van Heras Buitenplaatsbeveiliging de invloed van de inrichting van de bouwplaats op onder andere de productiviteit. Uit de studie bleek dat de meeste bouwers spontaan aangeven dat een goede bouwplaatsinrichting een positief effect hebben op productiviteit, kwaliteit, plezier en rendement. Bijna elke aannemer geeft aan dat er steeds meer aandacht aan de bouwplaats geschonken wordt.

Zowel vanuit het arbeisperspectief als vanuit het perspectief van vandalisme en diefstal bekeken besteden aannemers meer aandacht aan de inrichting van hun werf. Zo worden de bouwplaatsen steeds uitgebreider ingericht. Er wordt plaats voorzien voor een bouwkeet (93%), hekwerk (87%), toegangscontrole (10%), alarmsystemen (7%) tot een bidruimte voor bouwvakkers (1%) toe.

Een goede inrichting heeft een direct effect volgens het onderzoek. Een goede beveiliging door hekwerk en controlesystemen bijvoorbeeld kan de kosten drukken veroorzaakt door vandalisme en diefstal. Bouwvakkers zelf ramen deze kosten op 210 miljoen euro per jaar. Ook kwaliteit en en productiviteit worden positief beïnvloed. Bij een stijgend rendement wijzen 29 % van de aannemers dan ook naar projecten met de juiste bouwplaatsvoorzieningen. (LD)

Posted in bouw | No Comments »

Arabische Golf naar bouwrecord

Posted by marcho on 3rd December 2007

Volgend jaar zullen in de regio van de Arabische Golf voor ongeveer 3.000 miljard dollar bouwprojecten uitgevoerd worden. Dat stelt het adviesbureau Proleads. Op dit ogenblik zijn er 2.835 projecten aan de gang met een gezamenlijke waarde van 2,45 biljoen dollar. In Saoedi-Arabië zijn de grootste investeringen aan de gang, maar op het gebied van het aantal projecten voeren de Verenigde Arabische Emiraten de ranglijst aan.

Het grootste project in aanbouw bevindt zich in Saoedi-Arabië. Het KAEC-project (King Abdullah Economic City) ten noordwesten van Jeddah beslaat 168 miljoen vierkante meter en wordt geraamd op 120 miljard dollar. Het project omvat een zeehaven, een industriële zone, een centraal zakendistrict met een financieel centrum, een verblijfszone, een educatieve zone en residentiële gemeenschappen.

Daarna volgen ambitieuze projecten als zoals Dubailand (110 miljard dollar) in de Verenigde Arabische Emiraten met onder meer minstens 55 hotels – en Silk City (68 miljard dollar) in Koeweit. Met een projectwaarde van 1,1 biljoen dollar vertoont Saoedi-Arabië de duurste bouwwoede, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (700 miljard dollar) en Koeweit (300 miljard dollar).

Naar aantal projecten leiden de Verenigde Arabische Emiraten met 1.539 projecten echter voor Saoedi-Arabië (1.033). De landen uit het Golfgebied proberen hun afhankelijkheid van de olie-uitvoer te verlagen. De hoge olieprijs zet de afnemers immers aan tot besparende maatregelen. De Arabische landen investeren dan ook steeds meer in de uitbouw van de financiële, industriële en toeristische sector.

Posted in bouw | No Comments »

Wilrijk krijgt nieuwe brandweerkazerne

Posted by marcho on 2nd December 2007

De Antwerpse brandweer zal meer dan waarschijnlijk op de terreinen van de federale politie langs de Boomsesteenweg in Wilrijk een nieuwe brandweerkazerne optrekken. Deze voorpost moet de dekking van de brandweer over het Antwerpse grondgebied vervolledigen, want vanuit de huidige kazernes duurt het volgens Chris Addiers, luitenant-kolonel bij de Antwerpse brandweer, te lang om sommige delen van Wilrijk en Hoboken te bereiken.

Het Antwerpse stadbestuur trekt alvast 250.000 euro uit om een haalbaarheidsstudie rond dit project uit te voeren. Ook bij de Regie der Gebouwen, eigenaar van de gronden van de federale politie, staat men niet afkerig tegenover de plannen van de Antwerpse brandweer. Tijdens de werken aan de Antwerpse ring stonden er al brandweerwagens aan de politiekazerne gepositioneerd, uit vrees dat de brandweer zich in al die wegwerkzaamheden zou vast rijden.

Om de dekking van de brandweer over het Antwerpse grondgebied helemaal compleet te maken, moet er ook langs de A12-autosnelweg in Stabroek, ter hoogte van het Delwaidedok nog een voorpost komen. In totaal trekt het stadsbestuur voor de bouw van beide voorposten meer dan vier miljoen euro uit. Beide voorposten zouden tegen 2012 operationeel moeten zijn. Het dossier van de voorpost in de Antwerpse haven is minder ver gevorderd.

Posted in bouw | No Comments »

De Panne tegen garages onder zeedijk

Posted by marcho on 1st December 2007

Een delegatie van inwoners heeft aan de ambtenaren van ruimtelijke ordening van De Panne een petitie met bijna 2.600 handtekeningen overhandigd tegen de geplande bouw van garages onder de Zeedijk. Vertegenwoordigers van de actievoerders zeggen niet tegen garages te zijn, maar stellen dat een dergelijk groot project niet kan voor een kleine gemeente en een kleine dijk.

Volgens de actievoerders hebben zowel inwoners, als tweedeverblijvers en toeristen de petitielijst spontaan getekend. Er wordt op gewezen dat voor een dergelijk megaproject van bijna duizend garages op twee verdiepingen er in- en uitgangen, trappen, liftkokers en nooduitgangen nodig zijn, want anders krijgt de bouwheer geen vergunning. Al die gebouwen, negen in totaal, komen op het strand terecht.

Er worden volgens de actievoerders zes nooduitgangen gepland in cirkelvorm met een diameter van 6 meter en 1meter hoog en met zitbanken rond. Daar komen nog drie trappenhuizen bij met in- en uitgang, lift en trap. De voorkant met lift aan de kant van de dijk is 3,58 meter hoog. Met één verdieping garages zou de verminking van het strand volgens de actievoerders echter niet nodig zijn.

Posted in openbare werken | No Comments »