handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for August, 2007

Brazilië wil favelas aanpakken

Posted by marcho on 4th August 2007

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft aangekondigd 3,6 miljard dollar te zullen investeren in de verstedelijking en zuivering van de krottenwijken – favelas – van Brasialia en twaalf andere gebieden. Het geld is afkomstig uit het programma voor de versnelling van de economische groei. Dat is een publiek en privaat investeringsplan dat in januari door de regering werd aangekondigd.

President Lula kondigde aan asfalt, verlichting en ontspanningsruimten aan te brengen. Dat moet volgens de president het lijden verlichten van de miljoenen Brazilianen die in die zone’s leven. Begin vorige maand zei de Braziliaanse president al dat hij de concurrentie wilde aangaan met de malafide organisaties in de meest gewelddadige favelas van Rio de Janeiro. Daarvoor heeft hij een investering van 1,9 miljard dollar voorzien.

De prioriteiten van die opdracht gaan uit naar een cluster van favelas in het noorden van Rio de Janeiro. Het gaat om het Complexo do Alemao, een gebied waar eind juni nog negentien mensen om het leven kwamen bij een operatie van de politie tegen drugsdealers. Voor die zone is een investering van 250 miljoen dollar voorzien. Alleen al in Rio de Janeiro zijn er 752 favelas, waar meer dan 1,5 miljoen mensen wonen.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Renovatie graf Verhaeren uitgesteld

Posted by marcho on 3rd August 2007

De renovatie van het graf van Emile Verhaeren in Sint-Amands wordt uitgesteld. Oorspronkelijk was de renovatie voorzien voor dit najaar, maar werd verschoven naar de lente van volgend jaar. De renovatie wil de grafsite op een hoger niveau brengen zodat ze bij hoog water niet altijd onder water loopt. Op 7 oktober brengt Sint-Amands hulde aan het monument. Die dag is het immers tachtig jaar geleden dat het monument werd ingehuldigd.

Door het optrekken van het grafmonument, zal het in de toekomst vanop afstand weer beter zichtbaar moeten zijn. Ook de vlakbij gelegen Marthe Massin-tuin, genoemd naar de vrouw van Emile Verhaeren, wordt in een nieuw kleedje gestoken. Een maquette van de nieuwe grafsite zal op 7 oktober tentoon gesteld worden in het provinciaal Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands.

Die dag is het tachtig jaar geleden dat het grafmonument van de schrijver werd ingehuldigd. Er wordt op 7 oktober dan ook een herdenking worden georganiseerd. Opmerkelijk daarbij is de interesse van de Bulgaarse stad Starazagora, die rond de figuur van Verhaeren de vriendschapsbanden met Sint-Amands wil versterken. Verhaeren is volgens Freddy Sarens, burgemeester van Sint-Amands, bijzonder populair in Bulgarije.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Nieuwe renovatiebeurt voor Fort van Liezele

Posted by marcho on 2nd August 2007

Het Fort van Liezele krijgt een nieuwe renovatiebeurt. Het gaat onder meer om de renovatie van de dakbedekking en de dakstructuur. Intussen werd echter ook al gestart met de opfrissing en de herinrichting van de museumzalen. Het Fort van Liezele dateert van 1908 en is het best bewaarde onderdeel van de Antwerpse fortengordel. Tijdens de renovatiewerken blijft het Fort van Liezele toegankelijk voor het publiek.

Naast de eigenlijke renovatiewerken, worden ook de Van Craeynestzaal en Sarletzaal herschikt. Verder wordt de verlichting vernieuwd en vervolgens wordt de collectie uitgebreid met een groot aantal extra poppen, uitgedost in uniformen van zowel Belgische als Duitse soldaten die in het Fort van Liezele verbleven tijdens beide Wereldoorlogen. De organisatie kocht de meeste uniformen aan in buitenlandse privécollecties.

Bedoeling is dat de restyling van het museum klaar is tegen april volgend jaar. Tijdens de renovatiewerken blijft het Fort gewoon toegankelijk voor de bezoekers. Op 18 en 25 augustus hebben er de traditionele Nocturnes plaats, waarbij telkens een tachtigtal bezoekers mee op stap kan tijdens nachtwandelingen doorheen de geschiedenis van het fort. Op sommige locaties worden door acteurs historische taferelen uitgebeeld.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Nieuwe bestemming visserijschool Knokke-Heist

Posted by marcho on 1st August 2007

De oude visserijschool in de Kursaalstraat in Knokke-Heist krijgt na twee jaar leegstand een nieuwe bestemming. De school voor bijzonder onderwijs ‘De Varens’ wil er tegen 2009 kinderen met autismestoornissen onderbrengen. Het gebouw is een groot herenhuis dat dateert uit de jaren twintig. De kinderen met autismestoornissen van ‘De Varens’ zitten voorlopig nog in de gebouwen aan de Manitobalaan op Sint-Andries in Brugge.

Tot juni 2005 was in het gebouw het Provinciaal Maritiem Instituut gevestigd, maar dat werd gesloten omdat het gemeenschapsonderwijs alleen nog in Oostende visserijonderwijs zou worden gegeven. Volgens directeur Bernard Billiet van De Varens is het nog niet helemaal zeker dat de verhuizing naar Heist er ook effectief komt. Er is al wel een optie genomen, maar er moet nog met de ouders overlegd worden of de verhuis wel haalbaar is.

Het gebouw is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De heemkring Heyst Leeft zegt bijzonder blij te zijn dat de oude visserijschool nu weer een nieuwe bestemming heeft. Gehoopt wordt dat het domein tegen 2009 opgeknapt wordt en beter onderhouden wordt. Op dit ogenblik ligt dat er volgens Heyst Leeft verwaarloosd bij. Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist had plannen om het gebouw aan te kopen.

Posted in monumentenzorg | No Comments »