handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for April, 2007

Nieuwe toekomst voor synagoge Heide-Kalmthout

Posted by marcho on 11th April 2007

Aan de Leopoldstraat in Heide-Kalmthout staat een mooi en merkwaardig synagogegebouw. Het staat symbool voor het sociale en religieuze leven van de joden in de twintigste eeuw. De voorlopige bescherming is inmiddels een feit, maar er is ook steun nodig van het publiek om de synagoge voor de toekomst te kunnen bewaren. Daarom lanceert de vereniging Synagoge Heide met de steun van de provincie Antwerpen een fondsenwerving.

Begin oktober vorig jaar ondertekende Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van financiën, begroting en ruimtelijke ordening, de voorlopige bescherming van de synagoge van Heide-Kalmthout. “Een zo breed mogelijk publiek zal later dankzij dit open cultuurmonument het unieke onderdeel van de boeiende geschiedenis van Heide-Kalmthout kunnen herbeleven,” werd daarbij opgemerkt.

synagogejb1.jpg

Eind negentiende eeuw vestigde de zich snel uitbreidende diamantsector rond het Centraal Station in Antwerpen. Niet lang daarna doken ook in Heide gegoede diamantairs op. De wijk Heide nam vanuit Antwerpen snel uitbreiding. Er kwam een grote migratie van joden en niet-joden, met als gevolg de bouw van villa’s, huizen, hotels en pensions .

De joodse bevolking had echter ook nood aan een gebedshuis. Een aantal families besliste tot de oprichting en de bouw van een synagoge. Het gebouw werd in 1928 opgetrokken en in 1929 ingewijd. In de jaren dertig kende de Joodse gemeenschap hier een grote bloei. De gruwel van de Tweede Wereldoorlog trof echter ook deze gemeenschap. Na de oorlog kwam een kleine groep Joden terug, maar ze waren niet voldoende in aantal om een synagogedienst te kunnen houden.

Sinds 1998 staat het gebouw te verkommeren. “Tijdens de ‘Open Monumentendag’ 2002 maakten honderden mensen kennis met het unieke stukje geschiedenis. “Het werd duidelijk dat de Kalmthoutse bevolking en de overheid het synagogegebouw in Heide-Kalmthout in stand wilden houden,” aldus de werkgroep Synagoge Heide. Daarom werd in samenwerking met de Monumentenwacht Provincie Antwerpen en de Dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen, de bescherming van het gebouw begeleid.

De synagoge is een blijvende herinnering aan de vroegere Joodse inwoners in Heide-Kalmthout. Hun geschiedenis zal er na renovatie op verschillende manieren in woord en beeld gebracht worden. Bezoekers zullen er kennismaken met de boeiende joodse godsdienst en cultuur. De focus zal liggen op de merkwaardige groei en bloei van Heide en de belangrijke Joodse bijdrage, met villa’s, hotels en pensions, de jesjiva, het jeugdhuis Altol en de diamantsector.

Aandacht gaat ook naar de ‘Living History’. Het optekenen van persoonlijke getuigenissen is al sinds 1989 aan de gang. Het complex wordt een bezoekerscentrum met permanente en tijdelijke tentoonstellingen over de belangrijke periodes van de Joodse aanwezigheid in Heide. Na de renovatie zullen er dagprogramma’s voor scholen en groepen uitgewerkt worden in samenwerking met andere toeristische attracties in de buurt.

De synagoge maakt bovendien deel uit van de Europese Route van het Joodse Culturele Erfgoed. In en rond de Provincie Antwerpen horen daar verder ook de Joodse begraafplaatsen in Putte, de Joodse gemeenschap in Antwerpen en het museum voor Deportatie en Verzet in Mechelen bij. Er worden nu sponsors vanaf 15 euro gezocht om de toekomst van de synagoge te verzekeren. Meer informatie kan verkregen worden op het mailadres synagoge@kalmthout.be. (DW)

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Vlaamse bouwsector blijft optimistisch

Posted by marcho on 8th April 2007

Het vertrouwen van de Vlaamse aannemers in de bouwconjunctuur blijft groot. Dat blijkt uit de bouwbarometer van Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf. De voorspelde afkoeling van de bouwconjunctuur lijkt volgens de Bouwunie dan ook nog niet voor morgen. Maar de zware loonkosten blijven volgens de bouwbarometer nog steeds een groot probleem.

De bouwbarometer stond tijdens het eerste kwartaal van dit jaar op 104,1 punten, tegenover 103,8 punten het vorige kwartaal. Sinds december 2003 is de bouwbarometer niet meer onder de 100 punten gedaald. De orderboeken van de Vlaamse bouwbedrijven blijven goed gevuld en 28 procent heeft nu meer opdrachten dan in het vorige kwartaal en 34 procent verwacht nog meer werk in de volgende maanden. Slechts 3 procent verwacht een daling.

Dat komt ook de tewerkstelling ten goede. Bovendien zijn volgens 34 procent van de aannemers ook de prijzen gestegen. Driekwart van de bouwbedrijven zegt dat de huidige prijzen winstgevend zijn, terwijl 23 procent break-even draait en 1 procent met verlies werkt. De Bouwunie stelt dan ook dat de kloof tussen de arbeidskost en het nettoloon te groot blijft, terwijl ook de hogere materiaalkosten niet altijd onmiddellijk doorrekenbaar.

Uit de driemaandelijkse enquête blijkt nog dat de vraag naar energiebesparende investeringen – isolatie, hoogrendementsbeglazing en –ketels – stijgt. Er werden in Vlaanderen in de eerste elf maanden van vorig jaar 4,53 procent meer stedenbouwbouwkundige vergunningen uitgereikt voor nieuwe woningen dan in dezelfde periode van het jaar voordien.Het aantal uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen voor niet-woongebouwen nam toe met 8,38 procent.

Posted in bouw | No Comments »

Brusselse huurwoning alsmaar kleiner

Posted by marcho on 8th April 2007

De gemiddelde huurprijs voor een woning in Brussel bedraagt 508 euro. Dat blijkt uit een studie door het Observatorium van de Huurprijzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het rapport voert verder aan dat de woningen alsmaar kleiner worden en de huurprijs tussen 2004 en 2006 met gemiddeld 1,8 procent is gestegen.

Het Brusselse huurwoningenbestand bestaat voor het leeuwendeel uit appartementen (90 procent). De gemiddelde oppervlakte is 63 vierkante meter, maar voor pas betrokken woningen is dat maar 59 vierkante meter. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat de woningen steeds kleiner worden. Een woning telt gemiddeld 1,43 kamers.

Voor een huurwoning in Brussel moet men gemiddeld 508 euro betalen. De gemiddelde prijs in de eerste kroon is 485 euro, maar in de tweede kroon (Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Watermael-Bosvoorde, Ukkel, Berchem en Ganshoren) loopt dat op tot 581 euro.

Posted in wonen | No Comments »

België heeft veel meer gas nodig

Posted by marcho on 8th April 2007

De elektriciteitsproductie in ons land zal in 2014 bijna driekwart meer aardgas vergen dan tien jaar voordien. Als de sluiting van de kerncentrales doorgaat, dan zal de nood aan bijkomend gasvolume nog groter worden. Netwerkbeheerder Fluxys wijst er daarbij op dat het verbruik in België de volgende jaren veel sneller zal stijgen dan het gemiddelde Europese verbruik.

Verwacht wordt dat het jaarlijkse aardgasverbruik in ons land tegen 2014 ongeveer 24,1 miljard kubieke meter zal bedragen. Vandaag schommelt dat rond de 17 miljard kubieke meter. Het gas komt vooral van Nederland (35 procent), Noorwegen (34 procent) en nu ook Qatar. De bevoorrading vanuit Nederland viert in 2007 overigens zijn veertigste verjaardag.

Volgens Fluxys zal het Belgisch verbruik de volgende jaren met 42 procent stijgen, terwijl voor Europa een gemiddelde groei met 23 procent wordt vooropgesteld. De toename is vooral te wijten aan de elektriciteitsproductie. Verwacht wordt dat in 2014 ongeveer 73 procent meer gas nodig zal zijn dan in 2004 om de centrales te voeden.

De sluiting van de kerncentrales zou bovendien tussen 2014 en 2025 nog eens 5 miljard extra gas nodig zijn. Om het Belgische gasnet uit te breiden zou tegen 2014 ongeveer 500 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden. Bovendien moeten ook de mogelijkheden om gas in te voeren uitgebreid worden.

Posted in energie | No Comments »

Bergwater moet Mexikaanse stad bevoorraden

Posted by marcho on 8th April 2007

In het Mexicaanse Colima, ten noorden van de populaire vakantiebestemming Acapulco, regent het vijf maanden per jaar. Dat is minder dan tien jaar geleden. Daarom hebben Mexicaanse wetenschappers een systeem ontwikkeld om regenwater in de bergen rond Colima op te vangen, te filteren en naar de stad te laten vloeien.

“De bewoners van Colima maken zich steeds meer zorgen over hun toegang tot water,” aldus het magazine OneWorld. “De overheid boort nu op grotere diepte om meer grondwater op te pompen. Iedereen begrijpt echter dat dit niet meer dan een tijdelijke oplossing kan zijn en de verwachting is dat deze watervoorraden over vijftien jaar zijn uitgeput.”

Het Centrum voor Milieubeheer van de Universiteit van Colima is daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Fransisco Javier Cárdenas, directeur van het Centrum voor Milieubeheer, benadrukt daarbij dat er veel meer energie moet worden gestoken in de opvang van regenwater. Regenwater is van betere kwaliteit dan grondwater, dat wordt vervuild door landbouwzout en chemicaliën en bovendien pas na toevoeging van chloor drinkbaar is.

Opvang van regenwater hoeft volgens de onderzoekers niet veel te kosten. De universiteit heeft een systeem van waterreservoirs aangelegd in de bergen rondom de Colima. Filters vangen het afval op en het gezuiverde water stroomt naar de stad. Eenmaal bezonken, gaat het water naar een iets lager gelegen tank.

Het gaat om een eenvoudige constructie met een dak van ongeveer 72 vierkante meter waarin zo’n 80.000 liter water kan worden opgevangen. Dit is voldoende voor de bevoorrading van de sanitaire infrastructuur en de bewatering van de groenvoorzieningen op de campus Het water is ook relatief koel en een prima alternatief voor airconditioning.

Volgens de onderzoekers is het systeem ook perfect geschikt voor de watervoorziening elders in de regio. De universiteit kan hier volgens hen een pioniersrol vervullen. De kern van het plan is dat wateropvang een structureel onderdeel wordt van stedelijke ontwikkeling. Straten, daken en andere ruimten in de stad dienen consequent te worden gezien als plekken waar je water kunt opvangen.

Posted in duurzame technologie, waterbeheer | No Comments »

Leuven wil studentenkamers controleren

Posted by marcho on 8th April 2007

Studentenkamers moeten voor verhuur gecontroleerd worden op kwaliteit. Dat zegt de Leuvense schepen van wonen Jaak Brepoels. Hij wil controleurs aanstellen om studentenkamers preventief te keuren. Op dit ogenblik gebeurt die controle op vraag van de eigenaars zelf. Bovendien werd de voorbij zeven tot acht jaar amper een tiende van de studentenhuisvesting gecontroleerd.

Sinds een aantal jaar heeft Leuven een kamerreglement dat aan de eigenaars van studentenkoten normen oplegt in verband met kwaliteit, brandveiligheid en regels wat betreft gas en elektriciteit. Maar van de 30.000 Leuvense studentenkamers zijn er volgens Brepoels echter amper 3.500 gecontroleerd zijn.

De Leuvense schepen stelt dat er bij verbouwingen of nieuwbouw van kamers wel controles zijn, maar die gebeuren meestal op vraag van de eigenaars zelf wanneer ze een conformiteitsattest willen verkrijgen. “De eigenaars van de slechtst onderhouden kamers zullen dat attest natuurlijk niet aanvragen,” voert Jaak Brepoels aan.

Ook bij ernstige klachten worden de panden nu al gecontroleerd. Maar Brepoels wil in de toekomst brandweermensen en ambtenaren van de huisvestingsdienst op pad sturen om preventieve controles uit te voeren. De besprekingen zijn volgens de schepen al aan de gang, maar een definitieve beslissing moet niet voor volgend jaar verwacht worden.

Posted in bouw, stedenbouw, wonen | No Comments »

Retail Estates breidt portefeuille uit

Posted by marcho on 8th April 2007

De vastgoedbevak Retail Estates, gespecialiseerd in baanwinkels, neemt drie grote winkelpanden over voor een bedrag van 10,5 miljoen euro. Het gaat om winkels die verhuurd worden aan speelgoedwinkel Fun en schoenenzaak Muys in Antwerpen, Gent en Ninove. De drie winkels hebben een gezamenlijke oppervlakte van 10.834 vierkante meter.

De winkels leveren Retail Estates jaarlijks 657.000 euro huur op, wat een rendement van 6,28 procent betekent. De locatie van de Fun-winkel langs de Bredabaan in Merksem wordt beschouwd als één van de topsites op het gebied van baanwinkels. Dat heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van een groot aantal winkels uit het duurdere marktsegment.

Retail Estates neemt ook twee Muys-winkelpanden over van Brantano. De schoenenverkoper heeft vier Muys-winkels in portefeuille, alle vier in Oost-Vlaanderen. Brantano had het vastgoed van twee winkels in eigendom. Die werden nu overgeheveld naar Retail Estates. Muys richt zich tot een hoger marktsegment dan Brantano. Klanten vinden er meer kledij en merkproducten dan in een Brantano-winkel.

Posted in immobiliën | No Comments »

Antwerps filiaal voor 4K Decor

Posted by marcho on 8th April 2007

De Turkse doe-het-zelfketen 4K Decor opent in de Antwerpse Abdijstraat een nieuw filiaal. Eerder al waren er vier vestigingen in Schaarbeek. Voor het eerst opent de keten, die 18 jaar geleden opgestart werd door vier broers, nu een filiaal buiten het Brusselse. In het najaar zal 4K Decor in Waterschei een tweede Vlaams filiaal openen. (MH)

De uitbaters stellen bewust gekozen te hebben voor een dynamische winkelstraat en zich niet alleen tot migranten, maar tot alle winkelende mensen te willen richten. Er werd in het Antwerpse op verschillende locaties gezocht, onder meer op locaties aan de Bredabaan. Maar uiteindelijk werd gekozen voor de Abdijstraat omwille van een geschikte mix tussen allochtone en autochtone winkels.

Volgens 4K Decor gaan migranten van de derde generatie graag shoppen in winkels waar Arabisch gesproken wordt, maar stappen ze even graag een moderne winkelketen binnen. De keten zegt echter uitdrukkelijk zich niet alleen te richten op allochtone klanten, maar wel op het brede winkelende publiek.

Posted in diversen | No Comments »

Rotterdam opent architectuurjaar

Posted by marcho on 8th April 2007

In Rotterdam is het architectuurjaar geopend. Onder de titel ‘Rotterdam 2007 City of Architecture’ wordt een grootschalige manifestatie opgezet die de bijzondere architectuur van de stad in de schijnwerpers zet. Rotterdam vormt een jaar lang een architectuurpodium met tentoonstellingen, evenementen, excursies en een speciale audiotour langs veertig hoogtepunten.

In het programma Sites & Stories spelen veertig gebouwen de hoofdrol die samen ruim honderd jaar moderne architectuur vertegenwoordigen. Sites & Stories biedt een audiotour met originele geluidsfragmenten en verhalen van architecten en gebruikers. De tour geeft een nieuwe en verrassende kijk op de stad. In en rond de gebouwen worden evenementen georganiseerd; van excursies tot theatervoorstellingen.

In het project De Brandgrens wordt het bombardement op Rotterdam van 1940 herdacht. Als gevolg van het bombardement en de daaropvolgende branden werd de binnenstad geheel weggevaagd. De visualisering van de brandgrens markeert de scheiding tussen oud en nieuw die op veel plaatsen zichtbaar is in de binnenstad. Door middel van honderden lichtbundels wordt op 14 mei één van de belangrijkste momenten uit de historie van de stad spectaculair en dramatisch in beeld gebracht.

‘Power: producing the contemporary city’ is het thema van de derde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Curator van de biënnale is Het Berlage Instituut. Ruim drie maanden lang worden er in de Kunsthal tentoonstellingen, lezingen, debatten en conferenties georganiseerd rondom de centrale vraag hoe en door wie de hedendaagse stad wordt gemaakt. Dit evenement loopt van 24 mei tot 2 september.

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) organiseert tijdens Rotterdam 2007 verschillende tentoonstellingen. In ‘Schitterende gebouwen, architectuur van de nacht’ staat tot een met 6 mei lichtarchitectuur centraal. Ook komt het NAi van 26 mei tot 2 september met een grote overzichtstentoonstelling van Le Corbusier, waar naast architectonische projecten ook meubels, schilderijen en tekeningen te zien zijn van deze invloedrijke architect.

AIR Foundation organiseert ‘Keurmeester Revisited’, een vakdebat over de stand van de Rotterdamse architectuur. In deze hedendaagse variant van het Keurmeesterproject uit 1979 geven drie internationale architectuurcritici tot 31 oktober hun mening over meer dan twintig gebouwen en plekken, die de recente dertig jaar van architectuur en stadsplanning in Rotterdam vertegenwoordigen.

De grootschalige manifestatie ‘Wimby!’ is van 25 mei tot 15 juli gericht op een beter, mooier en leuker Hoogvliet. Daarbij speelt de opening van Heerlijkheid Hoogvliet, het nieuwe vrijetijds- en recreatiepark in de deelgemeente, een centrale rol. De Follydock Expo van uitgekozen ontwerpen van fantasiebouwwerken verschijnt in de haven van de wijk Heijplaat. De follies zijn van 25 mei tot 30 augustus te bezichtigen tussen loodsen, havens en containers verspreid over het schiereiland.

Ook jaarlijkse evenementen als de Dag van de Architectuur, de Open Monumentendag, het Bouwputtenfestival, Rotterdam Bouwt en het nieuwe evenement de Wolkenkrabberweek vinden plaats binnen het architectuurjaar. Het programmaoverzicht van Rotterdam 2007 City of Architecture is te zien op www.rotterdam2007.nl.

Posted in architectuur | No Comments »

Werken Antwerpse jeugdherberg gestart

Posted by marcho on 7th April 2007

Aan het Bogaardeplein in Antwerpen zijn de werken gestart van de nieuwe jeugdherberg. De jeugdherberg is een project van de Vlaamse overheid in samenwerking met de stad Antwerpen. Toerisme Vlaanderen is bouwheer van de jeugdherberg. In oktober zal met de ruwbouw van de jeugdherberg gestart worden. Die werken zullen wellicht tot de lente van volgend jaar duren.

De nieuwe Antwerpse jeugdherberg komt op een site aan het Bogaardeplein, dat nu nog geen officieel plein is. Het is het stuk grond aan de Bogaardestraat, de Sint-Antoniusstraat en de Happaertstraat. In de toekomst zal het Bogaardeplein echter ook officieel een stadsplein worden. Inmiddels is aannemer Cosimco gestart met de eerste voorbereidende fase van de werken.

Deze fase zal bestaan uit het plaatsen van werfafsluitingen, stutwerken, rooien van beplanting, plaatsen van betonnen palen en grondwerken. Begin juni 2007 starten er archeologische opgravingen. Deze werken zullen door de archeologische stadsdienst uitgevoerd worden. In oktober 2007 kan de aannemer met de ruwbouw van de jeugdherberg starten. Deze werken zullen vermoedelijk tot mei – juni 2008 duren.

Wanneer de werken aan de ruwbouw beëindigd zijn, nemen andere aannemers het werk over. Zij zullen zorgen voor het winddicht maken en voor de afwerking van de jeugdherberg.

Posted in bouw | No Comments »